O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 175 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

STEPONO BATORO UNIVERSITETO VILNIUJE FONDĄ NR. 175

2007-03/2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Stepono Batoro universitetas Vilniuje (Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie) (1919-08-28–1939-12-14)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-08-28 dekretu „Dėl Stepono Batoro universiteto Vilniuje atidarymo“ buvo paskelbta apie Vilniaus universiteto atkūrimą. Universitetas pavadintas Stepono Batoro universitetu Vilniuje ir pradėjo veiklą 1919-10-11.[1]

Stepono Batoro universiteto Vilniuje veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1920-07-13 ir 1933-03-15 įstatymai apie aukštąsias mokyklas bei universiteto statutas.[2]

Universitetą valdė Bendrasis profesorių susirinkimas, Senatas, Rektorius, fakultetų tarybos ir dekanai. Universiteto veiklą kontroliavo Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1939-12-13 priimtu Universitetų įstatymu, Stepono Batoro universitetas Vilniuje nuo 1939-12-15 buvo pertvarkytas į Vilniaus universitetą.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Stepono Batoro universitetas Vilniuje buvo Lenkijos valstybinė aukštoji mokykla. Universitetas vykdė mokslinius tyrimus, kaupė ir platino mokslo žinias, ugdė ir lavino jaunimą, ruošė įvairių sričių specialistus, teikė mokslinius laipsnius ir vardus.

Nuo 1919-10-11 universitete veikė Humanitarinių mokslų, Teologijos, Teisės ir visuomenės mokslų, Matematikos ir gamtos, Medicinos ir Dailiųjų menų fakultetai, nuo 1938-05-01 ir Žemės ūkio fakultetas.[4]

Prie universiteto veikė Valstybinių egzaminų vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti komisija Vilniuje, taip pat vadinta Valstybine kandidatų vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti egzaminų komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1949 m. Vilniaus valstybinis universitetas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Stepono Batoro universiteto Vilniuje 17977 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–12, ir 2500 neaprašytų saugojimo vienetų.

1951 m. sudarytas apyrašas Nr. 13, į kurį įrašytos 664 bylos, ir apyrašas Nr. 14 - 677 bylos. 567 bylos perkeltos į Vilniaus valstybinio universiteto fondą Nr R-856. 1956 m. sudarytas apyrašas Nr. 15, į kurį įrašytos 96 bylos.

1964–1965 m. tvarkant dokumentus rasti 194 fondui priklausantys saugojimo vienetai ir 104 kg dokumentų pabirų. Dokumentai buvo sutvarkyti ir įrašyti į apyrašus. Iš viso 1965–1968 m. ir 1980 m. į apyrašus Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 ir 15 papildomai įrašytos 465 bylos. Tvarkant dokumentus atrinkta naikinti 170 saugojimo vienetų ir 71,5 kg pabirų.

Iš viso fonde Nr. 175 yra 15 apyrašų, 19866 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1948 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis.

Fonde yra Vilniaus universiteto, Vilniaus valstybinio universiteto 1940–1948 m. veiklos dokumentų. Dauguma jų – buvusių darbuotojų ir studentų prašymai išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas bei išduotų pažymėjimų nuorašai. Taip pat yra Akademinio jaunimo bičiulių draugijos Vilniaus vaivadijos komiteto 1933–1939 m. veiklos bylų; jos įrašytos į apyrašą Nr. 15.

Stepono Batoro universiteto Vilniuje dokumentų yra Vilniaus valstybinio universiteto fonde Nr. R-856.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, universiteto statutas ir reguliaminai; Rektoriaus nutarimai, Universiteto atkūrimo vykdomojo komiteto, Bendrojo profesorių susirinkimo, Senato, fakultetų tarybų, Egzaminų, Revizijos, Kvalifikacinės ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai; veiklos patikrinimo protokolai; studijų programos, fakultetų veiklos planai, ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo universiteto atkūrimo, Rektoriaus ir dekanų rinkimų, fakultetų, jų skyrių, katedrų, klinikų, bibliotekos, studentų organizacijų veiklos, stojimo į universitetą ir egzaminų laikymo, mokymo, praktikos ir viešųjų paskaitų organizavimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į universitetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie studijas ir darbą, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, tarnautojų asmens bylos; pastatų brėžiniai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 3530 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto veiklos, personalo, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; fakulteto tarybos ir katedrų reguliaminai; Senato, fakulteto tarybos, Egzaminų, Stipendijų skyrimo ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai, egzaminų protokolai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų ir studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 5776 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Medicinos fakulteto veiklos, personalo, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; fakulteto tarybos, Egzaminų, Stipendijų skyrimo, Nostrifikacijos ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai, egzaminų protokolai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų ir klinikų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų ir studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 851 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Medicinos fakulteto Farmacijos skyriaus veiklos, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; skyriaus tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, egzaminų protokolai; susirašinėjimo skyriaus reorganizacijos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir farmaceutų kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į fakultetą, leisti laikyti egzaminus vaistininko padėjėjo kvalifikacijai įgyti, išduoti pažymėjimus apie studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; diplomų registracijos žurnalai; studentų ir doktorantų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 157 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Humanitarinių mokslų fakulteto veiklos, personalo, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, fakulteto tarybos reguliaminas; fakulteto tarybos, Egzaminų, Stipendijų skyrimo, Biudžeto ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų ir studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 2050 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Matematikos ir gamtos fakulteto veiklos, personalo, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, fakulteto tarybos reguliaminas; fakulteto tarybos, Egzaminų, Biudžeto ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai, egzaminų protokolai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų ir studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 1133 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1948 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Žemės ūkio fakulteto veiklos, personalo, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; fakulteto tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo fakulteto steigimo, teisės dėstyti suteikimo, katedrų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų ir studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 317 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Teologijos fakulteto veiklos, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, fakulteto tarybos reguliaminas; fakulteto tarybos, Egzaminų komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; studentų ir doktorantų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 378 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Dailiųjų menų fakulteto veiklos ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; susirašinėjimo fakulteto ir katedrų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir studentų praktikos organizavimo, stipendijų skyrimo, personalo klausimais dokumentai; personalo sąrašai, studentų asmens bylos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 48 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Finansų ir ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; finansinės ir ūkinės veiklos patikrinimo, Statybų komisijos posėdžių protokolai; susirašinėjimo statybų ir remonto darbų vykdymo, kuro skyrimo, nuomos mokesčių už butus mokėjimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo, nuomininkų, bendrabutyje gyvenusių studentų, inventoriaus sąrašai; žinios apie studentus bei jų mokėtus mokesčius už mokslą; asmenų prašymai priimti į darbą, skirti butą; biudžeto projektai, finansinės ataskaitos, statybų ir remonto darbų sąmatos, buhalterijos dokumentai; sklypų planai, pastatų brėžiniai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 3022 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Valstybinių egzaminų vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti komisijos Vilniuje veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; egzaminų protokolai; statistinės žinios apie laikytus egzaminus ir suteiktus diplomus; susirašinėjimo komisijos steigimo, sudėties tvirtinimo, egzaminų laikymo terminų ir tvarkos bei kitais klausimais dokumentai; komisijos narių, norinčiųjų laikyti egzaminus ir juos išlaikiusiųjų sąrašai; raštų registracijos žurnalai; laikiusiųjų valstybinius egzaminus vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti asmens bylos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Laikiusiųjų egzaminus asmens bylos įrašytos į apyrašą pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 919 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Universiteto viešųjų paskaitų valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti valdybos įstatai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo apie paskaitų organizavimą dokumentai, skelbimai apie paskaitas, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1932 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

2007-10-29 duomenimis bylos nerastos.

 

Veiklos, personalo ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, universiteto statuto projektas ir reguliaminai; Rektoriaus nutarimai, Senato ir fakultetų tarybų posėdžių protokolai ir nutarimai, egzaminų protokolai; studijų programos, veiklos planai ir ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo fakultetų, jų skyrių, katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo į universitetą ir egzaminų laikymo, mokymo, viešųjų paskaitų, studentų praktikos organizavimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į universitetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; biudžeto projektai, finansinės ataskaitos, buhalterijos dokumentai; pedagoginio, mokslo personalo, tarnautojų bei studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Veiklos bylos įrašytos į apyrašą pagal universiteto struktūrą, struktūrinių padalinių ribose – nesilaikant jokios sistemos. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudarytos struktūrinė chronologinė ir struktūrinė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 860 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos pedagoginio, mokslo personalo, tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašytas 681 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Studentų organizacijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos studentų organizacijų veiklos stebėjimo bylos; Akademinio jaunimo bičiulių draugijos Vilniaus vaivadijos komiteto veiklos bylos.

Bylos įrašytos į apyrašą nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 138 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Bumažnikova

 


[1] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU MWROP), 1919, Nr. 9-3; Nr. 10-11–1.

[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1920, Nr. 72-494; 1933, Nr. 29-247; DU MWROP, 1919, Nr. 10-11–2.

[3] Vyriausybės žinios, 1939, Nr. 683-5078.

[4] DU MWROP, 1919, Nr. 10-11–1; DU RP, 1938, Nr. 26-233.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STEPONO BATORO UNIVERSITETO VILNIUJE FONDO NR. 175 PAPILDYMĄ

2012-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Stepono Batoro universiteto Vilniuje fondą Nr. 175 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-280.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. kovo mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti baltarusių organizacijų ir įstaigų dokumentai. Dalis dokumentų priklausė Baltarusių studentų korporacijai „Scorinia“, kurios nariai buvo Stepono Batoro universitete studijavę baltarusiai studentai.

Buvo sudarytos 6 bylos, kurios įrašytos į Studentų organizacijų veiklos stebėjimo bylų apyrašo Nr. 15 tęsinį. Įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1931–1934 m.

Iš viso fonde Nr. 175 yra 15 apyrašų, 19872 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1948 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis.

 

Studentų organizacijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 15

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Baltarusių studentų korporacijos „Scorinia“ Prezidiumo posėdžių protokolai, susirašinėjimo su asmenimis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, studentų prašymai įvairiais klausimais, finansinės veiklos dokumentai, korporacijos laikraščiui „Novaja varta“ parengti straipsniai, studento Ch. Iljaševičiaus ir kitų studentų eilėraščiai, korporacijos kuratoriaus profesoriaus J.Panejkos nuotraukos fotokopija.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 6 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1931–1934 m. Dokumentai baltarusių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Iš viso fondo Nr. 175 apyraše Nr. 15 įrašyti 144 apskaitos vienetai. Dokumentai baltarusių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STEPONO BATORO UNIVERSITETO VILNIUJE FONDĄ NR. 175

2013-08-12 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Stepono Batoro universitetas Vilniuje (Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie) (1919-08-28–1939-12-14)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-08-28 dekretu „Dėl Stepono Batoro universiteto Vilniuje atidarymo“ buvo paskelbta apie Vilniaus universiteto atkūrimą. Universitetas pavadintas Stepono Batoro universitetu Vilniuje ir pradėjo veiklą 1919-10-11.1

Stepono Batoro universiteto Vilniuje veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1920-07-13 ir 1933-03-15 įstatymai apie aukštąsias mokyklas bei universiteto statutas.2

Universitetą valdė Bendrasis profesorių susirinkimas, Senatas, Rektorius, fakultetų tarybos ir dekanai. Universiteto veiklą kontroliavo Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 1939-12-13 priimtu Universitetų įstatymu, Stepono Batoro universitetas Vilniuje nuo 1939-12-15 buvo pertvarkytas į Vilniaus universitetą.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Stepono Batoro universitetas Vilniuje buvo Lenkijos valstybinė aukštoji mokykla. Universitetas vykdė mokslinius tyrimus, kaupė ir platino mokslo žinias, ugdė ir lavino jaunimą, ruošė įvairių sričių specialistus, teikė mokslinius laipsnius ir vardus.

Nuo 1919-10-11 universitete veikė Humanitarinių mokslų, Teologijos, Teisės ir visuomenės mokslų, Matematikos ir gamtos, Medicinos ir Dailiųjų menų fakultetai, nuo 1938-05-01 ir Žemės ūkio fakultetas.4

Prie universiteto veikė Valstybinių egzaminų vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti komisija Vilniuje, taip pat vadinta Valstybine kandidatų vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti egzaminų komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1949 m. Vilniaus valstybinis universitetas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Stepono Batoro universiteto Vilniuje 17977 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–12, ir 2500 neaprašytų saugojimo vienetų.

1951 m. sudarytas apyrašas Nr. 13, į kurį įrašytos 664 bylos, ir apyrašas Nr. 14 - 677 bylos. 567 bylos perkeltos į Vilniaus valstybinio universiteto fondą Nr R-856. 1956 m. sudarytas apyrašas Nr. 15, į kurį įrašytos 96 bylos.

1964–1965 m. tvarkant dokumentus rasti 194 fondui priklausantys saugojimo vienetai ir 104 kg dokumentų pabirų. Dokumentai buvo sutvarkyti ir įrašyti į apyrašus. Iš viso 1965–1968 m. ir 1980 m. į apyrašus Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 ir 15 papildomai įrašytos 465 bylos. Tvarkant dokumentus atrinkta naikinti 170 saugojimo vienetų ir 71,5 kg pabirų.

2012 m. kovo mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti baltarusių organizacijų ir įstaigų dokumentai. Dalis dokumentų priklausė Baltarusių studentų korporacijai „Scorinia“, kurios nariai buvo Stepono Batoro universitete studijavę baltarusiai studentai.

Buvo sudarytos 6 bylos, kurios įrašytos į Studentų organizacijų veiklos stebėjimo bylų apyrašo Nr. 15 tęsinį. Įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1931–1934 m.

2012 m. baigtas fonde įrašytų bylų fizinės būklės ir kiekio patikrinimas. 2013 m. atlikta nerastų bylų paieška. Sudaryta kai kurių nustatytų perkeltų arba sujungtų bylų numerių pakeitimo lentelė.

Buvę apyrašai Nr. 1-11 pertvarkyti. Po pertvarkymo sudaryti 53 nauji apyrašai. Apyrašas Nr. 12(XII) išbrauktas iš apskaitos dokumentų. Senas aprašas Nr. 12(XII) saugomas fondo byloje. Patikslintas bylų skaičius 56 apyrašuose ir fonde.

Iš viso fonde Nr. 175 yra 56 apyrašai, 23607 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1948 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis.

Fonde yra Vilniaus universiteto, Vilniaus valstybinio universiteto 1940–1948 m. veiklos dokumentų. Dauguma jų – buvusių darbuotojų ir studentų prašymai išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas bei išduotų pažymėjimų nuorašai. Taip pat yra Akademinio jaunimo bičiulių draugijos Vilniaus vaivadijos komiteto 1933–1939 m. veiklos bylų; jos įrašytos į apyrašą Nr. 15.

Stepono Batoro universiteto Vilniuje dokumentų yra Vilniaus valstybinio universiteto fonde Nr. R-856.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1(I)A

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, universiteto statutas ir reguliaminai; rektoriaus nutarimai, Universiteto atkūrimo vykdomojo komiteto, Bendrojo profesorių susirinkimo, Senato, fakultetų tarybų, Egzaminų, Revizijos, Kvalifikacinės ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai; veiklos patikrinimo protokolai; studijų programos, fakultetų veiklos planai, ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo universiteto atkūrimo, rektoriaus ir dekanų rinkimų, fakultetų, jų skyrių, katedrų, klinikų, bibliotekos, studentų organizacijų veiklos, stojimo į universitetą ir egzaminų laikymo, mokymo, praktikos ir viešųjų paskaitų organizavimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į universitetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie studijas ir darbą, išduotų pažymėjimų nuorašai, pastatų brėžiniai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 1(I)A įrašyti 1076 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys; yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1(I)Ba

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo pedagoginio, mokslinio personalo bei tarnautojų įdarbinimo, atleidimo, kvalifikacinių egzaminų laikymo, premijų, pašalpų skyrimo, darbuotojų papildomo darbo ir kt. klausimais dokumentai; personalo sąrašai ir anketos; prašymai priimti į darbą; išduoti liudijimai apie darbą, išduotų liudijimų nuorašai, asmens ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 1(I)Ba įrašyti 67 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pedagoginio ir mokslo personalo bei tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1(I)Bb

 

Apyraše įrašytos pedagoginio ir mokslo personalo, tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1(I)Bb įrašytas 1171 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Žemesniųjų tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1(I)Bc

 

Apyraše įrašytos universiteto bibliotekos, muziejų darbuotojų, pastatų prižiūrėtojų, sargų, klinikų akušerių, slaugytojų, sanitarių, siuvėjų, skalbėjų, virtuvės darbuotojų, pasiuntinių, laborantų ir kt. asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1(I)Bc įrašyti 842 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Sekretoriato raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 1(I)C

 

Apyraše įrašyti gautų ir siųstų raštų, siuntų registracijos žurnalai ir rodyklės.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 1(I)C įrašyti 93 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 2(VI)A

 

Apyraše įrašyti gautų ir siųstų raštų, siuntų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudaryta teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)A įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto veiklos, personalo ir doktorantų asmens bylų apyrašas Nr. 2(VI)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; fakulteto tarybos ir katedrų reguliaminai; Senato, fakulteto tarybos, Egzaminų, Stipendijų skyrimo ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atidėti mokesčių mokėjimo terminą; išduoti pažymėjimai apie studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų asmens bylos; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)B įrašytas 271 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto studentų asmens bylų apyrašas Nr. 2(VI)Ca

 

Apyraše įrašytos studentų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)Ca įrašyti 5256 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Nepriimtų į Teisės ir visuomenės mokslų fakultetą arba išstojusių iš jo asmenų dokumentų bylų apyrašas Nr. 2(VI)Cb

 

Apyraše įrašyti nepriimtų į Teisės ir visuomenės mokslų fakultetą arba išstojusių iš jo asmenų dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens dokumentų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)Cb įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto studentų žinių lapų bylų apyrašas Nr. 2(VI)Da

 

Apyraše įrašyti studentų žinių lapai ir anketos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudaryta teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)Da įrašyta 40 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Dokumentų apie mokesčių mokėjimo atidėjimą Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto studentams bylų apyrašas Nr. 2(VI)Db

 

Apyraše įrašyti studentų prašymai atidėti mokesčių mokėjimo terminą, atleisti nuo mokesčių už mokslą; išduoti liudijimai apie studentų šeimų finansinę padėtį; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudaryta teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)Db įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Dokumentų apie stipendijų ir pašalpų skyrimą Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto studentams bylų apyrašas Nr. 2(VI)Dc

 

Apyraše įrašyti studentų prašymai skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, stipendijas gavusių studentų sąrašai, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudaryta teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)Dc įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žinių apie Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto studentus ir jų studijų eigą bylų apyrašas Nr. 2(VI)Dd

 

Apyraše įrašytos žinios apie studentus, jų studijų eigą bei sumokėtus mokesčius už mokslą.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)Dd įrašyti 25 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto egzaminų komisijų veiklos bylų apyrašas Nr. 2(VI)E

 

Apyraše įrašyti egzaminų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai, veiklos ataskaitos; egzaminų protokolai; studentų prašymai leisti laikyti egzaminus; diplomai ir diplomų nuorašai, fakultetą baigusių studentų sąrašai; studijų baigimo liudijimai; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudaryta teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)E įrašyti 128 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys. 

 

Gydytojų diplomų registracijos ir medicinos daktarų diplomų nuorašų knygų apyrašas Nr. 3(IX)A

 

Apyraše įrašyti gydytojų diplomų registracijos ir medicinos daktarų diplomų nuorašų knygos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 3(IX)A įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų, lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Medicinos fakulteto veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3(IX)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; fakulteto tarybos, Biudžeto, Stipendijų skyrimo ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų ir klinikų veiklos, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Pedagoginio ir mokslo personalo asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3(IX)B įrašyti 256 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Medicinos fakulteto studentų asmens bylų ir nepriimtų į fakultetą asmenų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3(IX)Ca

 

Apyraše įrašyos studentų asmens bylos, nepriimtų į fakultetą asmenų dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens ir asmens dokumentų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 3(IX)Ca įrašyti 5055 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Medicinos fakulteto veiklos ir gydytojų diplomų nostrifikavimo bylų apyrašas Nr. 3(IX)Cb

 

Apyraše įrašyti Nostrifikacijos, Egzaminų komisijos posėdžių protokolai, studentų egzaminų protokolai; susirašinėjimo gydytojų diplomų nostrifikavimo klausimu dokumentai; dėstytojų ir egzaminus laikiusių studentų sąrašai, prašymai leisti laikyti egzaminus, egzaminų tvarkaraščiai, stojamųjų egzaminų darbai; buhalterijos dokumentai; gydytojų diplomų nostrifikavimo bylos; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Gydytojų diplomų nostrifikavimo bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3(IX)Cb įrašyti 396 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Stipendijų ir paskolų skyrimo Medicinos fakulteto studentams dokumentų bylų apyrašas Nr. 3(IX)Cc

 

Apyraše įrašyti studentų prašymai skirti stipendijas, anketos; išduoti liudijimai apie studentų šeimų finansinę padėtį, studentų, gavusių stipendijas ir paskolas, sąrašai; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 3(IX)Cc įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Dokumentų apie mokesčių mokėjimo atidėjimą Medicinos fakulteto studentams bylų apyrašas Nr. 3(IX)Cd

 

Apyraše įrašyti studentų prašymai atidėti mokesčių mokėjimo terminą, atleisti nuo mokesčių už mokslą; išduoti liudijimai apie studentų šeimų finansinę padėtį; visiškai arba dalinai atleistų nuo mokesčių studentų sąrašai; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 3(IX)Cd įrašyti 26 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Medicinos fakulteto absolventų, mokslo ir pedagoginio personalo asmens bylų apyrašas Nr. 3(IX)D

 

Apyraše įrašytos fakulteto absolventų, mokslo ir pedagoginio personalo asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3(IX)D įrašyti 1593 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Nepriimtų į Medicinos fakulteto Farmacijos skyrių ar išstojusių iš jo asmenų dokumentų bylų apyrašas Nr. 4(X)A

 

Apyraše įrašyti nepriimtų į Medicinos fakulteto Farmacijos skyrių ar išstojusių iš jo asmenų dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Dalis studentų asmens dokumentų bylų įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4(X)A įrašyti 56 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Medicinos fakulteto Farmacijos skyriaus magistrantų ir doktorantų asmens bylų apyrašas Nr. 4(X)B

 

Apyraše įrašytos Farmacijos skyriaus magistrantų ir doktorantų asmens bylos, diplomų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Magistrantų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4(X)B įrašyti 85 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Medicinos fakulteto Farmacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4(X)C

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; skyriaus tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, egzaminų protokolai; susirašinėjimo skyriaus reorganizacijos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir farmaceutų kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į fakultetą, leisti laikyti egzaminus vaistininko padėjėjo kvalifikacijai įgyti, išduoti pažymėjimus apie studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 4(X)C įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Humanitarinių mokslų fakulteto raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 5(IV)A

 

Apyraše įrašyti gautų ir siųstų raštų bei kitų dokumentų registracijos žurnalai ir rodyklės.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 5(IV)A įrašyti 35 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Humanitarinių mokslų fakulteto veiklos, personalo, doktorantų asmens bylų ir studentų asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 5(IV)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, fakulteto tarybos reguliaminas; fakulteto tarybos, Stipendijų skyrimo, Biudžeto ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų, studentų organizacijų veiklos, mokymo organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų asmens bylos, studentų asmens dokumentų bylos; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 5(IV)B įrašyti 422 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Humanitarinių mokslų fakulteto magistrantų asmens bylų apyrašas Nr. 5(IV)Ca

 

Apyraše įrašytos magistrantų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Magistrantų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 5(IV)Ca įrašyti 1563 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Humanitarinių mokslų fakulteto Egzaminų magistro laipsniui įgyti komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5(IV)Cb

 

Apyraše įrašyti Egzaminų komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai, veiklos ataskaitos; egzaminų protokolai; studentų prašymai leisti laikyti egzaminus, atidėti mokesčių mokėjimo terminą; išduoti pažymėjimai apie studijas; komisijos gautų ir siųstų raštų bei kitų dokumentų registracijos žurnalai; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 5(IV)Cb įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Humanitarinių mokslų fakulteto Egzaminų magistro laipsniui įgyti komisijos raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 5(IV)Cc

 

Apyraše įrašyti Egzaminų magistro laipsniui įgyti komisijos gautų ir siųstų raštų registracijos žurnalai ir rodyklė.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 5(IV)Cc įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Matematikos ir gamtos fakulteto raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 6(VII)A

 

Apyraše įrašyti gautų ir siųstų raštų bei kitų dokumentų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 6(VII)A įrašyti 22 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Matematikos ir gamtos fakulteto veiklos, personalo, doktorantų asmens bylų ir studentų asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 6(VII)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, fakulteto tarybos reguliaminas; fakulteto tarybos, Biudžeto ir kitų komisijų posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo katedrų, studentų organizacijų veiklos, stipendijų, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; pedagoginio ir mokslo personalo, doktorantų asmens bylos, studentų asmens dokumentų bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 6(VII)B įrašyta 350 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Matematikos ir gamtos fakulteto studentų asmens bylų apyrašas Nr. 6(VII)C

 

Apyraše įrašytos studentų asmens bylos, žinios apie studentus ir jų sumokėtus mokesčius už mokslą.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6(VII)C įrašyti 95 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Matematikos ir gamtos fakulteto Egzaminų magistro laipsniui įgyti komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 6(VII)Da

 

Apyraše įrašyti Egzaminų komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai, veiklos ataskaitos; egzaminų protokolai; studentų prašymai leisti laikyti egzaminus, atidėti mokesčių mokėjimo terminą; išduoti pažymėjimai apie studijas; komisijos gautų ir siųstų raštų bei kitų dokumentų registracijos žurnalai; kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 6(VII)Da įrašyti 89 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Matematikos ir gamtos fakulteto magistrantų asmens bylų apyrašas Nr. 6(VII)Db

 

Apyraše įrašytos magistrantų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Magistrantų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes nesilaikant abėcėlės tvarkos. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 6(VII)Db įrašytas 621 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Žemės ūkio fakulteto raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 7(VIII)A

 

Apyraše įrašyti gautų ir siųstų raštų bei kitų dokumentų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudaryta teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7(VIII)A įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemės ūkio fakulteto veiklos, personalo ir doktorantų asmens bylų apyrašas Nr. 7(VIII)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; fakulteto tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo fakulteto steigimo, teisės dėstyti suteikimo, katedrų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir praktikos organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; personalo ir doktorantų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 7(VIII)B įrašyta 93 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

 

Žemės ūkio fakulteto studentų žinių lapų bylų apyrašas Nr. 7(VIII)Ca

 

Apyraše įrašyti studentų žinių lapai, anketos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 7(VIII)Ca įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Žemės ūkio fakulteto studentų asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 7(VIII)Cb

 

Apyraše įrašyti studentų prašymai priimti į fakultetą, grąžinti dokumentus, studentų anketos, brandos atestatai, pažymėjimai, studijų knygelės, gimimo liudijimų nuorašai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens dokumentai įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7(VIII)Cb įrašyti 64 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

 

Žemės ūkio fakulteto egzaminų dokumentų bylų apyrašas Nr. 7(VIII)Cc

 

Apyraše įrašyti egzaminų ir koliokviumų dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 7(VIII)Cc įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žemės ūkio fakulteto studentų asmens bylų apyrašas Nr. 7(VIII)Cd

 

Apyraše įrašytos studentų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes nesilaikant abėcėlės tvarkos. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 7(VIII)Cd įrašyta 188 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Teologijos fakulteto raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 8(V)A

 

Apyraše įrašyti gautų ir siųstų raštų bei prašymų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 8(V)A įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Teologijos fakulteto veiklos, doktorantų ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 8(V)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, fakulteto tarybos reguliaminas; fakulteto tarybos, Egzaminų komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai; studijų programos, veiklos ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo teisės dėstyti suteikimo, katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo organizavimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, studentų anketos; prašymai priimti į fakultetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; studentų ir doktorantų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė ir teminė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 8(V)B įrašyti 364 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Dailiųjų menų fakulteto veiklos ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 9(XI)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; susirašinėjimo fakulteto ir katedrų veiklos, stojimo ir egzaminų laikymo, mokymo ir studentų praktikos organizavimo, stipendijų skyrimo, personalo klausimais dokumentai; personalo sąrašai, studentų asmens bylos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9(XI)B įrašyti 48 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Universiteto fakultetų, katedrų ir kitų struktūrinių padalinių buhalterijos dokumentų bylų apyrašas Nr . 10(II)Ab

 

Apyraše įrašyti universiteto fakultetų, jų skyrių, katedrų bei struktūrinių padalinių kasos knygos ir pirktų prekių kvitai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 10(II)Ab įrašyti 29 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų ir ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10(II)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; Statybų komisijos posėdžių protokolai; susirašinėjimo statybų ir remonto darbų vykdymo, kuro skyrimo, nuomos mokesčių už butus mokėjimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; statybų ir remonto darbų sąmatos, buhalterijos dokumentai; sklypų planai, pastatų brėžiniai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 10(II)B įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų ir ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10(III)B

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; finansinės ir ūkinės veiklos patikrinimo ataskaitos, universiteto klinikų medicinos seserų ir slaugių, personalo, nuomininkų, bendrabutyje gyvenusių studentų, inventoriaus sąrašai; asmenų, nesumokėjusių mokesčius už universiteto patalpų nuomą, suteiktas paslaugas, bylos, buhalterijos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylos pradžios datą.

Iš viso apyraše Nr. 10(III)B įrašyti 138 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žinių apie studentus ir jų mokėtus mokesčius knygų apyrašas Nr.10(II)Ca

 

Apyraše įrašytos žinių apie studentus bei jų mokėtus mokesčius už mokslą knygos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 10(II)Ca įrašyti 229 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų ir ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10(I)C

 

Apyraše įrašyti Statybų komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo statybų, remonto darbų vykdymo, išmokų už nelaimingus atsitikimus darbe išmokėjimo klausimais dokumentai, statybų ir remonto darbų sąmatos, buhalterijos dokumentai; sklypų planai, pastatų brėžiniai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylos pradžios datą.

Iš viso apyraše Nr. 10(I)C įrašyti 29 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Technikos biuro sąskaitų nuorašų knygos apyrašas Nr. 10(III)C

 

Apyraše įrašyta sąskaitų nuorašų knyga.

Byla įrašyta į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą.

Iš viso apyraše Nr. 10(III)C įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Laikiusiųjų valstybinius egzaminus vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti asmens bylų apyrašas Nr. 11(XII)A

 

Apyraše įrašytos laikiusiųjų valstybinius egzaminus vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą bei pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 11(XII)A įrašyti 698 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Laikiusiųjų supaprastintus valstybinius egzaminus bendrojo lavinimo mokyklų ir mokytojų seminarijų mokytojų kvalifikacijai įgyti asmens bylų apyrašas Nr. 11(XII)B

 

Apyraše įrašytos laikiusiųjų supaprastintus valstybinius egzaminus bendrojo lavinimo mokyklų ir mokytojų seminarijų mokytojų kvalifikacijai įgyti asmens bylos.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą ir pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 11(XII)B įrašyti 206 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1933 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Valstybinės egzaminų vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti komisijos Vilniuje veiklos bylų apyrašas Nr. 11(XII)C

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai; egzaminų protokolai; statistinės žinios apie laikytus egzaminus ir įteiktus diplomus; susirašinėjimo komisijos steigimo, sudėties tvirtinimo, egzaminų laikymo terminų ir tvarkos bei kitais klausimais dokumentai; norinčiųjų laikyti egzaminus ir juos išlaikiusiųjų sąrašai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą. Apyrašui sudarytos teminė chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 11(XII)C įrašyta 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Valstybinės egzaminų vidurinių mokyklų mokytojų kvalifikacijai įgyti komisijos Vilniuje raštų registracijos žurnalų apyrašas Nr. 11(XII)D

 

Apyraše įrašyti gautų ir siųstų raštų registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą pagal dokumentų tvarkymo universiteto archyve sistemą ir chronologine tvarka pagal bylų perdavimo į universiteto archyvą datą.

Iš viso apyraše Nr. 11(XII)D įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos, personalo ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti valstybės valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, universiteto statuto projektas ir reguliaminai; Rektoriaus nutarimai, Senato ir fakultetų tarybų posėdžių protokolai ir nutarimai, egzaminų protokolai; studijų programos, veiklos planai ir ataskaitos; žinios apie studentus ir laisvuosius klausytojus; susirašinėjimo fakultetų, jų skyrių, katedrų, studentų organizacijų veiklos, stojimo į universitetą ir egzaminų laikymo, mokymo, viešųjų paskaitų, studentų praktikos organizavimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai; personalo ir studentų sąrašai, anketos; prašymai priimti į universitetą, skirti stipendijas, pašalpas, suteikti paskolas, atostogas, atleisti nuo mokesčių už mokslą bei atidėti mokesčių mokėjimo terminą, išduoti pažymėjimus apie darbą ir studijas, išduotų pažymėjimų nuorašai; biudžeto projektai, finansinės ataskaitos, buhalterijos dokumentai; pedagoginio, mokslo personalo, tarnautojų bei studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Veiklos bylos įrašytos į apyrašą pagal universiteto struktūrą, struktūrinių padalinių ribose – nesilaikant jokios sistemos. Asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudarytos struktūrinė chronologinė ir struktūrinė abėcėlinė rodyklės.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 865 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašytos pedagoginio, mokslo personalo, tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašytas 683 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Studentų organizacijų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Baltarusių studentų korporacijos „Scorinia“ Prezidiumo posėdžių protokolai, susirašinėjimo su asmenimis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, studentų prašymai įvairiais klausimais, finansinės veiklos dokumentai, korporacijos laikraščiui „Novaja varta“ parengti straipsniai, studento Ch. Iljaševičiaus ir kitų studentų eilėraščiai, korporacijos kuratoriaus profesoriaus J.Panejkos nuotraukos fotokopija, studentų organizacijų veiklos stebėjimo bylos, Akademinio jaunimo bičiulių draugijos Vilniaus vaivadijos komiteto veiklos bylos.

Dalis bylų į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos, dalis - pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 144 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai baltarusių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta Šimelevičienė1Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU MWROP), 1919, Nr. 9-3; Nr. 10-11–1.

2 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1920, Nr. 72-494; 1933, Nr. 29-247; DU MWROP, 1919, Nr. 10-11–2.

3 Vyriausybės žinios, 1939, Nr. 683-5078.

4 DU MWROP, 1919, Nr. 10-11–1; DU RP, 1938, Nr. 26-233.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

STEPONO BATORO UNIVERSITETO VILNIUJE FONDO NR. 175 PAPILDYMĄ

2015-02-23 Nr. SA-36

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Stepono Batoro universiteto Vilniuje fondą Nr. 175 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-280, 2012-03-30 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-35 bei 2013-08-12 Pažymoje apie fondą Nr. SA-58.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr.: 152, 393, 590, 591, 623, 792, 1756, 1993 priklauso Stepono Batoro universiteto Vilniuje fondui Nr. 175 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. vasario mėn. sudaryti fondo Nr. 175 apyrašų Nr. 2(VI)B ir 9(XI)B tęsiniai. Į apyrašo Nr. 2(VI)B tęsinį įrašytų bylų Nr. 274–277 ir į apyrašo Nr. 9(XI)B tęsinį - Nr. 49–52. Įrašytų bylų chronologinės ribos 1919–1939 m.

Iš viso fonde Nr. 175 yra 56 apyrašai, 23615 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1948 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, baltarusių kalbomis.

 

Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto veiklos, personalo ir doktorantų asmens

 

bylų apyrašas Nr. 2(VI)B

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 apskaitos vienetai nuo Nr. 274 iki Nr. 277.

Į apyrašo tęsinį įrašyti fakulteto tarybos posėdžių protokolai ir protokolų rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2(VI)B įrašyti 275 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

Dailiųjų menų fakulteto veiklos ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 9(XI)B

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 apskaitos vienetai nuo Nr. 49 iki Nr. 52.

Į apyrašo tęsinį įrašyti fakulteto gautų ir siųstų raštų registracijos žurnalai.

Iš viso apyraše Nr. 9(XI)B įrašyti 52 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta Šimelevičienė

  

  

  

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

STEPONO BATORO UNIVERSITETO VILNIUJE FONDO NR. 175 PAPILDYMĄ

2015-11-30 Nr. SA-92

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Stepono Batoro universiteto Vilniuje fondą Nr. 175 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-03/2007-10-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-280, 2012-03-30 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-35, 2013-08-12 Pažymoje apie fondą Nr. SA-58 bei 2015-02-23 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-36.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus valstybinio universiteto fondo Nr. R-856 apyrašo Nr. 1 bylų antraštes nustatyta, kad byla Nr. 6 priklauso Stepono Batoro universiteto Vilniuje fondui Nr. 175.

2015 m. lapkričio mėn. byla iš fondo Nr. R-856 apyrašo Nr. 1 iškelta, sudarytas fondo Nr. 175 apyrašo Nr. 13 tęsinys. Byla į apyrašo Nr. 13 tęsinį įrašyta apskaitos vnt. Nr. 857. Įrašytos bylos data – 1934 m. sausio mėn.

Iš viso fonde Nr. 175 yra 56 apyrašai, 23616 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1946 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, baltarusių, lotynų kalbomis.

 

Veiklos, personalo ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 13

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vnt. Nr. 857 - 1932–1933 m. universiteto bibliotekos Vilniuje įgytų knygų sąrašas.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 866 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta Šimelevičienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:25