O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 922 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS FONDĄ NR. 922

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija ( 1919-04-04–1940-08-25 )

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (toliau–Prezidento kanceliarija) buvo įsteigta 1919-04-04, Valstybės Tarybai įsteigus Valstybės Prezidento instituciją. Prezidento kanceliarijai vadovavo kanceliarijos viršininkas. 1940-08-25 priimta LTSR Konstitucija panaikino Prezidento instituciją ir kanceliariją.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Prezidento kanceliarija padėjo Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas. Ji tvarkė Prezidento gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją, susirašinėjimo su įstaigomis ir asmenimis dokumentus, prezidentūroje vykusių posėdžių, pasitarimų dokumentus, organizavo oficialių dokumentų saugojimą ir jų paskelbimą, tvarkė reprezentacijos, apdovanojimų pasižymėjimo ženklais reikalus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos fondo netvarkytus dokumentus–pabiras 1951-09-05 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo.

Archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1953 m. fonde buvo 1 apyrašas, kuriame įrašytas 41 apskaitos vienetas.

1963–1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1976 m. apskaitos duomenimis fonde buvo 1 apyrašas, 55 apskaitos vienetai.

1987 m. redaguojant apyrašo Nr. 1 bylų antraštes, rasta 1 fondui nepriklausanti byla. Byla buvo perkelta į kitą archyve saugomą fondą.

1988 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos valstybinis visuomenės organizacijų archyvas 1992-07-28 archyvui perdavė 5 bylas, iš kurių 3 bylos buvo įrašytos į fondo Nr.922 apyrašą Nr.1.

1997-06-11 apskaitos duomenimis fonde buvo 1 apyrašas, 58 apskaitos vienetai.

2002 m. Lietuvos archyvų departamentas perdavė archyvui iš Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovo Lietuvoje G. Žemkalnio gautą Prezidento A. Smetonos vairuotojo A. Balčiūno tarnybinių kelionių registracijos žurnalą.

1996 m. fondo bylos buvo mikrofilmuotos.

2002 m. spalio–lapkričio mėn. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminę Katalogo duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 922 yra 1 apyrašas, 59 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Fondas nepilnas – nėra Prezidento kanceliarijos veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prezidento patvirtinti įstatymai, įsakymai, įstatai, Prezidento aktai, Laikinosios Vyriausybės patvirtinti įstatymai, įsakymai, įstatai, instrukcijos, taisyklės, pranešimai, Lietuvos ir Vokietijos 1928 m. sausio mėn. pasitarimo Berlyne, Ministrų Kabineto, Valstybės Tarybos posėdžių protokolų nuorašai, susirašinėjimo Lietuvos santykių su užsienio valstybėmis, organizacijų ir įstaigų veiklos, Tarptautinė automobilių judėjimo konvencija, Valstybės Tarybos aiškinamieji raštai dėl įstatymų ir jų projektų, Lietuvos diplomatinių įstaigų Pietų Afrikoje, Prancūzijoje, Brazilijoje ir Lietuvos informacijos biuro Šveicarijoje politiniai pranešimai, pranešimai apie Lietuvos delegacijos veiklą Tautų Sąjungoje, krašto politiką, ekonomiką, Prezidento rinkimų (1931 m., 1938 m.) dokumentai, dokumentai apie Klaipėdos kraštą (1923-02-17 Ambasadorių konferencijos nutarimo nuorašas, Konvencijos dėl Klaipėdos krašto projektas, statuto projektas, memorandumai, 1929 m. spalio mėn. pasitarimo pas LR Prezidentą išvados dėl Klaipėdos krašto, statistinės žinios apie asmenis išvykusius iš Klaipėdos krašto, pranešimai apie Klaipėdos krašto ekonominę, politinę, socialinę padėtį),Vytauto Didžiojo universiteto statutas, Lietuvos partijų ir organizacijų dokumentai, statistinės žinios apie Lietuvos importą, eksportą, prekių ir žaliavų kainas, Gedimino ordino diplomai, malonės prašymai, kandidatų į apskričių viršininkus, Prezidento garbės svečių ir kt. sąrašai, Lietuvos piliečių ir Amerikos lietuvių skundai, prašymai, pareiškimai, užuojautos, telegramos Prezidentui ir Vyriausybei,Prezidento A. Smetonos vairuotojo tarnybinių kelionių registracijos žurnalas, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant sisteminimo tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 922 apyraše Nr. 1 įrašyta 59 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

 

Bendrųjų reikalų tarnybos vyriausioji specialistė Agnė Čeporiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.923, ap.1, b.1, l.139.

2 LCVA. F.R-758, ap.1, b.4, l.5.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 10:43