O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1061 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO VOKIEČIŲ SMULKAUS KREDITO BANKO FONDĄ NR. 1061

2008-01-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas (1923-08-07–1933-08-18)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno vokiečių smulkaus kredito banko įstatai 1923-08-07 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 202.[1] Bankas veiklą pradėjo 1923-08-07.[2]

Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, Kauno vokiečių smulkaus kredito banko įstatais, kitais teisės aktais.

Banko veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija).

Kauno apygardos teismo 1933-08-18 nutarimu Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas pripažintas bankrutavusiu.[3]

Fondo dokumentuose banko pavadinimas rašomas įvairiai: Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas, Kownoer Deutsche Genossenschafts-Bank,, Kauno vokiečių smulkaus kredito draugija, Subankrutavusis Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas buvo kooperacijos draugija, kuri rūpinosi savo narių materialine padėtimi, atstovavo narių interesams, teikė jiems ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, kreditus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, atliko tarpininkavimo operacijas, išieškojo skolas.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vokiečių banko Kaune fondo dokumentai įrašyti 1952 m. Fonde buvo 1 apyrašas, 68 apskaitos vienetai.

1965-12-01 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 12 Subankrutavusio vokiečių smulkaus kredito banko konkurso valdybos bylų, kurios 1974-07-01 buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1974 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas“.

Iš viso fonde Nr. 1061 yra 1 apyrašas, 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kauno vokiečių smulkaus kredito banko įstatai, visuotinių narių susirinkimų, banko bankroto priežasčių ekspertizės, teismų liudytojų tardymo protokolai, susirašinėjimo su užsienio ir vietiniais bankais banko operacijų klausimais dokumentai, bankrutavusio Kauno vokiečių smulkaus kredito banko revizijų, kaltinamieji aktai ir teismo nutarimai, banko narių teismo bylos, banko akcininkų sąrašai

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, chronologiją, banko narių teismo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1061, ap. 1, b. 70, l. 15.

[2] LCVA. F. 1061, ap. 1, b. 70, l. 4.

[3] LCVA. F. 1061, ap. 1, b. 74, l. 2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:31