O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-476 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

IGNO BUJAKO FONDĄ NR. R-476

2010-05 Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Ignas Bujakas (1892-01-30–1983-07-15)

 

Ignas Bujakas gimė 1892-01-30 Ukmergės rajone Balelių kaime.

1910 m. baigė Poltavos (Ukraina) felčerių mokyklą. 1913 m. dirbo felčeriu Bulgarijoje. 1933 m. baigęs Rostovo (Rusija) medicinos institutą, I. Bujakas dirbo sanitarijos gydytoju įvairiose Rusijos vietose.

1944–1950 m. dirbo Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro, ministro pavaduotoju.

1945–1962 m. dėstė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, 1945–1962 m. – Higienos katedros vedėjas, 1951–1952 m. – Medicinos fakulteto dekanas.

1949 m. I. Bujakas tapo medicinos mokslų kandidatu, 1951 m. – docentu.

1958–1964 m. I. Bujakas buvo Lietuvos TSR higienistų ir sanitarijos gydytojų mokslinės draugijos pirmininku.

Paskelbė darbų apie vidurių šiltinės ir parafito B epidemiologiją, botulizmą, Vilniaus miesto oro užterštumą.

1950 m. I. Bujakui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas.

Ignas Bujakas mirė 1983 m. liepos 15 d. Vilniuje.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-06-29 iš Igno Bujako Dokumentų perdavimo aktu Nr. 1 perėmė nesutvarkytus 1920–1975 m. dokumentus, iš viso 33 saugojimo vienetus.

1980 m. Igno Bujakos fondas Nr. R-476 sutvarkytas. Sudarytos 37 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

2002 m. iš neaprašytų dokumentų buvo sudarytos 2 bylos, kurios įrašytos apyrašo Nr. 1 tęsinyje. Fondo papildymo data ir šaltinis nenustatyti.

Iš viso fonde Nr. R-476 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

Priėjimas prie dokumentų nėra ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (straipsniai, pranešimai, tezės, brošiūros),

asmens dokumentai: mokyklų baigimo, studento pažymėjimai, profsąjungų nario bilietai, gydytojo liudijimas, docento atestato, kandidato diplomo, įsakymo dėl nusipelniusio gydytojo vardo suteikimo nuorašai, sveikinimo telegramos, autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fonde Nr. R-476 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1975 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] http://lt.wikipedia.org., Tarybų Lietuvos enciklopedija, I t., V., 1985 m., psl. 300.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 08:47