O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-615 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE GENERALINIO KOMISARO KAUNE FONDĄ NR. R-615

2008-02- Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Generalinis komisaras Kaune (Der Generalkommissar in Kauen) (1941-07-17—1944-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941-07-17 įsaku A. Hitleris paskyrė generalinį komisarą Lietuvos generalinei sričiai.11941-07-28 generalinis komisaras paskelbė atsišaukimą apie perimtą civilinį Lietuvos generalinės srities valdymą.2

Generalinio komisaro įstaiga veikė Kaune.

Generalinis komisaras buvo pavaldus Rytų krašto (Ostlando) reicho komisarui.

Generalinis komisaras Kaune baigė veiklą 1944-08-01, Raudonajai Armijai užėmus Kauną.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Atstovavo vokiečių civilinei valdžiai Lietuvos generalinėje srityje, kontroliavo okupuotų Rytų kraštų reicho ministro ir Rytų krašto (Ostlando) reicho komisaro potvarkių, nurodymų vykdymą, skyrė miestų ir apygardų komisarus, generalinius tarėjus, prižiūrėjo jų bei vietinės savivaldos įstaigų, Vokiečių teismo Kaune darbą.

Leido teisės aktus (potvarkius, nuostatus,instrukcijas, taisykles) mokesčių, kainų, prievolių nustatymo ir kitais ūkio tvarkymo klausimais. Organizavo vokiečių administracijos įstaigų, kariuomenės ir karo pramonės įmonių aprūpinimą maistu, žaliavomis, darbo jėga, vokiečių repatriantų (kolonistų) apgyvendinimą Lietuvoje. Išdavinėjo leidimus bendrovėms, įmonėms, organizacijoms veikti ir kontroliavo jų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1948-04-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA)iš Valstybinio banko Vilniaus skyriaus perėmė Generalinio komisaro Kaune 1 neaprašytą saugojimo vienetą.

1951 m. LCVA apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Generalinio komisaro Kaune fondo Nr. R-615 apyrašas Nr. 1, 103 apskaitos vienetai. 1955 m. apyraše Nr. 2 buvo įrašyti 38 apskaitos vienetai.

1957-09-30 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1941–1944 m. Kauno miesto komisaro fondo 646 bylas, įrašytas 2 apyrašuose. Gauti dokumentai ir apyrašai LCVA buvo įrašyti į Generalinio komisaro Kaune fondą Nr. R-615 apyrašais Nr. 3 ir Nr. 4.

1959 m. fonde buvo 4 apyrašai, 803 apskaitos vienetai.

1961 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytos 5 bylos, 1965 m. į apyrašą Nr. 4 – 1 byla.

1965 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytos 65 bylos.

1966 m. fondas pertvarkytas: sudaryti nauji apyrašai Nr.1 ir Nr. 2, apyrašo Nr. 3 kelios bylos perkeltos į naujai sudarytą apyrašą Nr. 1, kitos bylos – į Kauno miesto gebitskomisaro (Der Gebietskommissar Kauen-Stadt) fondą Nr. R-616 ir kitus fondus, apyrašo Nr. 4 bylos – į fondą Nr. R-616.

1966-03-11 fonde buvo 2 apyrašai, 243 apskaitos vienetai.

1966–1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytos 4, į apyrašą Nr. 2. – 1 byla.

1980 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius. Fonde buvo 2 apyrašai, 247 apskaitos vienetai.

2002 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla.

Dalis fondo dokumentų mikrofilmuoti.

2003 m. dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-615 yra 2 apyrašai, 248 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m.Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Reicho okupuotų Rytų kraštų ministro, Rytų krašto (Ostlando) reicho komisaro,generalinio komisaro Kaune tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo generalinių tarėjų, apygardų komisarų (gebitskomisarų), Vokiečių teismo Kaune, švietimo ir kultūros įstaigų, A. Rosenbergo štabo veiklos, kultūros vertybių išvežimo į Vokietiją, vokiškos propagandos, vokiečių ir olandų kolonistų apgyvendinimo Lietuvoje, kalinių ir karo belaisvių darbo, lietuvių mobilizacijos į vokiečių kariuomenę, priešlėktuvinės gynybos ir priešgaisrinės apsaugos organizavimo, nekilnojamo turto tvarkymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai;

generalinio komisaro Kaune atsakymas lietuvių veikėjams į jų laišką apie Lietuvos kolonizavimą;

dokumentai apie pramonės ir statybos įmonių veiklą, aprūpinimą žaliavomis;

generalinio komisaro Kaune įstaigos telefonų sąrašai, personalo ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą, skyrių ribose – pagal dokumentų svarbumą ir chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 242 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Ūkio komandos Kaune (Wirtschaftskommando Kowno)susirašinėjimo su kariuomenės padaliniais, bendrovėmis, įmonėmis aprūpinimo, maisto eksporto, žemės ūkio technikos surašymo, žemės ūkio darbų klausimais dokumentai, bendrovių sąrašai;

Reicho darbo tarnybos (Reichsarbeitsdienst) atsišaukimai, į Reicho darbo tarnybą užregistruotų asmenų sąrašai;

dokumentai apie Tradicinės buvusių darbo tarnybos vyrų ir mergaičių bendruomenės (sąjungos) steigimą ir jos laikinieji įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Klypšienė

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-614. ap. 1, b. 3, l. 87.

2 Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, Nr. 1, l. 1 – 4.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 11:00