O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1653 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO DAINAUSKO FONDĄ NR. 1653

2008- 02-        Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Jonas Dainauskas (1904-01-21–2000-05-27)

Jonas Dainauskas, teisininkas, istorikas, bibliografas, publicistas, gimė 1904-01-21 Kaune.

1922 m. baigė Kauno I gimnazijos šeštą klasę, brandos egzaminus išlaikė 1934 m. sausio mėn.[1]

1923 m. dalyvavo Klaipėdos sukilime. 1926–1927 m. tarnavo kariuomenėje, 1927 m. baigė kariūnų-aspirantų kursą prie Karo mokyklos.[2]

1924–1926 m. ir 1927–1929 m. J. Dainauskas studijavo Lietuvos universiteto Technikos fakulteto Statybų skyriuje. 1929 m. įstojo į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą, kurį baigė 1934 m.[3]

1927–1940 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos ir Valstybės saugumo departamentuose, taip pat 1937–1939 m. dėstė Aukštesniojoje policijos mokykloje.

Nuo 1919 m. – Lietuvos skautų sąjungos, nuo 1922 m. – Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1936 m. dalyvavo steigiant Vytauto Didžiojo Universiteto korporacijos „Vytis“ filisterių sąjungą.

Žinių apie J. Dainausko veiklą 1940-06-16–1941-07-20 nerasta.

1941-07-21 Valstybės saugumo departamento buvo suimtas, iki 1941-12-01 kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.[4]

Teisingumo generalinio tarėjo 1941-12-29 įsakymu Nr. 777 J. Dainauskas nuo 1941-12-30 buvo paskirtas advokatu Kaune.[5] Tuo pačiu metu dirbo Kauno miesto prekyboje juriskonsultu.[6]

Jonas Dainauskas 1944 m. vasarą pasitraukė į Vakarus. 1945 m. pateko į sovietų nelaisvę, iš kurios po 9 mėnesių pabėgo.

Iki 1957 m. gyveno Lenkijoje, vėliau išvyko į Prancūziją. Paryžiaus universitete studijavo teisės istoriją, prancūzų kalbos fonetiką ir bibliotekininkystę. 1958–1961 m. dirbo žurnalistu, rašė į JAV lietuvių spaudą.

1961 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Dirbo Tarptautinių santykių bibliotekoje bibliotekininku ir kataloguotoju. 1964–1971 m. redagavo leidinį „Tautos praeitis“. Nuo 1968 m. dėstė Lietuvos ir lietuvių kultūros istoriją Pedagoginiame lituanistikos institute Čikagoje. Tyrinėjo Lietuvos XIV–XVI amžiaus teisės istoriją, parengė ir išleido Lietuvos istoriografiją, parašė Vilniaus vyskupijos istoriją, Vilniaus katedros istoriją ir kt.

J. Dainauskas buvo Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje vienas steigėjų, Mažosios Lietuvos draugijos garbės narys.[7]

Jonas Dainauskas mirė 2000-05-27 Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1962-05-06 buvo sudarytas fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 157 bylos.

1966 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, buvo sudarytos ir papildomai į apyrašą įrašytos 53 bylos.

1974 m. iš Jono Dainausko fondo  į Generalinio komisaro Kaune fondą Nr. R-615 buvo iškelta 15 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde yra 1 apyrašas, 195 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, italų, rusų, lenkų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Fonde yra Apeliacinių rūmų teisėjo Juozo Grigaičio 1941–1943 m., Vyriausiojo Tribunolo teisėjo Aleksandro Milčinsko 1924–1940 m. dokumentai, advokato [O.] Levitano vesta byla.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos civiliniams ir baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos, tarnybos dokumentai, veiklos Šaulių ir Skautų sąjungose dokumentai, straipsniai, paskaitos, referatai teisės, politikos, valstybės saugumo temomis, žmonos Leokadijos Dainauskienės, asmenų laiškai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 195 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, italų, rusų, lenkų, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA). F. 631, ap. 7, b. 6827.
[2] LCVA. F. 930, ap. 5, b. 438, l. 7.
[3] LCVA. F. 631, ap. 7, b. 6827.
[4] LCVA. F. R-731, ap. 1, b. 1921.
[5] LCVA. F. R-624, ap.2, b. 1, l. 111
[6] LCVA. F. 1653, ap. 1, b. 115.
[7] JAV lietuviai, t. 1, 1998 m., psl. 215.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-23 11:44