O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

20.00 Asmenų dokumentų fondai

 

NumerisPavadinimas
R-131 Pranas Nevedomskis
R-282 Petras Visockas
R-355 Vaclovas Vytautas Šeštokas
R-370 Kazys Šešelgis
R-403 Česlovas Vikšraitis
R-404 Petras Pečiūra
R-405 Bronius Jauniškis
R-421 Jonas Reliškis
R-424 Vladas Karvelis
R-425 Algirdas Stumbras
R-426 Zigmas Bridikis
R-427 Adolfas Šeputis
R-428 Antanas Terleckas
R-429 Simas Karaliūnas
R-431 Pranas Petronis
R-432 Alfonsas Randakevičius
R-433 Jonas Čiulada
R-435 Aldona Aleškevičienė-Statulevičienė
R-436 Antanas Čiužas
R-437 Bronius Riauba
R-438 Nijolė Kalinauskaitė
R-439 Kęstutis Strumskis
R-442 Algirdas Matulionis
R-443 Petras Baublys
R-444 Raimundas Lučinskas
R-445 Juozas Petraitis
R-446 Jokūbas Minkevičius
R-447 Napoleonas Indrašius
R-448 Vladas Kviklys
R-450 Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė
R-451 Mykolas Marcinkevičius
R-452 Pranas Kulikauskas
R-453 Stasiulevičius Juozas
R-454 Kazys Daukšas
R-455 Jadvyga Monstvilaitė
R-456 Jonas Laužikas
R-457 Bronislavas Penkauskas
R-458 Aleksandra Penkovskaja
R-461 Pranas Norkūnas
R-462 Jonas Lelis
R-463 Jonas Nainys
R-464 Stanislovas Mastauskis
R-465 Michailas Lola
R-466 Liubomiras Laucevičius
R-467 Marijonas Krikštopaitis
R-468 Chackelis Kibarskis
R-469 Juozas Kazakevičius
R-470 Kazys Katilius
R-471 Jonas Eišvydis
R-472 Vaclovas Chomskis
R-473 Juozas Bulavas
R-474 Jonas Bulavas
R-476 Ignas Bujakas
R-477 Blažiejus Abraitis
R-478 Alfonsas Dirsė
R-479 Kazio Brundzos šeima
R-480 Bronislovas Genzelis
R-483 Juozas Tonkūnas
R-484 Stefanija Gruodytė
R-486 Jonas Neniškis
R-487 Antanas Juška
R-492 Juozas Tatoris
R-493 Anatolijus Rozenbliumas
R-494 Antanas Jurgelionis
R-495 Petras Norkūnas
R-497 Andrius Novodvorskis
R-498 Antanas Martinionis
R-501 Donatas Roda
R-506 Arnoldas Endzinas
R-508 Andrius Bulota
R-509 Sigizmundas Pipynė
R-514 Pranciškus Erelis
R-515 Kęstutis Kaušyla
R-516 Vidimantas Erelis
R-517 Jonas Dagys
R-519 Antanas Poška
R-523 Feliksas Bieliauskas
R-525 Justas Rugienis
R-536 Regina Žepkaitė
R-537 Vytauto Skuodžio šeima
R-554 Vincas Trumpa
R-555 Antanas Algirdas Dirda
R-559 Kazys Varašinskas
R-561 Kazimieras Umbražiūnas
R-562 Albinas Iešmanta
R-565 Liudvika Laima Griciūtė
R-566 Edvardas Gudavičius
R-567 Jonas Dagys
R-569 Abelis Stražas
R-570 Henrikas Zabulis
R-572 Antanas Minkevičius
R-581 Aušra Šalčiūtė
R-583 Karolis Valašinas
R-584 Antanas Mikutis
R-587 Kazys ir Petras Karužos
R-596 Vytautas Kutkus
R-605 Teofilis Zubavičius
635 Jonas Matijošaitis
636 Aleksandras Mantautas (Marcinkevičius)
644 Stasys Šilingas
659 Kazio Griniaus šeima
666 Petras Karvelis
667 Vaclovas Sidzikauskas
668 Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis
674 Jonas Norkaitis
675 Ignas Šeinius
758 Boleslavas Žinda (Bolesław Żynda)
R-815 Adolfas Klimavičius (Klimovičius) (Адольф Климович)
R-835 Albertas Rosinas
893 Jonas Dikinis
R-931 Dionizas Poškus
R-932 Algirdas Povilas Ažubalis
R-933 Šeinė Sideraitė
R-934 Algirdas Bikulčius
R-935 Leonas Jovaiša
R-936 Antanas Gražulis
R-937 Kostas Birulis
R-938 Poželų šeima
R-939 Regina Žukienė
R-942 Sigitas Kregždė
R-945 Vaclovas Aliulis
R-946 Evaldas Vylius Navys
R-952 Tomas Remeikis
1258 Valerijonas Meištavičius (Walerjan Meysztowicz)
1327 Jonas Yčas
1384 Antanas Bertašius
R-1393 Stasys Čenkus
1398 Kazys Škirpa
1437 Mykolas Sleževičius
1556 Zigmas Toliušis
1557 Antanas Tumėnas
1560 Vladimiras Stankevičius (Vladas Stanka)
1653 Jonas Dainauskas
1674 Lietuvos vienuoliai marijonai
1686 Antanas Smetona
1723 Romualdas Dulskis
1758 Kazimiera ir Vladislava Likšankos
1799 Kazys Bobelis
1801 Romualdas Ozolas
1805 Algirdas Saudargas
1807 Lietuvos diplomatų dokumentų kolekcija

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-01-28 11:13