O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1723 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROMUALDO DULSKIO FONDĄ NR. 1723

2008- 02-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Romualdas Dulskis (1893-04-26–1956-07-11)

 

Romualdas Dulskis, teisininkas, finansininkas, gimė 1893-04-26 Vilkaviškio apskrities ir valsčiaus Starkų kaime.

1913 m. baigė Marijampolės gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo ir iki 1915 m. mokėsi Maskvos universiteto Fizikos-matematikos fakultete.

1915 m. dirbo Rusijos zemstvų sergančių ir sužeistų karių globos sąjungoje.

1916 m. R. Dulskis buvo pašauktas į karo tarnybą Nižnij Novgorode, vėliau pasiųstas į Odesos praporščikų mokyklą, bet dėl sveikatos jos nebaigė. Po demobilizacijos tarnavo Odesos miesto savivaldybėje.

1918 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Nukentėjusiems nuo karo šelpti komitete Vilniuje.

1919 m. sausio mėn. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę.

1919–1921 m. Romualdas Dulskis dirbo Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento, vėliau Bendrųjų reikalų departamento direktoriumi.

1922–1924 m. dirbo Lietuvos ūkio banko vicedirektoriumi, o 1924–1927 m. – Žemės ūkio banko direktoriumi.

R. Dulskis 1923–1925 m. mokėsi ir baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą.

1927 m. rugsėjo mėn. buvo paskirtas Lietuvos banko Biržų skyriaus direktoriumi, o nuo 1930 m. gruodžio mėn. – Kybartų skyriaus direktoriumi.

Prisiekusiųjų advokatų taryba 1927 m. Romualdą Dulskį priėmė prisiekusiojo advokato padėjėju.[1] Teisingumo ministro 1933-09-15 paskelbtame advokatų sąraše buvo įrašytas Kybartuose gyvenantis advokatas Romualdas Dulskis.[2]

1934-01-15–1941-01-25 R. Dulskis dirbo Kaune Lietuvos banko juriskonsultu.

Nuo 1940-12-20 R. Dulskis buvo Lietuvos TSR advokatų kolegijos narys. 1941 m. sausio – birželio mėn. dirbo advokatu Kauno III juridinėje konsultacijoje.[3]

1941-07-01 priimtas Lietuvos banko juriskonsultu, kuriame dirbo iki pasitraukimo iš Lietuvos 1944 m. Pasitraukęs iš Lietuvos, persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje.

Romualdas Dulskis mirė 1956-07-11 Čikagoje.[4]

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas fondo Nr. 1723 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 60 bylų.

Iš viso fonde Nr. 1723 yra 1 apyrašas, 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos civiliniams ir baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos, Teismų santvarkos įstatymo projektas, Lietuvos advokatų statutas, dokumentai apie teisininkų darbą vokiečių okupacijos metais, referatai teisiniais klausimais, susirašinėjimo advokato veiklos, R. Dulskio skolų už butą išieškojimo, persikėlimo išlaidų apmokėjimo klausimais dokumentai. R. Dulskiui rašyti laiškai, sveikinimo telegramos, sąskaitos už komunalines paslaugas, namo statybos planai. Tėvo Jurgio Dulskio 1907–1912 m. taupomosios knygelės.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 755, ap. 1, b. 282, l. 21-23, 93, 123.
[2] Vyriausybės žinios, 1933 m., Nr. 424-2925.
[3] LCVA. F. 1723, ap. 1, b. 25, l. 23.
[4] JAV lietuviai, t. 1,  1998 m., psl. 256.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:39