O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 675 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

IGNO ŠEINIAUS FONDĄ NR. 675

2012-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Ignas Šeinius (1889-04-03–1959-01-15)

 

Ignas Šeinius (tikroji pavardė Jurkūnas) gimė 1889 m. balandžio 2 d. Šeiniūnuose (Gelvonų vls., Ukmergės aps.).

1903–1904 m. mokėsi Musninkų liaudies mokykloje, vėliau - Gelvonų pradinėje mokykloje. 1907–1908 m. lankė Kauno „Saulės“ draugijos pedagoginius kursus. 1908 m. Peterburge eksternu išlaikė egzaminus, suteikiančius teisę dirbti mokytoju liaudies mokyklose. 1910–1911 m. mokytojavo Vilniaus lietuvių dviklasėje mokykloje.

1912–1915 m. studijavo Maskvos A. Šaniavskio liaudies universiteto Istorijos-filosofijos fakultete.

1915–1919 m. I. Šeinius buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Centro komiteto įgaliotiniu Stokholme.

1919 m. paskirtas Lietuvos atstovybės Stokholme Spaudos biuro vedėju, vėliau vadovavo Lietuvos telegramų agentūrai Kopenhagoje.1

1920–1921 – Lietuvos atstovybės Kopenhagoje pirmasis sekretorius.

1921–1923 m. – laikinasis reikalų patikėtinis Suomijoje,2 1923–1927 m. – laikinasis reikalų patikėtinis Švedijoje,3 1924–1927 m. laikinasis reikalų patikėtinis Danijoje ir Norvegijoje su rezidencija Stokholme.

1927 m., uždarius Lietuvos atstovybę Skandinavijos šalyse, kurį laiką dirbo privačiose švedų bendrovėse.

1932 m. I. Šeinius grįžo į Lietuvą, 1933–1934 m. dirbo Kaune „Lietuvos aido“ redaktoriumi.

1935–1939 m. ėjo Klaipėdos krašto gubernatūros Spaudos patarėjo pareigas.4

1939 m. paskirtas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotiniu Vilniaus krašte.

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, pasitraukė į Švediją. 1943 m. gavo Švedijos pilietybę.

Nuo 1947 m. dirbo Prekybos kooperatyvų draugijos bibliotekoje Stokholme.

1955–1959 m. I. Šeinius buvo Lietuvos atstovas Skandinavijos valstybėse.5

I. Šeinius buvo vienas iš 1915 ir 1917 m. lietuvių konferencijų Stokholme rengėjų. 1917 m. įsteigė Lietuvių spaudos biurą Stokholme. 1936 m. įkūrė ir redagavo dienraštį „Vakarai“, buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. I. Šeinius bendradarbiavo su Lietuvių-švedų draugija Kaune, dalyvavo Švedų-lietuvių draugijos Stokholme veikloje, vadovavo Lietuvių šalpos komitetui Stokholme.

I. Šeinius Lietuvos ir užsienio valstybių spaudoje paskelbė daug straipsnių apie Lietuvą, lietuvių kalbą, kultūrą, Baltijos valstybių okupaciją, pabėgėlių padėtį.

I. Šeinius buvo vienas pirmųjų Lietuvos rašytojų impresionistų. Savo literatūrinę veiklą pradėjo 1907–1908 m. spausdindamas kūrinius to meto periodikos leidiniuose. Pasirašinėdavo inicialais Ig. J., Ign. Jur., Ig. Jur, vėliau – literatūriniais pseudonimais Ignas Šeinius, Irvis Gedainis, Tadas Brasta. Rašė lietuvių ir švedų kalbomis.

Žymiausi darbai: romanas „Kuprelis“ (1913 m.), apysakos „Mėnesiena“, „Bangos siaučia“, „Vasaros vaišės“ ir apsakymų rinkinys „Nakties žiburiai“ (1912–1914 m.), apybraiža „Lietuvių kultūra“ („Litauisk kultur“, 1917 m.), poezijos proza rinkinys „Naktis ir saulė“ („Natt och soll“, 1918 m.), romanas „Siegfried Immerselbe atsijaunina“ (1934 m.), komedija „Diplomatai“ (1937 m.), apsakymų rinkiniai „Aš dar kartą grįžtu“ (1937 m.) ir „Tėviškės padangėje“ (1938 m.), apybraiža „Kas tu esi, lietuvi ?“ (1938 m.), romanai „Raudonasis tvanas“ („Den röda floden“, 1940 m.) ir „Stebuklo belaukiant“ („I väntan pâ undret“, 1943 m.), apybraiža „Raudonoji kelionė“ („Den röda resan“, 1943 m.), dokumentų rinkinys „Raudonasis tvanas užplūsta“ („Den röda floden svämmar ōver“, 1945 m.), apybraiža „Kelionė po kooperacinę Švediją“ („Resa i samverkans Sverige“, 1945 m.), apsakymų rinkinys „Vyskupas ir velnias“ (1959 m.).

I. Šeinius 1928 m. apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio sukakties medaliu, 1938 m. – Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu,6 Švedijos Šiaurės žvaigždės ordinu.7

Ignas Šeinius mirė 1959 m. sausio 15 d., palaidotas Stokholme.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, tarpininkaujant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir suderinus su Igno Šeiniaus šeimos nariais, iš Švedijos nacionalinio archyvo 2011-02-04 aktu Nr. GF-3 perėmė 3 dėžes Igno Šeiniaus veiklos dokumentų. Dokumentai Švedijos nacionaliniame archyve buvo saugomi depozito teisėmis.

2012 m. Igno Šeiniaus dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. 675. Sudarytas 71 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Sudaryta apyrašo bylų sisteminimo schema (Pažymos apie fondąpriedas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 675 yra 1 apyrašas, 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1906–1959 m., 1988–1995 m.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

Dokumentų apie I. Šeiniaus veiklą yra Užsienio reikalų ministerijos fonde Nr. 383, Lietuvos diplomatinių atstovybių fonduose, Lietuvių-švedų draugijos fonde Nr. 586, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos fonde Nr. 1734.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie Igno Šeiniaus diplomatinę veiklą Skandinavijos valstybėse, darbą Švedijoje, dokumentai apie dalyvavimą organizacijų veikloje, susirašinėjimo su asmenimis ir organizacijomis veiklos ir asmeniniais klausimais dokumentai, I. Šeiniaus straipsniai, kūrinių ištraukos, asmens ir finansų dokumentai, dokumentai apie I. Šeinių, jo seserį Pranę Sokolovienę ir surinkti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 675 apyraše Nr. 1 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės 1906–1959 m., 1988–1995 m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Inga Klypšienė1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 675, ap. 1, b.46,l.1,2.

2LCVA. F. 383, ap. 2, b. 574, l. 55.

3LCVA.F.383,ap.18,b.37,l.144–146.

4LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1260, l. 61.

5LCVA.F. 675, ap. 1, b. 41, l. 11.

6LCVA. F. 391, ap. 4, b. 1450, l. 261ap.; f. 923, ap. 1, b. 597, l. 41.

7LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1260, l. 28.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:33