O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1142 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SUVIENYTOS ŽYDŲ ŽEMĖS ŪKIO KREDITO DRAUGIJOS LIETUVOJE FONDĄ NR. 1142

2008-03-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Suvienyta žydų žemės ūkio kredito draugija Lietuvoje (1929-09-16–1935-05-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Suvienytos žydų žemės ūkio kredito draugijos Lietuvoje įstatai 1929-09-16 įregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 649.[1]

Savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, draugijos įstatais, kitais teisės aktais.

Draugijos veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija).

1935-05-28 Kauno apylinkės teismas pripažino draugiją neišsimokančiu skolininku. Subankrutavusios draugijos reikalus tvarkyti sudaryta Subankrutavusios suvienytos žydų žemės ūkio kredito draugijos Lietuvoje Konkurso valdyba, kuri veikė iki 1940 m.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Suvienytos žydų žemės ūkio kredito draugijos Lietuvoje nariais galėjo būti visi Lietuvos žydų tautybės ūkininkai ir daržininkai.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija, o nuo 1930 m. birželio mėn. ir bankininkų komisija, kuri turėjo padėti valdybai praplėsti draugijos veiklą.

Draugija atstovavo savo narių interesams, teikė jiems paskolas, kreditus, priėmė indėlius, vekselius, transporto dokumentus, atliko komiso tarpininkavimo ir perlaidų operacijas, nariams pavedus jų lėšomis pirko ir pardavė vertybinius popierius.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Suvienytos žydų žemės ūkio kredito draugijos fondo dokumentai įrašyti 1953-11-24. Fonde buvo 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

1994-12-20 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai (1 byla–senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 1142 yra 1 apyrašas, 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos visuotinių narių susirinkimų protokolai, revizijos aktas, draugijos narių asmens bylos ir sąrašai, balansai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal svarbumą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1142, ap. 1, b. 6, l. 1; Lietuvos kooperacija 1932 m., Kaunas, 1934 m., psl. 352.

[2] LCVA. F. 387, ap. 4a, b. 5418, l. 6; Vyriausybės žinios, 1935 m., II dalis, Nr. 402., psl. 9.

[3] LCVA. 1142, ap.1, b. 1, 2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:27