O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1280 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS BANKO KLAIPĖDOS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1280

2007-12-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės banko Klaipėdos skyrius (1931–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemės banko Klaipėdos skyrius įsteigtas 1931 m.

Skyrius savo veikloje vadovavosi 1930-07-18 Žemės banko įstatymu, 1932-08-03 Žemės banko statutu[1] ir kitais teisės aktais.

Nuo 1939-03-22, prijungus Klaipėdos kraštą prie Vokietijos, Žemės banko Klaipėdos skyrius veiklą tęsė, tačiau jo atliekamos banko operacijos buvo apribotos.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Lietuvoje nuo 1940-07-26 nacionalizavus Žemės banką[2], Žemės banko Klaipėdos skyrius veiklą tęsė.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-29 nutarimu Nr.365 įsteigus TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinę kontorą, kuriai buvo perduoti Žemės banko aktyvai ir pasyvai,[3] Žemės banko Klaipėdos skyrius veiklą tęsė.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-05 nutarimu Žemės bankas atkūrė veiklą.[4]Žinių, kad Žemės banko Klaipėdos skyrius veiklą tęsė, nerasta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės banko Klaipėdos skyrius teikė ilgalaikes paskolas ir kreditus ūkininkams, žvejams, ūkininkų kooperatyvams, vietos bei ūkio savivaldybės įstaigoms, finansavo žemės ūkio kredito kooperatyvus, žemės ūkio draugijas ir sąjungas, jų įmones, diskontavo vekselius ir kitus terminuotus pasižadėjimus, priėmė indėlius, pirko, pardavė ir saugojo vertybinius popierius, dokumentus, brangiuosius metalus, išieškojo skolas, prižiūrėjo finansuojamų įstaigų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Lietuvos žemės banko Klaipėdos skyriaus dokumentai įrašyti 1958-11-26. Lietuvos žemės banko Klaipėdos skyriaus fonde buvo 1 apyrašas, 141 apskaitos vienetas.

1968-12-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 141 Lietuvos žemės banko Klaipėdos skyriaus bylas, įrašytas fondo Nr.1280 apyraše Nr.1.

1999-07-12 patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žemės banko Klaipėdos skyrius“.

Iš viso fonde Nr.1280 yra 1 apyrašas, 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1940–1941 m. TSRS Žemės ūkio banko Lietuvos respublikos kontoros ir 1941–1943 m. Žemės banko pavienių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Skolininkų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos banko skolininkų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 141 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] V.Ž., 1924 m., Nr. 159, Nr. 167; V.Ž., 1930 m., Nr. 333; V.Ž., 1932 m., Nr. 392.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[3] LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m. 135 psl.

[4] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 470.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:10