O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1218 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ ŽEMĖS ŪKIO SMULKAUS KREDITO BANKO FONDĄ NR. 1218

2008-01-            Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Biržų smulkaus kredito bankas (1923-05-28–1925-05-05)

Biržų žemės ūkio smulkaus kredito bankas (1925-05-06–[1941m.])

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Biržų smulkaus kredito banko įstatai 1923-05-28 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 164.[1]Bankas veiklą pradėjo 1923-07-05.[2]

Bankas savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, Biržų smulkaus kredito banko įstatais, kitais teisės aktais.

1925-05-06 Biržų smulkaus kredito bankas pavadintas Biržų žemės ūkio smulkaus kredito banku.[3]

Banko veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija).

Vadovaujantis 1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu bankai ir kredito įstaigos nacionalizuoti. Tiksli data, kada Biržų smulkaus kredito bankas nacionalizuotas, nenustatyta. Nuo 1940-08-10 paskirtas banko komisaras.[4]

1941 m. vasario mėn. bankas dar veikė. Tiksli data, kada Biržų žemės ūkio smulkaus kredito bankas baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Biržų žemės ūkio smulkaus kredito bankas buvo kooperacijos bendrovė, kuri rūpinosi savo narių materialine padėtimi, atstovavo narių interesams, teikė jiems ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, kreditus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, atliko tarpininkavimo operacijas.

Bendrovei vadovavo valdyba, taryba, visuotinis narių susirinkimas, revizijos komisija.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus Biržų žemės ūkio smulkaus kredito banko fondo dokumentus, 1966-01-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 20 apskaitos vienetų.

1992-03-18 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė Biržų žemės ūkio smulkaus kredito banko 3 neaprašytas bylas. 1994 m. dokumentai sutvarkyti, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1218 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Biržų žemės ūkio smulkaus kredito banko įstatai, steigiamojo susirinkimo, banko narių visuotinių susirinkimų, valdybos posėdžių, banko revizijų protokolai, banko narių sąrašai, pajamų ir išlaidų sąmatos, metų apyskaitos, banko skolininkų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją, skolų išieškojimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1218, ap. 1, b. 21, l. 1.

[2] LCVA. F. 1218, ap. 1, b. 21, l. 43 a. p.

[3] LCVA. F. 1218, ap. 1, b. 21, l. 18.

[4] LCVA. F. 1218, ap. 1, b. 23, l. 265 a.p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 14:26