O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-304 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

VETERINARIJOS AKADEMIJOS FONDĄ NR. R-304

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Veterinarijos akademija (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, Veterinarijos akademija tęsė veiklą. Nuo 1940 m. rugsėjo mėn. akademija buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariatui.

Prasidėjus 1941 m. Vokietijos – Sovietų - Sąjungos karui, akademija tęsė veiklą.

Veterinarijos akademijos veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Veterinarijos akademija buvo aukštoji mokymo, mokslo ir tyrimo įstaiga. Akademija ruošė veterinarijos specialistus, vykdė mokslinius tyrimus veterinarijos ir gyvulininkystės srityse, teikė veterinarinę pagalbą, gamino skiepus, diagnostikos ir kitus biologinius preparatus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Veterinarijos akademijos fondo dokumentus 1968-04-09 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo. Buvo perimtos 74 bylos, įrašytos apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-304 yra 1 apyrašas, 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Veterinarijos akademijos 1933–1938 m. inventorinių ir pajamų išlaidų knygų, 1942–1943 m. pavienių veiklos dokumentų.

Veterinarijos akademijos 1940–1941 m. veiklos dokumentų yra fonde Nr. 909.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti akademijos statutas, darbuotojų susirinkimų protokolai, finansiniai planai, susirašinėjimo veiklos, finansų, ūkio, stipendijų skyrimo klausimais dokumentai, etatų, dėstytojų, tarnautojų, studentų sąrašai, žinios apie gyvulių, paukščių, galvijų, maisto produktų ir pašarų atliktus tyrimus, pajamų ir išlaidų sąmatos, pajamų už mokslą, gyvulių gydymą apyskaitos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, inventoriaus registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 74 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:49