O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 631 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO FONDĄ NR. 631

2007-10- Nr. SA-

Vilnius

 

INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Aukštieji kursai (1920-01-27–1922-02-15)

Lietuvos universitetas (1922-02-16–1930-06-06)

Vytauto Didžiojo universitetas (1930-06-07–1940-08-20)

Kauno universitetas (1940-08-21–1941-07-31)

Vytauto Didžiojo universitetas (1941-08-01–1943-03-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-01-27 Kaune pradėjo veikti Aukštieji kursai, kuriuos įsteigė Aukštųjų mokslų draugija.[1] Kursų veiklą prižiūrėjo Lietuvos Respublikos švietimo ministerija.

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto 1922-02-13 nutarimu vietoje Aukštųjų kursų įsteigtas universitetas Kaune.[2] Universitetas veiklą pradėjo 1922-02-16 ir savo veikloje vadovavosi 1922-04-22 Universiteto statutu[3]

1930-06-07 Lietuvos universiteto vardo įstatymu Kauno universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu.[4]

Vytauto Didžiojo universiteto veiklą prižiūrėjo Švietimo ministerija. Savo veikloje vadovavosi 1930-06-07 ir 1937-11-17 Vytauto Didžiojo universiteto statutais ir 1939-12-13 Universitetų įstatymu[5], kitais teisės aktais.

1940-08-24 Vytauto Didžiojo universiteto vardo pakeitimo įstatymu[6] Vytauto Didžiojo universitetas nuo 1940-08-21 pavadintas Kauno universitetu.

Universitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui ir savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais.

1941-08-01 Laikinoji Lietuvos Vyriausybė patvirtino Vytauto Didžiojo universiteto statutą.[7] Kauno universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu ir buvo pavaldus Švietimo ministerijai.

Nuo 1941-08-18 Vytauto Didžiojo universitetas tapo pavaldus Švietimo vadybai.

1943-03-17 vokiečių civilinė administracija Vytauto Didžiojo universitetą uždarė, bet universitetas dar veikė iki 1944 m. kovo mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Aukštieji kursai buvo mokslo ir mokymo įstaiga, kurioje jaunimas įgydavo aukštąjį išsilavinimą, joje buvo atliekami moksliniai tyrinėjimai.

Kursai turėjo 6 skyrius – humanitarinių mokslų, teisių, matematikos fizikos, gamtos, medicinos, technikos.

Lietuvos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno universitetas buvo valstybės išlaikoma aukštoji mokymo ir mokslo įstaiga.

Lietuvos universitete, Vytauto Didžiojo universitete veikė Teologijos-filosofijos, Humanitarinių mokslų, Teisių, Matematikos-gamtos, Medicinos, Technikos fakultetai. Nuo 1925/1926 mokslo metų - Evangelikų teologijos fakultetas.

Ministrų Tarybos 1939-12-14 nutarimu iš Vytauto Didžiojo universiteto nuo 1939-12-15 perkelti ir Vilniaus universitete atidaryti Teisių ir Humanitarinių mokslų fakultetai.[8]

Ministrų Tarybos 1940-07-25 nutarimu Vytauto Didžiojo universitete nuo 1940-09-01 sustabdyta Matematikos gamtos fakulteto veikla.[9] Šis fakultetas perkeltas į Vilniaus universitetą.

Kauno universitete nuo 1940 m. rugpjūčio mėn. veikė Medicinos, Technologijos ir Statybos fakultetai.[10]

Vytauto Didžiojo universitete nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. veikė Teologijos, Filosofijos, Medicinos, Technologijos ir Statybos fakultetai.

 

II. Dokumentų sutvarkymas

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1950-05-10 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Kauno valstybinio universiteto perėmė 93 Vytauto Didžiojo universiteto 1941-1944 m. nesutvarkytas bylas.

1951-04-03 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Kauno politechnikos instituto perėmė 25505 Vytauto Didžiojo universiteto 1922–1944 m. nesutvarkytas bylas, 24 diplomus, 2066 puslapių dokumentų.

1951-09-21 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Kauno politechnikos instituto perėmė 375 Vytauto Didžiojo universiteto 1922–1941 m. bylas, įrašytas aprašuose ir 1332 nesutvarkytas 1919–1944 m. bylas.

1951-10-26 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale sudaryti Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.557 apyrašai Nr.1 - Nr.12, kuriuose buvo įrašyta 1919–1940 m. 22530 bylų, Valstybinio Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.558 apyrašai Nr.1 - Nr.7, kuriuose buvo įrašyta 1940-1941 m. 2150 bylų ir Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.559 apyrašai Nr.1 - Nr.3, kuriuose buvo įrašytos 1941-1944 m. 2754 bylos.

1952–1954 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale papildomai buvo sudaryti Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.557 nauji apyrašai Nr.13 – Nr.16, kuriuose buvo įrašytos 495 bylos ir Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.559 apyrašai Nr.4 – Nr.6, kuriose buvo įrašyta 131 byla.

1961-07-07 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialas iš Kauno politechnikos instituto bibliotekos perėmė 285 studentų diplominius darbus ir 158 diplominių darbų brėžinius. Dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytos 285 bylos ir įrašytos į fondo Nr.557 naują apyrašą Nr.17.

1963-01-15 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialas iš Kauno politechnikos instituto bibliotekos perėmė 119 studentų diplominių darbų ir 24 diplominių darbų brėžinius. Dokumentai buvo sutvarkyti, sudaryta 119 bylų, kurios buvo įrašytos į fondo Nr.557 naują apyrašą Nr.18.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vytauto Didžiojo universiteto fondas Nr.631 įrašytas 1961-10-16. Fonde buvo apyrašas Nr. 1, 226 apskaitos vienetai. Šaltinis, perdavęs dokumentus archyvui, nenustatytas, dokumentų perėmimo akto nėra.

1963-03-01 archyvo apskaitos dokumentuose įrašytas fondo Nr.631 apyrašas Nr. 2, 56 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1963 m. ir 1965 m. į fondo Nr.631 apyrašą Nr.1 papildomai įrašyta 54, į apyrašą Nr. 2 – 10 apskaitos vienetų.

1969-03-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.557, Valstybinio Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.558 ir Vytauto Didžiojo Universiteto fondo Nr.559 1919-1944 m. dokumentus. Buvo perimti 27 apyrašai, 28 319 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve perimtų fondų dokumentai buvo įrašyti į Vytauto Didžiojo Universiteto fondą Nr.631, apyrašai peršifruoti.

1969-03-12 iš viso fonde Nr.631 buvo 29 apyrašai, 28825 apskaitos vienetai.

1971 m. į apyrašus papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1973-04-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno politechnikos instituto perėmė 34 Vytauto Didžiojo universiteto 1922–1944 m. neaprašytas bylas. Dokumentai sutvarkyti ir papildomai į apyrašus įrašyti 34 apskaitos vienetai.

1974-02-19 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 23 Vytauto Didžiojo universiteto 1932–1950 m. neaprašytas bylas. Dokumentai sutvarkyti ir papildomai į apyrašus įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1975 m. ir 1978 m. papildomai į apyrašus buvo įrašyta 113 apskaitos vienetų.

1977-11-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 4 Vytauto Didžiojo universiteto 1930–1937 m. aprašytas bylas, kurios 1980-01-23 papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr.2.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1982 m., 1987 m., 1992 m., 1994 m., 1999 m. ir 2000 m. papildomai į apyrašus buvo įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 631 yra 29 apyrašai, 28911 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1950 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, prancūzų, anglų, lotynų kalbomis.

Apyrašų Nr.1 Nr.3, Nr.5, Nr.12, Nr.14 - Nr.16, Nr.23 ir Nr.27 bylos 1981 m. ir 1988 m. mikrofilmuotos.

Apyrašo Nr. 7 dokumentai kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti universiteto, Lietuvos tautinio intelektualinio bendradarbiavimo komisijos, Medicinos fakulteto klinikų statutai, fakultetų reguliaminai, universiteto statuto įvedimo, Lietuvos tiriamojo instituto nuostatai, studentų atstovybės įstatai, daktaro laipsniui įsigyti, universiteto reprezentacinio fondo panaudojimo, studentams ir laisviems klausytojams taisyklės, drausmės teismo, universiteto mokslinio personalo skyrimo, studentų registravimo, teisių ir drausmės instrukcijos, universiteto aplinkraščiai, Senato, fakultetų tarybų, komisijų posėdžių, studentų susirinkimų, egzaminų protokolai, mokslo planai, mokymo dalykų, egzaminų programos, žinios apie katedrų ir laboratorijų veiklą, „Aritmetikos teorijos vadovėlio“ recenzija, Ferma teoremos įrodymų dokumentai, diplominių darbų vertinimai, katedrų mokslo darbų, botanikos sodo veiklos apyskaitos.

Susirašinėjimo mokslinių laipsnių suteikimo, diplominių darbų įvertinimo, leidinių apsikeitimo su kitomis Lietuvos bei užsienio mokslo ir mokymo įstaigomis, paskaitų ir praktikos darbų organizavimo, personalo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Studentų 1937–1950 m. registracijos knyga, studentų įskaitų lapai, anketos, išeito mokslo ir mokslo baigimo pažymėjimai, egzaminų dokumentai, dėstomų dalykų, universiteto leidinių, paskaitų ir praktikos darbų tarp mokslinio personalo pasiskirstymo, tarptautinių mokslinių konferencijų, kongresų dalyvių, užsienyje gavusių daktaro laipsnį dėstytojų, personalo, fakultetų studentų, laisvų klausytojų, baigusiųjų mokslą sąrašai, mokslo personalo asmens bylos, personalo ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, fakultetus ir chronologiją, studentų įskaitų lapai, anketos, mokslo personalo asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 1 įrašyti 302 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1950 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, anglų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys. Yra blunkančių dokumentų.

 

Studentų organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti studentų korporacijų, draugijų, sąjungų, būrelių, brolijų, draugovių, susivienijimų įstatai, narių sąrašai, veiklos ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 2 įrašytas 71 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 3 įrašyta 1616 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Doktorantų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos doktorantų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 4 įrašyti 35 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1943 m. Dokumentai lietuvių, lotynų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Doktorantų diplomų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti doktorantų diplomai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 5 įrašyta 16 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lotynų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis.

 

Provizoriaus padėjėjų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos provizoriaus padėjėjų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 6 įrašyti 32 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Studentų asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos studentų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 7 įrašyti 19784 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Dokumentai kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Asmenų, nepriimtų į universitetą, asmens bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos asmenų, nepriimtų į universitetą, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 8 įrašyti 2083 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Studentų diplomų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti studentų diplomai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 9 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – spaudinys, rankraštis.

 

Studentų diplominių darbų bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti studentų diplominiai darbai, įskaitų lapai, recenzijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 10 įrašyti 284 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Studentų, išlaikiusių egzaminus eksternu, asmens bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos studentų, išlaikiusių egzaminus eksternu, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 11 įrašyti 162 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti universiteto, universiteto teismo, studentų atstovybės statutai, fakultetų reguliaminai, Lietuvos universiteto studentų savivaldos, studentų draugijų įstatai, studentų atleidimo nuo mokesčių ir stipendijų paskirstymo, Lietuvos universiteto mokslo personalo paskyrimo, studentų priėmimo ir kitos taisyklės, Senato, fakultetų tarybų, universiteto teismo, Terminologijos komisijos posėdžių protokolai, mokslo planai, katedrų mokslo darbų, fakultetų, katedrų, laboratorijų veiklos apyskaitos, Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos narių ekskursijos į Karaliaučių dokumentai.

Universiteto rūmų, Fizikos-chemijos instituto, medicinos fakulteto klinikų statybos, perėmimo, rekonstrukcijos dokumentai.

Susirašinėjimo mokslo, dalyvavimo tarptautiniuose kongresuose, kursuose, geologinių tyrinėjimų, laboratorijų aprūpinimo, personalo, universiteto pastatų statybos, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Egzaminų dokumentai, dėstomų dalykų, dėstytojų mokslo darbų, personalo, studentų, stipendininkų, baigusiųjų mokslą, studentų draugijų ir jų narių sąrašai, studentų prašymai, atleisti nuo mokesčio už mokslą, leisti laikyti egzaminus, personalo dokumentai, Aukštųjų kursų klausytojų asmens dokumentai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Aukštųjų kursų klausytojų asmens dokumentai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 12 įrašytas 1301 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų, pastatų planų, brėžinių, eskizų, žemės sklypų planų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti laikinasis universiteto, universiteto bibliotekos ir sporto klubo statutai, fakultetų reguliaminai, Universiteto evangelikų lietuvių studentų „Donelaičio“ draugijos įstatai, daktaro laipsniui gauti, studentų priėmimo ir kitos taisyklės, universiteto teismo, fakultetų tarybų posėdžių ir fakultetų studentų susirinkimų protokolai, mokslo planai, mokslo darbų, laboratorijų veiklos, atliktų geologinių tyrimų apyskaitos, dėstomų disciplinų programos, diplominių darbų vertinimai, egzaminų rašomieji darbai ir lapeliai, išeito mokslo ir mokslo baigimo, pažymėjimai, studentų anketos.

Susirašinėjimo mokslo laipsnių suteikimo, apsikeitimo leidiniais su kitomis Lietuvos bei užsienio mokslo ir mokymo įstaigomis, dalyvavimo tarptautiniuose kongresuose, kursuose, bibliotekos įrengimo, knygų fondų papildymo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Etatų, studentų, laisvų klausytojų, stipendininkų, Žydų kalbai ir literatūrai remti draugijos narių, sąrašai, asmenų prašymai priimti į tarnybą, studentų prašymai skirti stipendiją, atleisti nuo mokesčio už mokslą, studentų teismų bylos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fakultetus ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 13 įrašyti 254 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, anglų, lotynų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti Technologijos fakulteto statutas, Studentų atstovybės įstatai, kvietimai dalyvauti tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kongresuose.

Leidinio „Lietuvos universitetas 1922-02-16–1927-02-16. Pirmųjų penkerių gyvavimo metų apyskaita“ rankraščiai.

Universiteto rūmų, Fizikos-chemijos instituto, medicinos rūmų, medicinos fakulteto klinikų statybos, rekonstrukcijos ir remonto dokumentai, susirašinėjimo mokslo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, studentų prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, atidėti mokėjimą už mokslą, skirti pašalpą.

Universiteto baigimo diplomų ir daktaro laipsnio suteikimo diplomų nuorašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 14 įrašyta 111 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1942 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, anglų, lotynų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų, žemės sklypų planų, pastatų brėžinių.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Studentų organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugijos, Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų korporacijų „Žalgiris“ ir „Rimtis“, Studentų medikų korporacijos „Ąžuolas“, Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjungos valdybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, prašymai leisti rengti renginius, susirinkimus, nario mokesčių  ir kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 15 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Studentų organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių katalikų studentų Pedagogų draugijos įstatai, draugijos susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, narių sąrašai, studentų prašymai priimti į draugiją.

Lietuvių studentų korporacijos „Jūra“ įstatai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal draugijų pavadinimus.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 16 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Medicinos fakulteto veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti Lietuvos universiteto, Vilniaus universiteto, Studentų atstovybės statutai, Vytauto Didžiojo Universiteto, Medicinos fakulteto, mokslo reguliaminai, veterinarijos daktaro laipsniui įgyti, valstybinių egzaminų, P. Radzvicko stipendijų fondo taisyklės, fakulteto ambulatorijos ir medicinos klinikų darbo taisyklės, Senato, fakultetų tarybos, viešųjų disputų, komisijų posėdžių protokolai, mokslo, paskaitų planai, dėstomų disciplinų, egzaminų programos, pranešimai apie disertacijų gynimą, publikacijas, fakulteto veiklos, mokslo darbų apyskaitos, vardinių stipendijų gavimo dokumentai.

Susirašinėjimo mokslo, dalyvavimo tarptautiniuose kongresuose, kursuose, personalo, laboratorijų aprūpinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, studentų egzaminų lapeliai, išeito mokslo ir fakulteto baigimo pažymėjimai, mokslo personalo, mokslinių darbų, etatų, studentų, laisvų klausytojų, stipendininkų, studentų, išlaikiusiųjų egzaminus, sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą, studentų prašymai atidėti mokesčio už mokslą terminą, skirti stipendiją, personalo ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją,

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 17 įrašyti 175 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m., 1943 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Mokslo ir diplominių darbų, disertacijų, habilitacijų, licencijų bylų aprašas Nr.18

 

Apyraše įrašyti mokslo ir diplominiai darbai, disertacijos, habilitacijos, licencijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 18 įrašyti 307 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Studentų diplominių darbų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti studentų diplominiai darbai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 19 įrašyti 286 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, yra pastatų nuotraukų.

 

Studentų diplominių darbų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti studentų diplominiai darbai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 20 įrašyti 127 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, yra pastatų, įrenginių nuotraukų.

 

Asmenų, nepriimtų į universitetą, asmens bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašytos asmenų, nepriimtų į universitetą, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 21 įrašyti 874 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Studentų, išlaikiusių egzaminus eksternu, asmens bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašytos studentų, išlaikiusių egzaminus eksternu, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 22 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, Kauno universiteto, Vilniaus valstybinio universiteto ir Lietuvos Kultūros Akademijos statutai, fakultetų, Studentų namų laikinasis reguliaminai, fakultetų tarybų posėdžių protokolai, mokslo planai, universiteto struktūra, Vilniaus universiteto delegacijos apsilankymo Maskvos aukštosiose mokyklose ataskaita, žinios apie studentus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, fakultetų leidinių, personalo, studentų, stipendininkų, atleistų nuo mokesčio už mokslą, universiteto profesinės sąjungos narių, Studentų namų gyventojų, studentų organizacijų narių sąrašai, personalo paskyrimo aktai, prašymai priimti į darbą, tarnautojų asmens žinių, algų, stipendijų ir pašalpų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 23 įrašyti 133 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Statybos ir Technologijos fakultetų veiklos bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašytas Statybos fakulteto reguliaminas, Statybos fakulteto mokslams eiti taisyklės, Technologijos fakulteto chemijos laboratorijos kilnojamojo turto sąskaitybos taisyklės, Technologijos fakulteto tarybos ir Elektrotechnikos skyriaus posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokslo, mokslo personalo paskyrimo, administraciniais, ūkio klausimais dokumentai, studentų išeito mokslo pažymėjimai, mokslo personalo, studentų, klausytojų, stipendininkų sąrašai, asmenų prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fakultetus ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 24 įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Medicinos fakulteto veiklos bylų apyrašas Nr. 25

 

Apyraše įrašytos valstybinių egzaminų taisyklės, Senato posėdžių, doktoranto egzaminų protokolai, vardinių stipendijų gavimo dokumentai, susirašinėjimo mokslo personalo paskyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, medicinos daktaro laipsniui gauti disertacijos, personalo paskyrimo aktai, studentų išeito mokslo pažymėjimai, egzaminų lapeliai, mokslo personalo studentų, gaunančių stipendiją, atleistų nuo mokesčio už mokslą, norinčiųjų atlikti vasaros praktiką, sąrašai, asmenų prašymai užimti mokslo personalo vietas, prašymai priimti į universitetą, studentų prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, perkelti į kitą kursą, skirti stipendijas, sutartys su valstybės įstaigomis ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 25 įrašyti 28 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Asmenų, nepriimtų į universitetą, asmens bylų apyrašas Nr. 26

 

Apyraše įrašytos asmenų, nepriimtų į universitetą, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 26 įrašyti 745 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 27

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, universiteto statutai, universiteto Tarybos, fakultetų reguliaminai, Senato, universiteto, fakultetų tarybų posėdžių protokolai, mokslo planai, ūkio skyriaus darbo planai, personalo paskyrimo aktų nuorašai, universiteto mokslo įstaigų, nekilnojamojo turto, etatų, administracinio ir mokslo personalo, tarnautojų, studentų sąrašai, asmenų prašymai priimti į tarnybą, atleisti nuo darbo prievolės, studentų prašymai priimti į universitetą, atleisti nuo mokesčio už mokslą, socialinio draudimo pašalpų, stipendijų ir tarnautojų algų išmokėjimo lapai, remonto ir ūkio darbų sutartys, fakultetų išlaidų apyskaitos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 27 įrašyti 103 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Technologijos fakulteto veiklos bylų apyrašas Nr. 28

 

Apyraše įrašytas Universiteto reguliaminas, fakulteto Elektrotechnikos skyriaus komisijos posėdžių protokolai, mokslo planas, dėstomų dalykų programa, susirašinėjimo mokslo, knygų įsigijimo, administraciniais, ūkio klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į tarnybą, studentų prašymai atleisti nuo mokesčių už mokslą, skirti pašalpą, atleistų nuo mokesčio už mokslą studentų sąrašai, personalo algų lapai, reprezentacinio fondo pajamų apyskaita.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 28 įrašyta 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Medicinos fakulteto veiklos bylų apyrašas Nr. 29

 

Apyraše įrašyti diplomų nuorašai, studentų, medicinos skyriaus kandidatų sąrašai, studentų egzaminų lapeliai ir mokymosi kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 631 apyraše Nr. 29 įrašyta 20 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 648, ap. 1, b. 553 , l. 1 - 14.

[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 228, l. 171 - 173.

[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1922 m., Nr. 86 - 738.

[4] V.Ž. 1930 m., Nr. 330-2266.

[5] V.Ž. 1937 m., Nr.591 - 4117; F. R-629, ap. 1, b. 803, l. 18.

[6] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 2.

[7] LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 43 - 46.

[8] LCVA. F. 631, ap. 1, b. 230, l. 81.

[9] LCVA. F. R-856, ap. 1, b. 17, l. 15.

[10] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 13 a. p., 14.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:53