O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1481 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

VYTAUTO DIDŽIOJO AUKŠTOSIOS KARO MOKYKLOS FONDĄ NR. 1481

2007-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Laikinieji karininkų kursai (1920-01-15–1920-08-14)

Aukštieji karininkų kursai (1921-09-20–1923-07-14)

Aukštieji karininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kursai (1923-07-15–1930-02-09)

Vytauto Didžiojo karininkų kursai (1930-02-10–1938-12-09)

Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla (1938-12-10–1940-07-31)

Aukštoji karo mokykla (1940-08-01–1940-09-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1920-01-15 įsakymu Nr. 219 Kaune buvo įsteigti Laikinieji karininkų kursai.[1]

Krašto apsaugos ministro 1920-10-04 įsakymu Nr. 450 Laikinieji karininkų kursai nuo 1920-08-14 buvo likviduoti.[2]

Krašto apsaugos ministro 1921-03-24 įsakymu Nr. 60 buvo įsteigti Aukštieji karininkų kursai[3], kurie ministro įsakymu Nr. 211 pradėjo veikti nuo 1921-09-20.[4]

Lietuvos Respublikos Prezidento 1923-07-15 aktu Nr. 74 kursai buvo pavadinti Aukštaisiais karininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kursais.[5]

Lietuvos Respublikos Prezidento 1930-02-10 aktu Nr. 61 kursai buvo pavadinti Vytauto Didžiojo karininkų kursais.[6]

Vytauto Didžiojo karininkų kursų veiklą reglamentavo 1921-04-06 Aukštųjų karininkų kursų bendrieji dėsniai[7].

Krašto apsaugos ministro 1938-12-17 įsakymu Nr. 90 Vytauto Didžiojo karininkų kursai nuo 1938-12-10 buvo pavadinti Vytauto Didžiojo aukštąja karo mokykla.[8]

Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos veiklą reglamentavo 1938 m. Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos įstatymas,[9] Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos statutas.[10] Mokyklos veiklą kontroliavo Krašto apsaugos ministerija.

1940-07-04 Lietuvos kariuomenei pertvarkyti įstatymu Lietuvos kariuomenė nuo 1940-07-02 pavadinta Lietuvos liaudies kariuomene.[11]

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 1940-07-25 įsakymu Lietuvos liaudies kariuomenei Nr.98[12] Aukštosios karo mokyklos viršininko 1940-08-01 įsakymu Nr. 26 Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla pavadinta Aukštąja karo mokykla.[13]

1940-08-27 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu Lietuvos liaudies kariuomenė pertvarkyta į Raudonosios armijos Lietuvos korpusą. Krašto apsaugos ministerija likviduota.[14]

Krašto apsaugos ministerijos vyriausiosios likvidacinės komisijos 1940-10-16 įsakymu Nr. 24 Aukštoji karo mokykla nuo 1940-09-27 likviduota.[15]

Sudarytojo funkcijos

Laikinuosiuose karininkams kursuose veikė: išminuotojų, majorų ir kapitonų rikiuotės, vyresniųjų leitenantų ir leitenantų rikiuotės skyriai. Išminuotojų skyriuje mokslas tęsėsi 3 mėnesius, rikiuotės skyriuose – 6 savaites.

Aukštųjų karininkų kursuose visų ginklų rūšių karininkams buvo dėstomos teorinės ir praktines karo žinios, jie buvo ruošiami didesnių kariuomenės dalių auklėtojų ir vadų pareigoms. Mokslas tęsėsi 11 mėnesių.

Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla buvo aukštoji karo mokslo ir mokymo įstaiga, kuri mokė karininkus, kūrė ir tobulino karo mokslą ir taikė jį krašto sąlygoms ir reikalams. Mokslas tęsėsi dvejus metus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

LTSR centrinis valstybinis archyvas 1958-03-20 perėmė iš LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 316 Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1481 yra 1 apyrašas, 316 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos veiklos dokumentų yra ir fonde Nr. 1451.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; kursų viršininko įsakymai veiklos klausimais; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; 1927-1929 m. apyskaita, kursų mokymo planai ir programos, žinios apie karininkus, karo kapelionus ir civilius tarnautojus; susirašinėjimo kursų organizavimo, mokymo, administraciniais, ūkio ir kt. klausimais dokumentai; stojamųjų ir baigiamųjų egzaminų darbai ir jų įvertinimai; pamokų tvarkaraščiai; karininkų, liktinių puskarininkių ir civilių tarnautojų atestacijos, asmens žinių lapai, išduotų pažymėjimų nuorašai; kursų lektorių ir karininkų sąrašai, finansų ir kt. dokumentai.

Aukštosios karo mokyklos 1940 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. viršininko įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išduotų pažymėjimų nuorašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 316 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Įsakymai kariuomenei, 1920 m., Nr. 219 – 10.

[2] Įsakymai kariuomenei, 1920 m., Nr. 450 – 22.

[3] Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr. 60 – 1, 2.

[4] Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr. 211 – 10.

[5] Įsakymai kariuomenei, 1923 m., Nr. 136 – 1.

[6] Įsakymai kariuomenei, 1930 m., Nr. 10 – 1.

[7] Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr. 71 – 1.

[8] Įsakymai kariuomenei, 1938 m., Nr. 90 – 4.

[9] Vyriausybės Žinios, 1938 m., Nr. 627 – 4503.

[10] Įsakymai kariuomenei, 1938 m., Nr. 91.

[11] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 185.

[12] Įsakymai liaudies kariuomenei, 1940 m., Nr. 98 – 9.

[13] LCVA. F. 1451, ap. 1, b. 111, l. 25 a.p.

[14] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 1 – 1ap.

[15] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 216.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:03