O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1087 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

 VILNIAUS MIESTO KREDITO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1087

2006-02-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto kredito draugija (Towarzystwo Kredytowe miasta Wilna) (1907 m.–1915 m.)

Vilniaus miesto kredito draugija (Towarzystwo Kredytowe miasta Wilna) (1926-10-24–1940-12-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto kredito draugija įsteigta 1907 m. 1915 m. draugija veiklą nutraukė.[1]

Vilniaus miesto kredito draugija atnaujino savo veiklą 1926-10-24.[2]

Draugijos veiklą kontroliavo Lenkijos Respublikos finansų ministras bei vyriausybės skiriamas komisaras.[3]

1939 m. spalio mėn. Lietuvai atgavus Vilnių draugija tęsė veiklą.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-17 nutarimu Nr. 424 Vilniaus miesto kredito draugijos veikla nutraukta, turtas perduotas Lietuvos respublikiniam komunaliniam bankui.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus miesto kredito draugija teikė paskolas asmenims, įkeitusiems Vilniaus mieste turėtą nekilnojamąjį turtą.[5]

Draugijos nariais buvo gavę paskolas nekilnojamojo turto savininkai bei draugijai įkeisto nekilnojamojo turto pirkėjai.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Vilniaus miesto kredito draugijos dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1952-04-26. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1952 m. prie fondo Nr. 1087 prijungtas Vilniaus miesto komunalinio banko fondas Nr. 1088.

1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas fondo Nr. 1087 apyrašas Nr. 1, į jį įrašyta 120 bylų.

Iš viso fonde Nr. 1087 yra 1 apyrašas, 120 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1915, 1926–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių kalbomis.

 

Paskolų suteikimo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos paskolų suteikimo asmenims, įkeitusiems Vilniaus mieste turėtą nekilnojamąjį turtą, bylos.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 120 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1915, 1926–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra sklypų planų, pastatų brėžinių.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 525.

[2] Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wilenskiego, 1926, Nr. 10(57), l. 32.

[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DURP), 1928, Nr. 34-321.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 522; b.405, l. 60, 63.

[5] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 525.

[6] DURP, 1928, Nr. 35-326.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO KREDITO DRAUGIJOS FONDO NR. 1087

PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2017-12-04 Nr. SA-41

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus miesto kredito draugiją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-02-15 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-81/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2017 m. rugsėjo mėn. fonde Nr. 1087 buvo 1 apyrašas, 120 apskaitos vienetų.

2017 m. lapkričio mėn. patobulintos ir patikslintos fondo Nr. 1087 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius apyraše.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytos 2 naujos bylos – Nr. 121 (sudaryta iš pavienių neaprašytų dokumentų) bei Nr. 122 (fondo Nr. 1087 senas apyrašas Nr. 1). Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 1087 yra 1 apyrašas, 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, yra sklypų planų, pastatų brėžinių.

 

Paskolų suteikimo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos paskolų suteikimo asmenims, įkeitusiems Vilniaus mieste turėtą nekilnojamąjį turtą, bylos bei įkeisto nekilnojamojo turto draudimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 122 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, yra sklypų planų, pastatų brėžinių.

 

Rašytinių skyriaus vyriausioji specialistė  Elžbeta Šimelevičienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:30