O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 674 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONO NORKAIČIO FONDĄ NR. 674

2012-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ


Jonas Norkaitis (1892-11-25–1983-03-22)


Jonas Norkaitis gimė 1892-11-25 Šakių rajone, Pervazninkų kaime.

Išsilavinimas

1906–1912 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje;

1912–1917 m. studijavo matematiką ir fiziką Sankt Peterburgo (Rusija) universitete.

Darbinė veikla

1916–1919 m. – Pašto tarnybos Sankt Peterburge darbuotojas;

1919–1923 m. – Jurbarko muitinės viršininkas;

1920–1923 m. – Virbalio muitinės viršininkas;

1923–1925 m. – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgaliotinis Klaipėdos kraštui ir Klaipėdos muitinės viršininkas;

1925–1935 m. – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekybos departamento direktorius;

1935–1940 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Ekonominio departamento direktorius.

Vyriausybės pavedimu vadovavo Lietuvos Cukraus akcinės bendrovės steigimui, 1931–1940 m. buvo jos pirmininkas. Nuo 1936 m. daug kartų vadovavo Lietuvos delegacijoms ekonominėse derybose su kitomis valstybėmis.

1940-06-21 J. Norkaitis su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1942 m. rudenį grįžo į Lietuvą.

1942–1944 m. – Daukšiagirės valstybinių ūkių grupės administratorius (paskirtas Rytų krašto žemės ūkio tvarkymo ribotos atsakomybės bendrovės).

1944 m. liepos mėnesį pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. įsikūrė Bad Mergentheime (Vokietija).

Visuomeninė veikla

Draugijos „Aukuras“ narys (1923–1925 m.), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau – VLIK) narys, VLIK'o kontrolės komisijos pirmininkas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos Europoje pirmininkas.

Jonas Norkaitis mirė 1983-03-22, palaidotas Bad Mergentheimo kapinėse.1

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš dr. Jono Norkaičio 2010-01-28 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-1 perėmė 1 dėžę nesutvarkytų jo tėvo tarpukario Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekybos departamento, vėliau užsienio reikalų ministerijos Ekonominio departamento direktorius, išeivijos lietuvių veikėjo Jono Norkaičio dokumentų.

2012 m. Jono Norkaičio dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. 674. Sudaryta 18 bylų, kurios įrašytos į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (Pažymos apie fondą priedas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 674 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–2009 m.

Fondo papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

dokumentai apie Jono Norkaičio tarnybą Lietuvos Respublikos finansų ir užsienio reikalų ministerijose, J. Norkaičio susirašinėjimo su Vokietijos įstaigomis, advokatais pensijos perskaičiavimo klausimais dokumentai,

išeivijos lietuvių veikėjų raštai ir laiškai apie Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, kitų organizacijų bei Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklą, knygos apie prof. J. Brazaitį rengimą ir asmeninius reikalus, užuojautos mirus žmonai, sveikinimai J. Norkaičiui,

J. Norkaičio asmens dokumentai, nuotraukos,

surinkti dokumentai apie Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, Lietuvos santykius su Lenkija, Vilniaus grąžinimą Lietuvai ir kt.,

sūnaus dr. Jono Norkaičio dokumentai: disertacija, straipsniai, pranešimai, asmens liudijimas, laikinas įgaliojimas dr. J. Norkaičiui atstovauti Lietuvai Vokietijos Federacinėje Respublikoje, nuotraukos.

Bylos apyraše įrašytos pagal bylų sisteminimo schemą. Skyriuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. 674 apyraše Nr. 1 įrašytas 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–2009 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spausdintas tekstas, spausdintas tekstas su taisymais, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė

1 F. 656, ap. 2, b. 51, l. 340; Lietuvių enciklopedija, XX t., B., 1960 m., psl. 413, 414; http://www.aidai.us.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:33