O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 218 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS PRANCIŠKAUS BOHUŠEVIČIAUS MOKYTOJŲ SEMINARIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 218

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Valstybinė Pranciškaus Bohuševičiaus mokytojų seminarija Vilniuje (Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Franciszka Bohuszewicza w Wilnie) (1930-09-02–1932-08-31)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Valstybinė Pranciškaus Bohuševičiaus mokytojų seminarija Vilniuje įsteigta 1930-09-02.[1]

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1932-05-27 nutarimu Nr. II-3639/32 ir Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1932-07-14 nutarimu Nr. II.20572/32, Valstybinė Pranciškaus Bohuševičiaus mokytojų seminarija Vilniuje 1932-08-31 buvo likviduota.[2]

Sudarytojo funkcijos

Valstybinė Pranciškaus Bohuševičiaus mokytojų seminarija Vilniuje ruošė pradžios mokyklų lenkų ir gudų dėstomosiomis kalbomis mokytojus. Seminarija buvo mišri. Dėstomosios kalbos - gudų ir lenkų.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Valstybinės Pranciškaus Bohuševičiaus mokytojų seminarijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. 1949 m. į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti 84 saugojimo vienetai.

1951 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 81 byla.

1994 m. į apyrašą papildomai įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. 218 yra 1 apyrašas, 83 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1932 m. Dokumentai lenkų ir gudų kalbomis.

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokymo organizavimo, finansų, ūkio, kadrų, seminarijos likvidavimo klausimais dokumentai, studentų registracijos žurnalas, elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, prašymai skirti stipendiją, personalo ir studentų asmens bylos, kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Personalo ir studentų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 83 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1932 m. Dokumentai lenkų ir gudų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, 1930, Nr. 9-150; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2200, l. 137.

[2] LCVA. F. 218, ap. 1, b. 34, l. 54; F. 172, ap. 1, b. 7439, l. 11.

 

  

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-06 07:49