O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1222 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RASEINIŲ ŪKININKŲ LIAUDIES BANKO FONDĄ NR. 1222

2008-03-            Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Raseinių ūkininkų liaudies bankas (1923-03-03–1935-12-07)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Raseinių ūkininkų liaudies bankas veiklą pradėjo 1923-03-03.[1] Banko įstatai 1923-04-06 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 144.[2]

Raseinių ūkininkų liaudies bankas savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, Raseinių ūkininkų liaudies banko įstatais, kitais teisės aktais.

Banko veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija.

1926 m. gruodžio mėn. buvo sudaryta Likvidacijos komisija likviduoti nuostolingai veikiantį Raseinių ūkininkų liaudies banką.[3]

1935-12-07 Raseinių ūkininkų liaudies banko visuotiniame narių susirinkime paskelbta, kad bankas likviduotas.[4]

Fondo dokumentuose banko pavadinimas rašomas įvairiai: Raseinių ūkininkų liaudies bankas, Raseinių ūkininkų sąjungos liaudies bankas, Raseinių ūkininkų sąjungos smulkaus kredito draugija, Raseinių ūkininkų smulkaus kredito draugija.

Sudarytojo funkcijos

Raseinių ūkininkų liaudies bankas buvo kooperacijos bendrovė, kurios tikslas buvo rūpintis materialine ir dvasine savo narių padėtimi, teikti jiems lėšas ūkio pagerinimui ir kt. reikalams.

Bendrovė valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

Bendrovė atstovavo savo narių interesams ir teikė jiems paskolas, kreditus, priėmė indėlius, atliko komiso, tarpininkavimo operacijas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Raseinių ūkininkų liaudies banko fondas įrašytas 1965 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Sutvarkius dokumentus, 1965-10-15 sudarytas Raseinių ūkininkų liaudies banko fondo Nr.1222 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 15 bylų.

Iš viso fonde Nr. 1222 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Centralinio ūkininkų banko aplinkraščiai, Raseinių ūkininkų liaudies banko visuotinių narių susirinkimų, revizijos komisijos ir likvidacinės komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjunga, Centraliniu ūkininkų banku, asmenimis skolų išmokėjimo, vekselių išpirkimo klausimais dokumentai, banko revizijų aktai, indėlininkų, kreditorių, debitorių sąrašai, Raseinių ūkininkų liaudies banko balansai, pajamų-išlaidų, sąskaitų sąmatos, asmenų banko sąskaitų registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1222, ap. 1, b. 4, l. 1.

[2] LCVA. F. 387, ap. 4, b. 2504, l. 2.

[3] LCVA. F. 1222, ap. 1, b. 4, l. 14 a. p. – 15.

[4] LCVA. F. 1222, ap. 1, b. 3, l. 2.

 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 14:27