O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1246 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO ŠŠ. ŠIRDIES KONGREGACIJOS MERGAIČIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1246

2007-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno Šv. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus“ gailestingųjų asmenų draugijos Katekiečių, prieglaudų ir vaikų darželių vedėjų kursai (1920 m.–1921-11-06)

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Katekiečių mokytojų ir prieglaudų vedėjų kursai Kaune (1921-11-07-1921-12-30)

Šv. Vincento Pauliečio draugijos globojama moterų mokytojų seminarija (1921-12-31-1923 lapkričio mėn.)

Lietuvos moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarija (1923 m. lapkričio mėn.-1932-10-25)

Kauno ŠŠ. Širdies kongregacijos mergaičių mokytojų seminarija (1932-10-26-1936-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada įsteigti Kauno Šv. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus“ gailestingųjų asmenų draugijos Katekiečių, prieglaudų ir vaikų darželių vedėjų kursai, nenustatyta. 1920 m. kursai jau veikė.

Kauno Šv. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus“ gailestingųjų asmenų draugijai nepajėgiant išlaikyti Katekiečių, prieglaudų ir vaikų darželių vedėjų kursus, Šv. Vincento Pauliečio draugijos centro valdybos 1921-11-07 nutarimu kursai perimti ir pavadinti „Šv. Vincento Pauliečio draugijos Katekiečių mokytojų ir prieglaudų vedėjų kursais“.[1]

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Katekiečių mokytojų ir prieglaudų vedėjų kursų Pedagogų tarybos nutarimu kursų programa buvo papildyta ir parengta mokytojų seminarijos programa.

Švietimo ministerijos 1921-12-31 raštu Nr.10265 Šv. Vincento Pauliečio draugijai leido įsteigti privatinę Mokytojų seminariją Kaune.[2]

1921–1923 m. dokumentuose seminarija buvo vadinama Mokytojų seminarija Kaune, Mergaičių mokytojų seminarija Kaune ir Šv. Vincento Pauliečio draugijos globojama moterų mokytojų seminarija.

Švietimo ministerijos 1923-12-03 raštu Nr.11907 Šv. Vincento Pauliečio draugijos globojama moterų mokytojų seminarija perduota Lietuvos moterų kultūros draugijai ir pavadinta Lietuvos moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarija.[3]

Fondo dokumentuose seminarijos pavadinimas įvairuoja. 1923–1932 m. dokumentuose seminarija buvo vadinama Mergaičių mokytojų seminarija Kaune, Lietuvos moterų kultūros draugijos mokytojų seminarija, Lietuvos moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarija.

Švietimo ministro 1932-10-26 įsakymu A/Nr. 115 Lietuvos moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarija perduota Šv. Jėzaus širdies tarnaičių seserų kongregacijai ir pavadinta „Kauno ŠŠ. Širdies kongregacijos mergaičių mokytojų seminarija“.[4]

Seminarijos veiklą reglamentavo 1919-08-30 Laikinieji įstatai mokytojų seminarijoms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1931-07-17 Mokytojų seminarijų įstatymas, ir kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1936-07-16 įsakymu B/Nr. 33 ŠŠ. Širdies kongregacijos mergaičių mokytojų seminarija nuo 1936-08-01 uždaryta.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno Š. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus“ gailestingųjų asmenų draugijos Katekiečių, prieglaudų ir vaikų darželių vedėjų kursai rengė pradžios mokyklų tikybos mokytojas, prieglaudų ir vaikų darželių vedėjas.

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Katekiečių mokytojų ir prieglaudų vedėjų kursai Kaune buvo mergaičių aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų bendrojo lavinimo ir tikybos mokytojas bei vaikų darželių vedėjas. Kursuose veikė du parengiamieji kursai ir du pagrindiniai kursai, kuriuose buvo dėstoma mokytojų seminarijos programa.

Šv. Vincento Pauliečio draugijos globojama moterų mokytojų seminarija, Lietuvos moterų kultūros draugijos mergaičių mokytojų seminarija buvo mergaičių aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojas.

Kauno ŠŠ. Širdies kongregacijos mergaičių mokytojų seminarija buvo specialioji aukštesniojo lavinimo mergaičių mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojas. Prie seminarijos veikė pradžios mokykla.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kauno ŠŠ. Širdies kongregacijos mergaičių mokytojų seminarijos fondas Nr.1246 sudarytas 1966-01-01. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 135 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 6.

Iš viso fonde Nr.1246 yra 1 apyrašas, 135 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokinių pažymėjimų ir atestatų nuorašai, baigiamųjų egzaminų protokolai, elgesio, lankomumo ir mokslo pažangumo žurnalai, tarnautojų ir mokinių sąrašai, sveikatos patikrinimo pažymėjimai, gimimo metrikų nuorašai, asmenų prašymai priimti į seminariją, atleisti nuo mokesčio už mokslą, mokytojų tarnybos lapai, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 135 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA). F. 391, ap. 3, b. 1831, l. 98, 104.

[2] LCVA. F. 391, ap. 3, b. 1831, l. 91, 92.

[3] LCVA. F. 391, ap. 3, b. 1832, l. 115.

[4] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 169, l. 285.

[5] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 5.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:57