O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1180 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO KOMUNALINĖS TAUPOMOSIOS KASOS FONDĄ NR. 1180

2006-02-         Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus miesto komunalinė taupomoji kasa (Komunalna Kasa Oszczędności miasta Wilna) (1929-01-24 - 1939-11-29)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus miesto komunalinę taupomąją kasą įsteigė Vilniaus miesto savivaldybė. Kasos įstatai patvirtinti Vilniaus vaivados 1929-01-24 potvarkiu Nr. III-219/SO.[1]

Vilniaus miesto komunalinę taupomąją kasą valdė taryba, valdyba ir revizijos komisija.

Kasos veiklą kontroliavo Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus vaivada, Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir finansų ministrai.

Vilniaus miesto burmistro 1939-11-29 nutarimu Nr. 5 vietoj Vilniaus miesto komunalinės kasos įsteigtas Vilniaus miesto bankas.[2]

Sudarytojo veiklos sritis

Vilniaus miesto komunalinė taupomoji kasa kaupė fizinių ir juridinių asmenų santaupas, mokėjo indėlių palūkanas, teikė paskolas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Vilniaus miesto komunalinės taupomosios kasos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1955 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas fondo apyrašas Nr. 1, jame įrašyti 177 apskaitos vienetai.

1966 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1180 yra 1 apyrašas, 179 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1942 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Vilniaus vaivadijos akademinio jaunimo bičiulių draugijos komiteto susirašinėjimo finansų klausimais dokumentų 1937 m. byla; Vilniaus miesto banko, Vilniaus miesto taupomosios kasos, Lietuvos Respublikos komunalinio banko Vilniaus skyriaus, Komunalinio banko Vilniuje 1940–1942 m. dokumentų.

Veiklos ir paskolų suteikimo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti kasos tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, paskolų suteikimo bylos; Vilniaus vaivadijos akademinio jaunimo bičiulių draugijos komiteto susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, paskolų suteikimo bylos - pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 179 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1942 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra sklypų bei vandentiekio ir kanalizacijos planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Wilenski Dziennik Wojewodzki (toliau –WDW), 1929,Nr. 3-326; psl. 100.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 379, ap. 1, b. 1719, l. 143, 146.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 14:25