O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 176 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

VILNIAUS POLITINIŲ MOKSLŲ MOKYKLOS FONDĄ NR. 176

2007-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto aukštoji mokykla (Wyższa Szkoła Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie) (1930 m.–1933-09-28)

Vilniaus politinių mokslų mokykla (Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie) (1933-09-29–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto aukštoji mokykla įsteigta 1930 m. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

1933-09-29 Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija patvirtino naują mokyklos pavadinimą – Vilniaus politinių mokslų mokykla.[1]

Mokykla buvo pavaldi Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto vadovybei, jos veiklą prižiūrėjo tikybų ir viešojo švietimo ministras. Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1937-02-22 įstatymas apie privačias aukštąsias mokyklas, kiti teisės aktai.[2]

Vilniaus politinių mokslų mokykla veikė iki 1939 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto aukštoji mokykla, vėliau – Vilniaus politinių mokslų mokykla, buvo privati aukštoji mokykla. Mokslas truko 3 metus. Mokyklos klausytojai studijavo Lenkijos Respublikos rytų vaivadijų, Baltijos šalių ir Sovietų Sąjungos istoriją, politiką, ekonomiką, teisę, kultūrą, socialinį gyvenimą. Klausytojai buvo ruošiami dirbti valdymo, savivaldos, finansų, mokymo įstaigose, dalyvauti politinių, kultūrinių ir ekonominių santykių su Baltijos valstybėmis ir Sovietų Sąjunga plėtroje.

Mokykla dalyvavo Vilniaus Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto tyrinėjimuose.

Į mokyklą buvo priimami Lenkijos Respublikos bei kitų šalių piliečiai, baigę vidurinę mokyklą, suteikiančią teisę studijuoti aukštojoje mokykloje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus politinių mokslų mokyklos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-15 įrašyta 15 neaprašytų saugojimo vienetų, priklausančių Vilniaus Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto fondui Nr. 176.

1952-12-23 į apskaitos dokumentus įrašyti fondo Nr. 176 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo 11 apskaitos vienetų (1925–1932 m.) ir apyrašas Nr. 2, kuriame buvo 14 apskaitos vienetų (1933–1939 m.).

1960-04-22 apskaitos dokumentuose įrašytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo 15 apskaitos vienetų (1933–1939 m.). Duomenų apie fondo pertvarkymą ar bylų perkėlimą į kitus fondus nėra.

1966 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1996 m. patikslintas fondo Nr. 176 pavadinimas. Fondas pavadintas „Politinių mokslų mokykla prie Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto Vilniuje“. 2007 m. rengiant fondo pažymą, pavadinimas patikslintas, fondas pavadintas „Vilniaus politinių mokslų mokykla“.

Iš viso fonde Nr. 176 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Vilniaus Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto buhalterijos dokumentas.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Diplominių darbų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus politinių mokslų mokyklos absolventų diplominiai darbai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 176 apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 53, ap. 23, b. 2368.

[2] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1937, Nr. 14-421, 1938, Nr. 1-5.

  
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS POLITINIŲ MOKSLŲ MOKYKLOS (SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH W WILNIE) 

FONDO NR. 176 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2019-04-25 Nr. 16

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus politinių mokslų mokyklos (Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie) fondo Nr. 176 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-04-16 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-61.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 176 buvo 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų. Apyrašas buvo suminis.

2019 m. patobulintos fondo Nr. 176 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas – Nr. 17 (senas fondo Nr. 176 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 176 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais.

 

Diplominių darbų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vilniaus politinių mokslų mokyklos absolventų diplominiai darbai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:26