O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1560 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VLADIMIRO STANKEVIČIAUS FONDĄ NR. 1560

2008- 03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Vladimiras Stankevičius (Vladas Stanka) (1884-11-16–1968-12-25)

 

Vladimiras Stankevičius (Vladas Stanka) teisininkas, filosofas, visuomenininkas gimė 1884-11-16 Biržuose.

Mokėsi Rygos Aleksandro ir Sankt-Peterburgo II gimnazijose.

1908 m. baigė Sankt-Peterburgo universiteto Teisės fakultetą.  Buvo paliktas dirbti fakulteto Baudžiamosios teisės katedroje. 1914 m. išlaikė magistro egzaminus ir buvo paskirtas privat-docentu. 1918 m. paskirtas Sankt-Peterburgo universiteto Teisės fakulteto profesorium, bet dėl revoliucijos Rusijoje emigravo į Vokietiją.

1923 m. V. Stankevičius grįžo į Lietuvą ir dėstė baudžiamąją teisę Lietuvos universitete, nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitete (toliau – VDU). 1935-09-01 iš VDU docento pareigų buvo atleistas.

1923–1935 m. dėstydamas VDU užsiėmė ir advokato praktika.[1] Nuo 1927 m. buvo renkamas Advokatų tarybos nariu, priklausė Lietuvos teisininkų draugijai. Nuo 1935 m.  užsiėmė tik advokato veikla.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1939-11-23 aktu Nr. 1389 nuo 1939-11-16 buvo paskirtas VDU Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedros ekstraordinariniu profesoriumi ir turėjo teisę užsiimti advokato praktika. Nuo 1940-01-01 perkeltas dėstyti į Vilniaus universitetą, kuriame dirbo iki 1943 m.

1941-03-24 Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaras V. Stankevičių iš advokato pareigų atleido.[2]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės teisingumo ministro 1941-07-25 įsakymu Nr. 157 V.Stankevičius buvo paskirtas advokatu Kaune.[3] Buvo išrinktas Advokatų tarybos nariu.

1944 m. vasarą pasitraukė į Vokietiją, pakeitė vardą ir pavardę – pasivadino Vladu Stanka.

Paskelbė daug mokslinių darbų ir straipsnių: Kova su pavojinga padėtimi – pagrindinė naujosios baudžiamosios teisės užduotis (1914 m.), Rusijos tautų likimai (1922 m.), D. Mendelejevas – didis rusų chemikas (1923 m. rusų k., 1940 m. – lietuvių k.), Baudžiamosios teisės istorijos pamatiniai bruožai (1932 m.), Didelės ir mažos valstybės (1938 m. – lietuvių k., 1947 m.– anglų k.), Lietuvos statusas ir Hammurabi kodeksas (1940 m.) ir kitus.

V. Stanka buvo vienas Pabaltijo universiteto Hamburge-Pineberge (Vokietija) steigėjų, Lietuvių skyriaus rektorius, 1948–1949 m. šio universiteto prezidentas. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Vašingtone. Dirbo JAV Kongreso bibliotekoje.

Vladimiras Stankevičius (Vladas Stanka) mirė 1968-12-25 Vašingtone.[4]

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959-10-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Vladimiro Stankevičiaus fondo 25 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1966 m., sutvarkius rastus neaprašytus Vladimiro Stankevičiaus dokumentus, į apyrašą papildomai įrašytos 5 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1560 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skaitytų paskaitų baudžiamosios teisės, teisės istorijos klausimais konspektai, brošiūrų ir straipsnių rankraščiai, veiklos Advokatų taryboje dokumentai, susirašinėjimo mokymo programų sudarymo, paskaitų skaitymo, juridinės konsultacijos teikimo klausimais dokumentai, piliečių įgaliojimai byloms vesti, pajamų žurnalas, asmenų laiškai V. Stankevičiui.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-856, ap. 2, b. 811, l. 3, 54, 55; F. 1437, ap. 1, b. 1557, l. 126 a. p.; Vyriausybės žinios, 1933 m., Nr. 424-2925.
[2] LCVA. F. 1556, ap. 3, b. 131, l. 22.
[3] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 21 a.p.
[4] JAV lietuviai, 2 t., 2002 m. psl. 278.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:33