O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-496 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LAIKINOSIOS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS FONDĄ NR. R-496

2005- - Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė (1941-06-23 - 1941-08-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Lietuvių aktyvistų fronto štabo įgaliotinis L. Prapuolenis 1941-06-23 per Kauno radiją paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir Laikinosios Lietuvos Vyriausybės (toliau - LLV) sudėtį.1

Vokietijos okupuotuose kraštuose įvedus civilinę valdžią, Lietuvai paskirtas generalinis komisaras A.T. von Rentelnas 1941-08-05 pareikalavo iš LLV narių baigti jų kaip ministrų darbą.2Tą pačią dieną LLV įteikė generaliniam komisarui memorandumą apie teisinę bei faktinę Lietuvos būklę ir sustabdė savo įgaliojimus.3Generalinis komisaras 1941-08-13 pasirašė įsakymą dėl LLV paleidimo.4

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pirmasis LLV posėdis įvyko 1941-06-24. Buvo nutarta įsteigti Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadovybę, paskirti vadus, taip pat laikinai einančius pareigas finansų ministrą ir vidaus reikalų viceministrą, laikraščio „Į Laisvę“ redaktorių.5

LLV panaikino sovietinius įstatymus, atkūrė Lietuvoje iki 1940-06-15 galiojusius įstatymus ir kitus teisės aktus, veikusias administracijos, teismų, švietimo sistemas, paskyrė naujus pareigūnus.

Buvo panaikinti Lietuvos TSR liaudies komisariatai ir valdybos, vietoje jų įsteigtos ministerijos, paskelbta, kad Lietuvos ūkis bus grindžiamas privatine nuosavybe, sovietinės valdžios atimta žemė ir kitas turtas bus grąžintas buvusiems savininkams, socialinio teisingumo įgyvendinimui bus vykdoma žemės ir miestų turtų reforma. Denacionalizacijai vykdyti buvo sudaryta Turtams denacionalizuoti vadyba. 6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės fondas Lietuvos centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas 1978 m. Fondo byloje yra aktas apie sudarytą apyrašą Nr. 1 ir jame įrašytus 5 apskaitos vienetus. Iš kur gauti dokumentai nenustatyta - dokumento apie fondo perėmimą nėra.

1980-04-10 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas. 2002 m. fondo dokumentai kataloguoti teminėje Katalogo duomenų bazėje.

Iš viso fonde R-496 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1943 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Bylos sudarytos iš pavienių dokumentų nuorašų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašyti Laikinosios Lietuvos Vyriausybės įstatymų projektų, nutarimų, pranešimų, posėdžių protokolų, komunalinio ūkio ministro įsakymų, teisingumo ministro aplinkraščių, ministro pirmininko pareigas einančio J. Ambrazevičiaus ir generalinio komisaro A. T. von Rentelno. kalbų, miestų planavimo departamento struktūros projekto, etatų sąrašų, Lietuvos sąjūdžio 1943-01-23 programos nuorašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo R-496 apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos - 1941-1943 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausiasis archyvistas Antanas Geštautas

 

1 J. Brazaitis.Vienų vieni,Vilnius, 1990 m., l. 67.

2 Ten pat, l. 99

3 A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1988 m., l. 56 – 57.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-617, ap. 1, b.18, l. 106.

5 A. Anušauskas. Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai, Vilnius, 2001 m., l. 9-10.

6 Ten pat, l. 24 – 37.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:01