O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1279 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KREDITO BANKO FONDĄ NR. 1279

2007-12-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kredito bankas (1921-04-08–1940-07-26)

Lietuvos kredito bankas (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos kredito bankas įsteigtas 1921-04-08.[1] Lietuvos kredito bankas savo veiklą pradėjo 1921-04-15.[2]

Lietuvos kredito banko įstatai 1926-06-22 įregistruoti Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, rejestro Nr. 30.[3]

Bankas savo veikloje vadovavosi 1921-04-08 ir 1926-06-22 Lietuvos kredito banko įstatais, kitais teisės aktais.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos kredito bankas nacionalizuotas.[4]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 nuo 1941-06-15 Lietuvos kredito bankas likviduotas. Banko namų pastatus, inventorių, aktyvus ir pasyvus turėjo perimti TSRS valstybinis bankas [5]

Tiksli data, kada 1941 m. Lietuvos kredito bankas atkūrė veiklą, nenustatyta.

Finansų generalinio tarėjo 1941-12-01 įsakymu Nr. 320 Lietuvos bankas paskirtas vykdyti Lietuvos kredito banko likvidaciją.[6]

Lietuvos banko 1942-02-14 nurodymu Lietuvos kredito bankas nuo 1942-02-16 turėjo nutraukti visas pinigines operacijas, o banko klientus nukreipti į Lietuvos banką.[7]

1942-02-28 aktu likviduojamo Lietuvos kredito banko aktyvai ir pasyvai perduoti Lietuvos bankui.[8]

Tiksli data, kada Lietuvos kredito bankas buvo likviduotas, nenustatyta. Likvidacija tęsėsi iki 1944 m.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos kredito bankas steigė ir finansavo pramonės ir prekybos įstaigas, teikė joms kreditus.

Bankas teikė paskolas, atidarė specialias einamąsias sąskaitas, pirko ir pardavė įvairius vertybinius popierius, brangiuosius metalus, užsienio banknotus, diskontavo komercinius vekselius, priėmė saugoti ir valdyti vertybinius popierius, indėlius, vekselius, brangiuosius metalus, išieškojo skolas, kitose kredito įstaigose įkeitė bankui priklausančius vertybinius popierius, pardavė įkeistą bankui turtą varžytinėse, sudarė banko metų apyskaitas, balansus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Lietuvos kredito banko dokumentai įrašyti 1956-12-11.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 47 Lietuvos kredito banko fondo Nr.1279 bylas, įrašytas aprašuose Nr.1 ir Nr.2.

1997-10-15 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1279 yra 2 apyrašai, 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Banko 1941–1943 m. veiklos dokumentai įrašyti ir fonde Nr.R-383.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos kredito banko įstatai, banko veiklos apžvalga, balansai, susirašinėjimo su užsienio bankais, įstaigomis, asmenimis banko operacijų klausimais dokumentai, firmų, bendrovių ir asmenų inkaso registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti Lietuvos valstybinio banko valdytojo aplinkraštis, Lietuvos kredito banko balansai, susirašinėjimo su firmomis, asmenimis einamųjų sąskaitų ir kredito, vertybinių popierių, muito kvitų, indėlių grąžinimo ir kt. banko operacijų klausimais dokumentai, apyvartos žinios, kilnojamo ir nekilnojamo banko turto sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Vyriausybės Žinios. 1921 m., Nr. 63.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 4a., b. 3872, l. 2.

[3] V. Ž. 1927 m., Nr. 243 – 1586.

[4] V. Ž. 1940 m., Nr. 721 – 5769.

[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 118-119.

[6] LCVA. F. R-969, ap. 5, b. 88, l. 48.

[7] LCVA. F. 1279, ap. 2, b. 2, l. 1.

[8] LCVA. F. 755, ap. 6, b. 34, l. 8-11.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:19