O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-856 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VALSTYBINIO UNIVERSITETO FONDĄ NR. R-856

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus universitetas (1939-12-15–1943-03-17)

Vilniaus valstybinis universitetas (1944-07-17–1947 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1939-12-13 priėmus Universitetų įstatymą, nuo 1939-12-15 pradėjo veikti Vilniaus universitetas. [1]

Vilniaus universitetas buvo pavaldus Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai ir savo veikloje vadovavosi 1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kaune statutu.

Nuo 1940-08-27 Vilniaus universitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui ir savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais.

Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo 1941-07-26 įsakymu Nr.105 Vilniaus universitetas vadovavosi 1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kaune statutu ir 1939-12-13 Universitetų įstatymu.[2]

Nuo 1941-08-18 Vilniaus universitetas buvo pavaldus Švietimo vadybai. 1943-03-17 vokiečių civilinė administracija Vilniaus universitetą uždarė.

1944 m. liepos mėn. Vilniaus universitetas atkūrė veiklą. Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1944-09-06 įsakymu A/Nr.18 nuo 1944-07-17 buvo paskirtas Vilniaus valstybinio universiteto rektorius.[3]

Nuo 1946 m. liepos mėn. Vilniaus valstybinis universitetas buvo pavaldus TSRS Aukštojo mokslo ministerijai. Vilniaus valstybinis universitetas savo veikloje vadovavosi Vilniaus valstybinio universiteto statutu bei kitais TSRS ir Lietuvos TSR teisės aktais.

Vilniaus valstybinis universitetas veiklą tęsia. Universiteto veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus universitetas, Vilniaus valstybinis universitetas buvo aukštoji mokymo ir mokslo įstaiga rengusi kvalifikuotus specialistus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1948-01-12 iš Vilniaus valstybinio universiteto perėmė 129 Vilniaus valstybinio universiteto bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Archyvo apskaitos dokumentuose įrašyta, kad 1961-01-05 fonde Nr.R-856 buvo 3 apyrašai ir 1888 apskaitos vienetai: apyraše Nr.1 buvo įrašyta 612, apyraše Nr.2 - 1147, apyraše Nr.3 - 129 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1965–1980 m. į apyrašus Nr.1 - 3 papildomai buvo įrašytas 91 apskaitos vienetas: į apyrašą Nr.1 - 63, į apyrašą Nr.2 - 1, į apyrašą Nr.3 - 27 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.R-856 yra 3 apyrašai, 1979 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra 1928–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir 1939 m. Stepono Batoro universiteto veiklos dokumentų.

Dalis bylų mikrofilmuota.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos, studentų ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, švietimo ir kitų liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, Universitetų įstatymas, Vytauto Didžiojo universiteto Kaune statutas, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų draugijos įstatai, universiteto senato, ūkio tarybos, fakultetų tarybų posėdžių protokolai, rektoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, švietimo liaudies komisaro, Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo ir švietimo generalinio tarėjo įsakymai personalo klausimais, mokslo planai, mokslo ir egzaminų programos, etatų, studentų ir darbuotojų sąrašai, anketos, studentų registracijos ir įskaitų lapai, diplomų nuorašai, prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, Stepono Batoro universiteto turto perdavimo ir priėmimo aktai, personalo ir studentų asmens bylos, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Mokslinio ir techninio personalo anketos, studentų registracijos lapai, personalo ir studentų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Studentų anketos įrašytos pagal fakultetus ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 675 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos universiteto darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 1148 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1939–1947 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Švietimo vadybos tvarkomieji dokumentai, Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo, švietimo generalinio tarėjo ir įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams įsakymai personalo klausimais, mokslo programos, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, etatų, tarnautojų ir studentų sąrašai, anketos, asmenų prašymai priimti į darbą, studentų prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą ir skirti stipendiją, buhalterijos dokumentai, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitos, atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą. Tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 156 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] „Vyriausybės žinios“, 1939 m., Nr.683.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-629, ap. 1, b. 803, l. 18.

[3] LCVA. F. R-762, ap. 6, b. 4, l. 17.

  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VALSTYBINIO UNIVERSITETO FONDO NR. R-856 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus valstybinio universiteto fondą Nr. R-856 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-05-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-133.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centriniame valstybės archyve buvo rastos neaprašytos Vilniaus valstybinio universiteto darbuotojų asmens bylos.

2011 m. balandžio mėn. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 3 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 2 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1945 m.

Iš viso fonde Nr. R-856 yra 3 apyrašai, 1982 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1947 m.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos universiteto darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. R-856 apyraše Nr. 2 įrašytas 1151 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VALSTYBINIO UNIVERSITETO FONDO NR. R-856 APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2016-01-11 Nr. SA-1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus valstybinio universiteto fondą Nr. R-856 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-05-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-133.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. R-856 buvo 3 apyrašai, 1982 bylos.

2015 m. buvo patobulintos Veiklos, studentų ir personalo bylų apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius ir dokumentų datos.

Sutvarkius saugykloje rastą neaprašytą Vilniaus universiteto 1940 m. bylą, buvo sudarytos ir į apyrašą įrašytos 2 bylos (Nr. 682, Nr. 683). Į patobulintą apyrašą papildomai įrašytas ir senas fondo Nr. R-856 apyrašas Nr. 1 (bylos Nr. 684).

Į kitus fondus buvo perkeltos 2 fondui nepriklausančios bylos: byla Nr. 6 perkelta į Stepono Batoro universiteto fondą Nr. 175, byla Nr. 91 - į Vytauto Didžiojo universiteto fondą Nr. 631 (žr. Fondo Nr. R-856 apyrašo Nr. 1 pertvarkymo (antraščių tobulinimo) aktą). Bylų sisteminimas apyraše nekeistas. Nerastų bylų antraštės apyraše įrašytos tokios, kokios buvo nurodytos sename apyraše.

Apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylos kataloguotos: apyrašo Nr. 1 bylų duomenys įtraukti į vardinę Asmenų bei Teminę duomenų bazes, apyrašo Nr. 2 – į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. R-856 yra 3 apyrašai, 1983 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1948 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų, italų kalbomis.

Fondo R-856 apyraše Nr. 1 yra Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos bei Humanitarinių mokslų fakultetų 1927–1940 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos, studentų ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vilniaus universiteto bibliotekoms knygų negrąžinusių Stepono Batoro universitete studijavusių asmenų ir mokslo personalo sąrašai (bylos Nr. 682, Nr. 683) ir senas fondo Nr. R-856 apyrašas Nr. 1 (byla Nr. 684).

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 676 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1948 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų, italų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:55