O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1277 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE 

CENTRALINIO ŽYDŲ BANKO KOOPERACIJAI REMTI LIETUVOJE IR LIETUVOS ŽYDŲ LIAUDIES BANKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 1277

2008-04-            Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

1. Centralinis Lietuvos žydų bankas kooperacijai remti (1920-03-26–1926-08-05)

Centralinis žydų bankas kooperacijai remti Lietuvoje (1926-08-06–1941-06-15)

2. Lietuvos žydų liaudies bankų sąjunga (1921-03-30–1941-06-15)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1. Centralinis Lietuvos žydų bankas kooperacijai remti įsteigtas 1920-03-26.[1] Bankas veiklą pradėjo 1921-11-01.[2]

Finansų ministras 1926-08-06 patvirtino pertvarkytus banko įstatus.[3] Bankas buvo pavadintas Centraliniu žydų banku kooperacijai remti Lietuvoje.[4]

Bankas savo veikloje vadovavosi 1920-03-26, 1926-08-06 įstatais, 1925-04-23 Akcinių bankų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Dokumentuose bankas dar vadinamas Centraliniu žydų banku.[5]

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Centralinis žydų bankas nuo 1940-07-26 nacionalizuotas.[6]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 Centralinis žydų bankas nuo 1941-06-15 likviduotas.[7]

2. 1921-03-30 Lietuvos žydų liaudies bankų skyrių atstovų konferencijoje nutarta įkurti Lietuvos žydų liaudies bankų sąjungą.[8]

1921-04-05 išrinkta Lietuvos žydų liaudies bankų sąjungos valdyba.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 Lietuvos žydų liaudies bankų sąjunga nuo 1941-06-15 likviduota.[9]

Sudarytojo funkcijos

1. Centralinis Lietuvos žydų bankas kooperacijai remti, Centralinis žydų bankas kooperacijai remti Lietuvoje buvo akcinis komercinis bankas, kurio tikslas buvo remti Lietuvos žydų kooperaciją ir finansuoti smulkaus kredito bendroves.

Banką valdė visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

Centralinis Lietuvos žydų bankas kooperacijai remti kreditavo žydus pramoninkus, prekybininkus, žydų liaudies bankus.

Bankas diskontavo vekselius, teikė paskolas įkeičiant prekes, vertybinius popierius, atidarė specialiąsias einamąsias sąskaitas, atiliko asmenų ir įstaigų komisines operacijas, pirko, pardavė, nuomavo klientų pavedamą nekilnojamąjį turtą, inkasavo vekselius ir kt. dokumentus, draudė vertybinius popierius, persiuntė pinigus korespondentams, teikė akredityvus, pirko ir pardavė vertybinius popierius, užsienio valiutą, brangiuosius metalus, priėmė indėlius, sudarė metų apyskaitas, steigė banko skyrius ir vadovavo jų veiklai.

2. Lietuvos žydų liaudies bankų sąjungos funkcijos nenustatytos.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 18 Centrinio žydų banko kooperacijai remti Lietuvoje bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1979-02-06 prie fondo prijungus ir į apyrašą papildomai įrašius 1 Lietuvos žydų liaudies bankų sąjungos bylą, buvo sudarytas jungtinis fondas.

1994-10-19 patikslinus fondo bylų antraštes, susisteminus dokumentus bylose buvo patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Centralinis žydų bankas kooperacijai remti Lietuvoje ir Lietuvos žydų liaudies bankų sąjunga“. Papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas(senas apyrašas).

1995-12-01 prie fondo prijungtas Centrinio žydų banko kooperacijai remti Lietuvoje fondas Nr. R-386, papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1277 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti užsienio valiutos sąskaitos apyvarta, žydų liaudies bankų, užsienio inkasatorių, debitorių, diskontuotų ir protestuotų vekselių sąskaitų ištraukos, asmens skolos išieškojimo byla, susirašinėjimo dėl neapmokėtų vekselių dokumentai, korespondentų užsienio valiutos apyvarta ir saldo, parduotų užsienio mokamųjų priemonių sąrašai.

Centralinio žydų banko kooperacijai remti Lietuvoje Vilniaus skyriaus kasos, vekselių, vertybinių popierių ir inventoriaus patikrinimo aktas, 1940 m. balansas, Šiaulių, Panevėžio, Kybartų skyrių kasos patikrinimo protokolai, inventoriaus sąrašai.

Lietuvos žydų liaudies bankų atstovų suvažiavimo posėdžių protokolai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir fondų sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 22 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Laikinosios Vyriausybės Žinios. 1920 m., Nr. 25.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 4a,b. 3865, l. 1.

[3] LCVA. F. 387, ap. 4a, b. 3865, l. 1.

[4] Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž). 1927 m., Nr. 252.

[5] LCVA. F. 1277, ap. 1, b. 21, l. 4.

[6] V. Ž. 1940 m., Nr. 721.

[7] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 118–119.

[8] LCVA. F. 1277, ap. 1, b. 19.

[9] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 118–119.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-23 14:28