O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-631 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO VALSTYBINIO UNIVERSITETO FONDĄ NR. R-631

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno valstybinis universitetas (1944-08-01–1950-10-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno valstybinis universitetas 1944 m. rugpjūčio mėn. atkūrė veiklą. Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1944-09-02 įsakymu A/Nr.16 nuo 1944-08-01 paskirtas universiteto rektorius.[1]

Fondo dokumentuose universitetas vadinamas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu ir Kauno valstybiniu universitetu.

Nuo 1946 m. liepos mėn. Kauno valstybinis universitetas buvo pavaldus TSRS aukštojo mokslo ministerijai.

TSRS Ministrų Tarybos 1950-10-19 potvarkiu Nr.16984-p ir TSRS aukštojo mokslo ministro 1950-10-31 įsakymu Nr.1924 Kauno valstybinis universitetas buvo reorganizuotas į Kauno politechnikos ir Kauno medicinos institutus. [2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno valstybinis universitetas buvo aukštojo mokslo įstaiga, kuri ruošė gydytojus, provizorius ir inžinierius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1995-09-13 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Kauno apygardos archyvo perėmė 294 Kauno valstybinio universiteto bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1–3: apyraše Nr.1 įrašyti 259, apyraše Nr.2 - 11, apyraše Nr.3 - 24 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.R-631 yra 3 apyrašai, 294 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, universiteto statutas, rektoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, universiteto senato, rektorato ir mokslinės tarybos, katedrų bei fakultetų, valstybinių egzaminų bei disertacijų gynimo komisijų posėdžių protokolai, mokymo, jaunųjų specialistų paskirstymo, kvalifikacijos kėlimo planai, darbo planai ir ataskaitos, mokslinio tiriamojo darbo ataskaitos, mokslinių darbų recenzijos, anotacijos, statistinės žinios apie studentus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokslinių konferencijų dokumentai, metų balansai, finansinių revizijų aktai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 259 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Profsąjungos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ataskaitinių rinkiminių susirinkimų ir komiteto posėdžių protokolai, darbo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Studentų mokslinės draugijos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti fakultetų tarybų posėdžių, Studentų mokslinės draugijos ataskaitinių rinkiminių susirinkimų protokolai, darbo planai ir ataskaitos, mokslinių konferencijų planai ir programos, žinios apie studentų mokslinės draugijos būrelių veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-762, ap. 6, b. 4, l. 15.

[2] LCVA. F. R-631, ap. 1, b. 210, l. 4.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:50