O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 223 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

DR. J. ČARNO PRIVAČIŲ MOKYTOJŲ IR VAIKŲ DARŽELIŲ AUKLĖTOJŲ SEMINARIJŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 223

2007-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Dr. J. Čarno privatūs mišrūs dviejų metų seminariniai kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje (Dwuroczne Prywatne Kursy Seminarialne Koedukacyjne D-ra J. Czarny z językiem wykładowym hebrajskim w Wilnie) (1926-10-28–1928 m.)

Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie D-ra J. Czarny w Wilnie) (1928–1932 m.)

Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija Vilniuje (Prywatne Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie im. D-ra J. Czarny w Wilnie) (1932–1936 m.)

2. Dr. J. Čarno dviejų metų vaikų auklėtojų kursai Vilniuje (Dwuletnie Kursy Ochroniarskie D-ra J. Czarny w Wilnie) (1927-09-01–1929 m.)

Dr. J. Čarno privati vaikų auklėtojų seminarija Vilniuje (Prywatne Seminarium Ochroniarskie D-ra J. Czarny w Wilnie) (1929–1932 m.)

Dr. J. Čarno privati vaikų auklėtojų seminarija (Prywatne Seminarium Ochroniarskie im. D-ra J. Czarno w Wilnie) (1932 m.–1938-11-20)

Dr. J. Čarno privati vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje (Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli im. D-ra J. Czarno w Wilnie) (1938-11-21– 1939-12-02)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Dr. J. Čarno privatūs mišrūs dviejų metų seminariniai kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje pradėjo veikti 1926-10-28.[1] Kursai dar buvo vadinami Dr. J. Čarno hebrajų seminariniais kursais.

1928 m. kursai buvo pertvarkyti į Dr. J. Čarno privačią mišrią mokytojų seminariją Vilniuje.[2] Tiksli pertvarkymo data nenustatyta.

Seminarijos savininkas buvo dr. Jonašas Čarno. Jam mirus 1932 m., seminarijos savininke tapo Fania Čarno. Seminarija pavadinta Dr. J. Čarno vardu.[3]

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis 1932-03-11 Lenkijos Respublikos įstatymu apie mokyklų sistemą, pasibaigus 1935/1936 mokslo metams Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija buvo uždaryta.[4] Tiksli seminarijos uždarymo data nenustatyta.

2. Dr. J. Čarno dviejų metų vaikų auklėtojų kursai Vilniuje pradėjo veikti 1927-09-01.[5]

1929/1930 mokslo metais kursai buvo pertvarkyti į Dr. J. Čarno privačią vaikų auklėtojų seminariją Vilniuje.[6] Tiksli pertvarkymo data nenustatyta.

Seminarijos savininkas buvo dr. Jonašas Čarno. Jam mirus 1932 m., seminarijos savininke tapo Fania Čarno. Seminarija pavadinta Dr. J. Čarno vardu.[7]

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-09 potvarkiu apie mokyklų pavadinimus Nr. II-S-2483/38, seminarija nuo 1938-11-21 pavadinta Dr. J. Čarno privačia vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje.[8]

Dr. J. Čarno privati vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje uždaryta 1939-12-02.[9]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Dr. J. Čarno privatūs mišrūs dviejų metų seminariniai kursai hebrajų dėstomąja kalba Vilniuje ruošė pradžios mokyklų hebrajų dėstomąja kalba mokytojus.

Dr. J. Čarno privati mišri mokytojų seminarija Vilniuje ruošė pradžios mokyklų hebrajų ir lenkų dėstomosiomis kalbomis mokytojus. Mokymas seminarijoje truko 5 metus. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

2. Dr. J. Čarno dviejų metų vaikų auklėtojų kursai Vilniuje ruošė vaikų darželių ir prieglaudų auklėtojas.

Dr. J. Čarno privati vaikų auklėtojų seminarija ruošė vaikų darželių ir prieglaudų auklėtojas. Mokymas seminarijoje truko 3 metus. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

Dr. J. Čarno privati vaikų darželių auklėtojų seminarija Vilniuje ruošė vaikų darželių auklėtojas. Mokymas seminarijoje truko 3 metus. Dėstomosios kalbos buvo hebrajų ir lenkų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1 - 209 bylos ir apyrašas Nr. 2 - 238 bylos.

2007 m. nustatyta, kad fonde yra ir Dr. J. Čarno privačios vaikų darželių auklėtojų seminarijos Vilniuje dokumentų. Patikslintas Dr. J. Čarno mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje su hebrajų mokymo kalba fondo Nr. 223 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Dr. J. Čarno privačios mokytojų ir vaikų darželių auklėtojų seminarijos Vilniuje“.

Iš viso fonde Nr. 223 yra 2 apyrašai, 447 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų ir lietuvių kalbomis.

Fonde yra Dr. J. Čarno privačios mišrios gimnazijos Vilniuje dokumentų bei Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje bylų ir dokumentų, priklausančių Dr. J. Čarno mokymo įstaigų Vilniuje fondui Nr. 200 ir Dr. J. Čarno privačios 6 klasių mišrios pradžios mokyklos lenkų ir hebrajų dėstomosiomis kalbomis Vilniuje fondui Nr. 1100.

Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje ir Dr. J. Čarno privačios vaikų darželių auklėtojų seminarijos Vilniuje bylų ir dokumentų yra fonduose Nr. 200 ir Nr. 1100.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Dr. J. Čarno privačios mišrios mokytojų seminarijos Vilniuje įstatai, pedagogų tarybos posėdžių ir egzaminų protokolai, veiklos ir veiklos patikrinimo ataskaitos, susirašinėjimo stojimo į seminariją, mokymo organizavimo, personalo, ūkio, finansų ir kitais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą, asmenų prašymai priimti į seminariją, studentų registracijos žurnalai, elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, pamokų dienoraščiai ir kiti dokumentai.

Dr. J. Čarno privačios vaikų darželių auklėtojų seminarijos Vilniuje įstatai, pedagogų tarybos posėdžių ir egzaminų protokolai, veiklos patikrinimo ataskaitos, susirašinėjimo stojimo į seminariją, mokymo organizavimo, personalo, ūkio, finansų ir kitais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą, asmenų prašymai priimti į seminariją, studentų registracijos žurnalas, elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, seminarijos baigimo liudijimai, pamokų dienoraščiai ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Bylos apyraše pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Iš bylų antraščių ne visada galima nustatyti, kurios mokymo įstaigos dokumentai sudaro bylą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 209 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų, hebrajų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Studentų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos seminarijų studentų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 238 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lenkų ir hebrajų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 223, ap. 1, b. 1, l. 20-23, 72-73.

[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3463, l. 35.

[3] LCVA. F. 223, ap. 1, b. 66, l. 43; b. 100, l. 114; b. 141, l. 118.

[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1932, Nr. 38-389. LCVA. F. 223, ap. 1, b. 89, l. 14; b. 124, l. 283.

[5] LCVA. F. 1100, ap. 1, b. 2, l. 1-3.

[6] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3463, l. 47.

[7] LCVA. F. 223, ap. 1, b. 66, l. 43; b. 141, l. 125.

[8] LCVA. F. 200, ap. 1, b. 49, l. 246.

[9] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 419, l. 433.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:47