O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 123 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ PREKYBOS INSTITUTO FONDĄ NR. 123

2007-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Klaipėdos prekybos institutas (1934-10-04–1939-04-30)

Šiaulių prekybos institutas (1939-05-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Klaipėdos prekybos institutas įsteigtas 1934-10-04.[1] Klaipėdos prekybos institutą išlaikė Prekybos institutui laikyti draugija Klaipėdoje.

Klaipėdos prekybos instituto veiklą reglamentavo 1934-09-01 „Prekybos mokykloms steigti įstatymas“, statutas, kiti teisės aktai.[2] Institutas veikė valstybinės aukštosios mokyklos teisėmis, jo veiklą prižiūrėjo Finansų ministerija.

Klaipėdos prekybos institutas nuo 1939-05-01 perkeltas į Šiaulius ir pavadintas Šiaulių prekybos institutu.[3]

Institutas 1940 –1941 m. ir 1941-1944 m. dokumentuose buvo vadinamas Šiaulių prekybos institutu.

Tiksli data, kada 1944 m. Šiaulių prekybos institutas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Klaipėdos prekybos institutas, Šiaulių prekybos institutas buvo privati aukštoji ekonomikos mokslų mokymo įstaiga.

Institutas ruošė kvalifikuotus prekybos specialistus su aukštuoju išsilavinimu prekybos, pramonės, kooperacijos, buhalterijos, kredito, žemės ir miškų ūkio, statybos ir transporto įmonėms.

Mokslas truko trejus metus. Į institutą buvo priimami asmenys, baigę aukštesniąją mokyklą arba kitą mokyklą ir išlaikę nustatytus papildomus egzaminus.

Institute buvo dėstomi specialieji įmonių ūkio mokslo dalykai bei visuomenės ir teisės mokslai. Be privalomųjų anglų ir vokiečių kalbų buvo dėstomos rusų, prancūzų ir ispanų kalbos.

Baigusiems mokslą ir apgynusiems diplominį darbą studentams buvo suteikiamas diplomuoto prekybininko vardas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-10-20 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo 31 Klaipėdos (Šiaulių) prekybos instituto bylą,  įrašytą į apyrašą Nr.1.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Šiaulių prekybos institutu“.

Iš viso fonde Nr.123 yra 1 apyrašas, 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytas Klaipėdos prekybos instituto statutas, studentų asmens bylos, studentų ir dėstytojų sąrašai, diplominiai darbai, instituto pastato projektas, finansų dokumentai, susirašinėjimo administraciniais, ūkio ir kt. klausimais dokumentai, egzaminų pažymių lentelės.

Studentų asmens bylos ir asmenų prašymai priimti į institutą susisteminti ir į apyrašą įrašyti pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 123 apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra studentų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 123, ap. 1, b. 30, l. 33.

[2] Vyriausybės žinios. 1934 m., Nr.458 – 3192.

[3] LCVA. F. 123, ap. 1, b. 30, l. 33.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:19