O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1293 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŪKIO BANKO SKYRIŲ FONDĄ NR. 1293

2007-12-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos ūkio banko Panevėžio skyrius (1921-09-01–1930 m.)

Ūkio banko Panevėžio skyrius (1930 m.–1940-07-26)

2. Lietuvos ūkio banko Rokiškio skyrius (1922 m.–1931 m. sausio mėn.)

Ūkio banko Rokiškio skyrius (1931 m. sausio mėn.–1940-07-26)

3. Lietuvos ūkio banko Šeduvos skyrius (1924-11-08–1930 m.)

Ūkio banko Šeduvos skyrius (1930 m.–1940-07-26)

4. Lietuvos ūkio banko Utenos skyrius (1922 m. sausio mėn.–1930 m.)

Ūkio banko Utenos skyrius (1930 m.–1940-07-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos ūkio banko Panevėžio skyrius veiklą pradėjo 1921-09-01.[1] 1930 m. pabaigoje Lietuvos ūkio banko Panevėžio skyrius pavadintas Ūkio banko Panevėžio skyriumi.

2. Lietuvos ūkio banko Rokiškio skyrius veiklą pradėjo 1922 m. pabaigoje. 1931 m. sausio mėn. Lietuvos ūkio banko Rokiškio skyrius pavadintas Ūkio banko Rokiškio skyriumi.

3 Lietuvos ūkio banko Šeduvos skyrius. Tiksli data, kada įsteigtas Lietuvos ūkio banko Šeduvos skyrius, nenustatyta. 1924-11-08 skyrius jau veikė.[2] 1930 m. pabaigoje Lietuvos ūkio banko Šeduvos skyrius pavadintas Ūkio banko Šeduvos skyriumi.

4. Lietuvos ūkio banko Utenos skyrius įteigtas 1922 m. sausio mėn.[3] 1930 m. pabaigoje Lietuvos Ūkio banko Utenos skyrius pavadintas Ūkio banko Utenos skyriumi.

Savo veikloje skyriai vadovavosi 1928-10-20 Ūkio banko įstatais[4], Ūkio banko aplinkraščiais ir kitais teisės aktais.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Ūkio bankas ir jo skyriai nacionalizuoti.[5]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-23 nutarimu Nr.341, reorganizavus Ūkio banką, Tarptautinį banką ir Vilniaus miesto banką, nuo 1940-12-10 įsteigtas Lietuvos Respublikinis komunalinis bankas su skyriais Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje.[6]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. – 4. Lietuvos ūkio banko PanevėžioRokiškio, Šeduvos, Utenos skyriai, Ūkio banko PanevėžioRokiškio, Šeduvos, Utenos skyriai vykdė visas vietines banko operacijas, aptarnavo pramonės, prekybos ir žemės ūkio įmones, pirko ir pardavė vekselius, čekius, diskontavo vekselius, teikė paskolas, apmokėjo perlaidas, čekius, akredityvus, priėmė indėlius, supirko valiutą, brangiuosius metalus, vertybinius popierius, Nuo 1935 m. platino loterijos bilietus, draudimus, Ūkio bankui priklausiusių įmonių gaminius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1991-09-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 159 Lietuvos Respublikos Centrinio ūkininkų banko Panevėžio skyriaus bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2000 m. bylos buvo sutvarkytos: patikslintos bylų antraštės, dokumentai kai kuriose bylose persisteminti, sudarytos 4 naujos bylos, 8 bylos sujungtos, 1 byla perkelta į Panevėžio miesto savivaldybės fondo Nr. 1264 apyrašą Nr. 1, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė. 2000-09-28 sudarytas aprašas Nr.1, į kurį buvo įrašyti 154 apskaitos vienetai, patikslintas fondo pavadinimas, fondas pavadintas „Ūkio banko skyriai“.

Iš viso fonde Nr. 1293 yra 1 apyrašas, 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Ūkio banko Panevėžio skyriaus dokumentai: Ūkio banko aplinkraščiai, skyriaus metų balansai, apyskaitos, susirašinėjimo su Ūkio banku, kitais skyriais, užsienio bankais bei įmonėmis banko operacijų, nekilnojamo turto valdymo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, banko skyrių direktorių suvažiavimo dienotvarkė, skyrių ir jų įgaliotinių sąrašai, asmenų prašymai atidaryti sąskaitas, paskoloms gauti, skyriaus tarnautojų pasižadėjimai ir atlyginimų lapai, vertybinių popierių ir užsienio valiutų kursai.

Ūkio banko Rokiškio skyriaus metų balansai, apyskaitos, susirašinėjimo su Ūkio banku, Lietuvos banko Rokiškio skyriumi banko operacijų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, skyriaus turto perdavimo priėmimo aktai, indėlininkų sąrašai, asmenų prašymai paskoloms gauti, indėliams atsiimti, banko operacijų, apyvartos, paskolų terminų pratęsimo žiniaraščiai.

Ūkio banko Šeduvos skyriaus metų balansai, apyskaitos, susirašinėjimo su Ūkio banku, kitais skyriais banko operacijų klausimais dokumentai, banko operacijų mėnesių žiniaraščiai, kasos revizijų protokolai.

Ūkio banko Utenos skyriaus dokumentai: Ūkio banko aplinkraščiaiskyriaus metų balansai, susirašinėjimo su Ūkio banku, kitais skyriais, asmenimis ir įmonėmis banko operacijų, paskolų suteikimo, loterijų platinimo, skolų išieškojimo, patalpų nuomos, personalo klausimais dokumentai, kreditorių ir skolininkų sąrašai, apyvartos mėnesių žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka, skyriuose – pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1293, ap. 1, b. 21, l. 50.

[2] LCVA. F. 1293, ap. 1, b. 4, l. 18.

[3] LCVA. F.1293, ap.1, b.153, l. 2.

[4] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž). 1928 m., Nr. 286.

[5] V.Ž. 1940 m., Nr. 721.

[6] Lietuvos TSR nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m., Nr. 3(6) - 76.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 12:59