O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 222 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ KULTŪROS IR ŠVIETIMO DRAUGIJOS „TARBUT“ PRIVAČIŲ MOKYTOJŲ IR AUKLĖTOJŲ RUOŠIMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 222

2007-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Privati mišri žydų mokytojų seminarija „Tarbut“ Vilniuje (Prywatne Hebrajskie Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie „Tarbut“ w Wilnie) (1921-11-05–1937 m.)

2. Draugijos „Tarbut“ privati ikimokyklinių įstaigų auklėtojų seminarija hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne Seminarium Ochroniarskie z hebrajskim językiem nauczania Stowarzyszenia „Tarbut“ w Wilnie) (1934-03-03–1938 m.)

Draugijos „Tarbut“ privati vaikų darželių auklėtojų seminarija hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli z hebrajskim językiem nauczania Stowarzyszenia „Tarbut“ w Wilnie) (1938–1940 m.)

3. Draugijos „Tarbut“ privatūs mišrūs mokytojų kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Kursy Nauczycielskie z hebrajskim językiem nauczania Stowarzyszenia „Tarbut“ w Wilnie) (1937-11-16–1940-02-29)

Vilniaus žydų „Tarbut“ privatinė mokytojų seminarija (1940-03-01–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Privati mišri žydų mokytojų seminarija „Tarbut“ Vilniuje (dar vadinta Privačia mišria žydų mokytojų seminarija „Tarbuth“ Vilniuje) įsteigta 1921-11-05.[1]

Seminarijos savininkė buvo Žydų kultūros ir švietimo draugija „Tarbut“ Vilniuje.

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, vėliau Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Pasibaigus 1936/1937 mokslo metams Privati mišri žydų mokytojų seminarija „Tarbut“ Vilniuje buvo likviduota.[2] Tiksli seminarijos likvidavimo data nenustatyta.

2. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1934-03-03 suteikė leidimą veikti (leidimo Nr. II-32074/34) Draugijos „Tarbut“ privačiai ikimokyklinių įstaigų auklėtojų seminarijai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje.[3]

Seminarijos savininkė buvo Žydų kultūros ir švietimo draugija „Tarbut“ Vilniuje.

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-09 potvarkiu apie mokyklų pavadinimus Nr. II-S-2483/38[4], seminarija 1938 m. (tiksli data nenustatyta) pavadinta Draugijos „Tarbut“ privačia vaikų darželių auklėtojų seminarija hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje.

Draugijos „Tarbut“ privati vaikų darželių auklėtojų seminarija hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje 1939/1940 mokslo metais dar veikė.[5] Tiksli seminarijos likvidavimo data nenustatyta.

3. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1937-11-16 suteikė leidimą veikti Draugijos „Tarbut“ privatiems mišriems mokytojų kursams hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje (dar vadintiems „Tarbut“ draugijos 2-jų metų pedagogiumu).[6]

Kursų savininkė buvo Žydų kultūros ir švietimo draugija „Tarbut“ Vilniuje.

Kursams vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jų veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Lietuvos Respublikos švietimo ministro 1940-04-12 įsakymu A/Nr. 48 vietoje Draugijos „Tarbut“ privačių mišrių mokytojų kursų hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje nuo 1940-03-01 leista veikti Vilniaus žydų „Tarbut“ privatinei mokytojų seminarijai.[7]

Tiksli data, iki kada veikė Vilniaus žydų „Tarbut“ privatinė mokytojų seminarija, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Privati mišri žydų mokytojų seminarija „Tarbut“ Vilniuje ruošė privačių pradžios mokyklų hebrajų dėstomąja kalba mokytojus. Mokymas seminarijoje truko 5 metus (iki 1926/1927 mokslo metų - 4 metus). Dėstomoji kalba - hebrajų.

2. Draugijos „Tarbut“ privati ikimokyklinių įstaigų auklėtojų seminarija hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje, vėliau - Draugijos „Tarbut“ privati vaikų darželių auklėtojų seminarija hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje ruošė vaikų darželių ir prieglaudų auklėtojas. Mokymas seminarijoje truko 3 metus.

3. Draugijos „Tarbut“ privatūs mišrūs mokytojų kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje ruošė privačių pradžios mokyklų hebrajų dėstomąja kalba mokytojus. Mokymas kursuose truko 2 metus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Žydų kultūros ir švietimo draugijos „Tarbut“ privačių mokytojų ir auklėtojų ruošimo įstaigų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti. 1949 m. į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti 148 saugojimo vienetai.

Gardino srities valstybinis archyvas 1951-08-14 perdavė 3 fondui priklausančias bylas.

1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudaryti apyrašas Nr. 1 - 853 bylos ir apyrašas Nr. 2 – 421 byla.

1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 19 bylų.

1995 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. 222 yra 2 apyrašai, 1295 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai hebrajų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis.

Fonde yra Lenkų švietimo draugijos „Šviesa“ Marijos Konopnickos amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje 1932–1936 m. veiklos byla, priklausanti fondui Nr. 254; Privačios mišrios „Tarbut“ gimnazijos hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje ir Privačių mišrių „Tuszyja“ gimnazijos ir licėjaus hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje 1939 m. veiklos dokumentų; vidurinės mokyklos (pavadinimas nenustatytas) 1941 m. veiklos byla.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Privačios mišrios žydų mokytojų seminarijos „Tarbut“ Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių ir egzaminų protokolai, susirašinėjimo mokymo organizavimo ir kadrų klausimais dokumentai, prašymai priimti į seminariją, seminarijos baigimo liudijimai, kursų žurnalai, studentų asmens bylos ir kiti dokumentai;

Draugijos „Tarbut“ privačių mišrių mokytojų kursų hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje klausytojų registracijos žurnalas, elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Studentų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Bylos apyraše pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Iš bylų antraščių ne visada galima nustatyti, kurios įstaigos dokumentai sudaro bylą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 872 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai hebrajų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Privačios mišrios žydų mokytojų seminarijos „Tarbut“ Vilniuje veiklos patikrinimo ataskaitos, susirašinėjimo mokymo organizavimo ir kadrų klausimais dokumentai, prašymai priimti į seminariją, studentų registracijos žurnalas, elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, kursų žurnalai, studentų asmens bylos ir kiti dokumentai;

„Tarbut“ draugijos privačios mišrios vaikų darželių auklėtojų seminarijos hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje veiklos patikrinimo ataskaitos, paskaitų planai, asmenų prašymai priimti į seminariją, studentų registracijos žurnalai, elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, egzaminų darbai, seminarijos baigimo liudijimai, studentų asmens bylos ir kiti dokumentai;

„Tarbut“ draugijos privačių mišrių mokytojų kursų hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje veiklos ataskaita, paskaitų planai, klausytojų elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, egzaminų darbai, dėstytojų ir klausytojų sąrašai ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Studentų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Bylos apyraše pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Iš bylų antraščių ne visada galima nustatyti, kurios įstaigos dokumentai sudaro bylą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 423 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1941 m. Dokumentai hebrajų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 1084, 1. 1, 847.

[2] LCVA. F. 222, ap. 2, b. 60, l. 52; F. 172, ap. 1, b. 6437, l. 1-3; b. 7441, l. 8.

[3] LCVA. F. 222, ap. 2, b. 76, l. 11.

[4] Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wilenskiego, 1938, Nr. 6–7–73.

[5] LCVA. F. 391, ap. 3, b. 2816, l. 20.

[6] LCVA. F. 222, ap. 2, b. 76, l. 15.

[7] LCVA. F. 222, ap. 2, b. 76, l. 31.

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:37