O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1437 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MYKOLO SLEŽEVIČIAUS FONDĄ NR. 1437

2008- 03-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Mykolas Sleževičius (1882-01-21–1939-11-11)

 

Mykolas Sleževičius, advokatas, politikas, ministras pirmininkas, gimė 1882-01-21 Raseinių apskrities Viduklės valsčiaus Dremblių kaime.

1901 m. baigė Mintaujos (Latvija) gimnaziją, 1907 m. – Odesos universiteto Teisės fakultetą.

1905 m. gruodžio 4 - 5 d. atstovavo Odesos lietuviams Didžiajame Vilniaus Seime.

1907 m. atvyko gyventi ir dirbti į Vilnių. 1907–1912 m. dirbo teismo tarnautoju, vėliau advokatų Jono Vileišio, Tado Vrublevskio padėjėju. 1913-01-10 buvo priimtas prisiekusiuoju advokatu prie Vilniaus apygardos teismo.[1]

Buvo „Bendrijos“, „Sveikatos“, „Rūtos“ draugijų vienas steigėjų, dalyvavo Lietuvių draugijos agronomijos ir teisių pagalbai teikti veikloje. Rūpinosi lietuvių kalbos dėstymu Vilniaus mokyklose. Išvertė į lietuvių kalbą dramos kūrinių, statė mėgėjiško teatro spektaklius ir juos režisavo.

Pirmojo pasaulinio karo metais M. Sleževičius gyveno Rusijoje, dalyvavo Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje.

M. Sleževičius buvo 1917 m. lapkričio mėn. Voroneže įkurtos Vyriausiosios lietuvių tarybos Rusijoje prezidiumo narys. 1918 m. buvo kalintas Voronežo kalėjime. 1918 m. gruodžio mėn. grįžo į Vilnių.

M. Sleževičius vadovavo II, IV ir XIII Ministrų Kabinetams.

Buvo Steigiamojo Seimo bei I, II, III Seimų narys.

M. Sleževičius nuo 1907 m. buvo Lietuvos demokratų partijos, vėliau pasivadinusios Socialistų liaudininkų partija, Centro komiteto narys, sekretorius, pirmininkas. 1918–1922 m. –Socialistų liaudininkų demokratų partijos įkūrėjas ir pirmininkas.1922–1936 m. – Valstiečių liaudininkų sąjungos Centro komiteto pirmininkas.

Redagavo Lietuvos demokratų partijos laikraščius „Lietuvos ūkininkas“ ir „Lietuvos žinios“, bendradarbiavo ,,Varpe“.

1919-03-22 M. Sleževičius priimtas prisiekusiuoju advokatu prie Kauno apygardos teismo.[2] Prisiekusiuoju advokatu Kaune dirbo tarp vadovavimų vyriausybėms.

1924 m. M. Sleževičius buvo išrinktas Prisiekusiųjų advokatų tarybos, nuo 1933 m. – Advokatų tarybos nariu, 1938 m. išrinktas Advokatų tarybos pirmininku.

1927 m. buvo išrinktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu. Nuo 1931 m. dirbo Kauno miesto savivaldybės, Tarptautinio banko, Kredito banko Kaune juriskonsultu,[3] buvo užsienio prekybų firmų atstovas Lietuvoje.

Mirė 1939 m. lapkričio 11 d. Palaidotas Kaune.[4]

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Mykolo Sleževičiaus asmens fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perėmė Mykolo Sleževičiaus asmens fondo 2748 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1966 m. ir 1976 m. papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1437 yra 1 apyrašas, 2754 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1911–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Bylos Nr. 2761, 2762, 2763 fondui Nr. 1437 nepriklauso ir turi būti perkeltos į Lietuvos kooperatyvų sąjungos ,,Linas“ fondą Nr. R-1075.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Steigiamojo seimo statutas, posėdžių dienotvarkės, memorandumai, Ministrų Kabineto 1926 m. posėdžių protokolų nuorašai, įstatymų projektai, dokumentai apie Lietuvos delegacijos Paryžiaus Taikos konferencijoje, Valstiečių liaudininkų sąjungos, Lietuvos draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti, Vyriausiosios lietuvių tarybos Rusijoje, Vyriausiojo Lietuvos gynimo komiteto veiklą, Klaipėdos krašto padėtį,

Mykolo Sleževičiaus asmens dokumentai,

Juozo Avižonio, Jurgio Baltrušaičio, Miko Petrausko, Igno Šeiniaus, Julijos Žymantienės laiškai M. Sleževičiui.

Administraciniams, baudžiamiesiems ir civiliniams teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 1437 apyraše Nr. 1 įrašyti 2754 apskaitos vienetai.

Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų, anglų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1911–1943 m. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1437, ap. 1, b. 785, l. 8.
[2] LCVA. F. 1437, ap. 1, b. 785, l. 4.
[3] LCVA. F. 1437, ap. 1, b. 1775, l. 57.
[4] LCVA. F. 1743, ap. 1, b. 946, l. 15.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:31