O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1144 pažyma

 LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRAŠTO ŪKIO BANKO VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1144

2007-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Krašto ūkio banko Vilniaus skyrius (Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Wilnie) (1924 m.– 1940-07-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos Prezidento 1924-05-30 potvarkiu valstybinės kredito įstaigos buvo sujungtos į vieną – Krašto ūkio banką. 1924-05-31 buvo išleisti Krašto ūkio banko įstatai. Krašto ūkio bankas buvo valstybinė institucija, pavaldi finansų ministrui. Bankas turėjo teisę steigti arba likviduoti banko skyrius ir atstovybes šalyje bei užsienyje.[1]

Krašto ūkio banko Vilniaus skyrius veiklą pradėjo 1924 m. pabaigoje. Tiksli skyriaus veiklos pradžios data nenustatyta. Skyriui vadovavo direktorius ir pavaduotojas, kuriuos siūlė banko taryba, o tvirtino finansų ministras.[2]

Krašto ūkio banko Vilniaus skyrius pagrindinę veiklą nutraukė 1939 m. rugsėjo mėn.

1940-05-20 paskelbtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas apie Krašto ūkio banko Vilniaus skyriaus turto likvidaciją.[3] Vadovaujantis Lietuvos Liaudies Seimo priimtu įstatymu apie bankų ir stambių įmonių nacionalizaciją, likviduojamas Krašto ūkio banko Vilniaus skyrius 1940-07-27 buvo nacionalizuotas.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Krašto ūkio banko Vilniaus skyrius teikė ilgalaikes paskolas, leido į apyvartą įkeitimo lakštus bei obligacijas, bendradarbiavo su savivaldybėmis steigiant taupomąsias kasas, rėmė jų veiklą, panaudodamas laisvą kapitalą, teikė paskolas apskričių, valsčių savivaldybių įstaigoms bei apskričių ir valsčių taupomosioms, kredito kasoms bei gyventojams namų statybai ir renovacijai. Paskolos buvo teikiamos įkeičiant ipotekuotą ir apdraustą nekilnojamąjį bei kitą vertingą turtą (vertybinius popierius, brangenybes, prekes ir kt.).

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Krašto ūkio banko Vilniaus skyriaus dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952-12-19 buvo įrašytas 1 apyrašas, 1301 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1144 yra 1 apyrašas, 1301 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, statybos kreditų skyriaus veiklos, bankrutavusių skolininkų turtą tvarkiusių teisininkų ataskaitos; Lydos, Švenčionių, Maladečinos, Ašmenos, Dysnos apskričių komunalinių taupomųjų kasų dokumentai (įstatai, protokolai, ataskaitos, biudžetų projektai); susirašinėjimo paskolų grąžinimo terminų pratęsimo, palūkanų sumažinimo, paskolų namų statybai, vandentiekiui ir kanalizacijai įrengti suteikimo, pastatų draudimo klausimais dokumentai; banko tarnautojų sąrašai, gavusių paskolas gyventojų bylos, skolininkų turto varžytynių bylos, banko tarnautojų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, paskolų gavėjų bylos – pagal apskritis abėcėlės tvarka ir pagal chronologiją, varžytynių bylos – pagal chronologiją, metų ribose – pagal turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1144 apyraše Nr. 1 įrašytas 1301 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys; yra namų ir sklypų projektų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvystė   Edita Motiejūnienė[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1924, Nr. 46-477, 478.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1144, ap. 1, b. 24, 20.

[3] VŽ, 1940, Nr. 706–5469.

[4] LCVA. F. R-763, ap. 2, b. 1193.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:21