O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1292 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

M. BRAUNO BANKO NAMŲ FONDĄ NR. 1292

2008-01-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

M. Brauno pinigų keitimo kontora (1920 m.–1924 m. sausio mėn.)

M. Brauno banko namai (1924-01-31–1941-06-15, 1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada M. Brauno pinigų keitimo kontora įsteigta, nenustatyta. Kontora 1920 m. jau veikė. Jos savininkas buvo M. Braunas.

Nuo 1924 m. M. Brauno pinigų keitimo kontora pertvarkyta į M. Brauno banko namus.[1]

M. Brauno banko namai 1924-01-31 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, rejestro Nr. 42b.[2]

M. Brauno banko namai savo veikloje vadovavosi 1924-12-31 Bankinių namų, bankinių kontorų ir pinigų keitimo kontorų įstatymu [3], kitais teisės aktais.

Lietuvos TSR valstybinės nacionalizavimo komisijos 1940-07-30 nutarimu M. Brauno banko namai nacionalizuoti.[4]

Finansų ministro 1940-08-09 įsakymu Nr. 293 M. Brauno banko namų likvidaciją vykdyti paskirtas Lietuvos bankas.[5]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 nuo 1941-06-15 M.Brauno banko namai likviduoti. Banko namų pastatus, inventorių, aktyvus ir pasyvus turėjo perimti TSRS valstybinis bankas.[6]

Finansų generalinio tarėjo 1941-12-01 įsakymu Nr. 320 M. Brauno banko namų likvidaciją vykdyti paskirtas Lietuvos bankas.[7]

Tiksli data kada, M. Brauno banko namai likviduoti, nenustatyta. Likvidacija tęsėsi iki 1944 m. 1941–1944 m. dokumentuose pavadinimai rašomi įvairiai: ,,M. Brauno banko namai“, ,,M.Brauno banko namų likvidatorius“.

 

Sudarytojo funkcijos

 

M. Brauno pinigų keitimo kontora pirko ir pardavė užsienio valiutą, vertybinius popierius.

M. Brauno banko namai vykdė visas banko operacijas: pirko ir pardavė užsienio valiutą, vertybinius popierius, diskontavo vekselius, teikė paskolas, išieškojo skolas, priėmė indėlius, platino Valstybės loterijos bilietus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 43 M. Brauno banko namų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1292 yra 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, jidiš, prancūzų kalbomis.

Dokumentų apie M. Brauno banko namų ir M. Brauno banko namų likvidatoriaus veiklą yra fonduose Nr. R-385 ir Nr. 755.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su užsienio firmomis, bankais, privačiais asmenimis banko operacijų klausimais dokumentai, asmenų sąskaitų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 755, ap. 2, b. 293, l. 78.

[2] LCVA. F. 387, ap. 4, b. 36, l. 16.

[3] Vyriausybės žinios, 1924 m., Nr. 177 – 1218.

[4] LCVA. F. R-164, ap. 1, b. 421, l. 1.

[5] LCVA. F. R-871, ap. 5, b. 488, l. 11.

[6] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 118-119.

[7] LCVA. F. R-969, ap. 5, b. 88, l. 48.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:06