O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1340 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE 

LIETUVIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ SAVITARPIO KREDITO DRAUGIJOS „AMATBANKAS“ FONDĄ NR.1340

2008-02-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ (1930-05-15–[1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1930-05-15 Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugiją „Amatbankas“ įsteigė Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga.[1]Draugijos įstatai 1930-05-15 įregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 46.[2]

Draugijos veiklą kontroliavo Finansų ministerijos kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija).

Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ pavadinimas fondo dokumentuose rašomas įvairiai: Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija, Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ bei „Amatbankas“.

Lietuvos TSR valstybinės nacionalizavimo komisijos 1940-07-30 nutarimu Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ nacionalizuotas.[3]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 nuo 1941-06-15 Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija likviduota. Draugijos pastatus, inventorių, aktyvus ir pasyvus turėjo perimti TSRS valstybinis bankas. [4]

Tiksli data, kada 1941 m. Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ atkūrė veiklą, nenustatyta.

Finansų generalinio tarėjo 1941-12-01 įsakymu Nr. 320 „Amatbanko“ likvidaciją vykdyti paskirtas Lietuvos bankas.[5]

Tiksli data, kada likviduota Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“, nenustatyta. 1944 m. „Amatbankas“ dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

„Amatbankas“ buvo savitarpio kredito draugija, kurios tikslas buvo teikti savo nariams, jų įmonėms bei firmoms kreditus.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba.

Draugija diskontavo narių prekybinius vekselius, teikė nariams terminuotas paskolas, kreditus, atidarė specialiąsias einamąsias sąskaitas, priėmė užstatus prekybiniais ir solo vekseliais, vertybiniais popieriais, čekiais, užsienio valiuta, prekėmis, brangiaisiais metalais, indėliais, inkasavo vekselius, teikė čekius ir akredityvus užsienio valiuta, išieškojo skolas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 35 Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1340 yra 2 apyrašai, 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ veiklos 1940–1941 metų dokumentai yra Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ fonde Nr. R-387.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti asmenų turto draudimo bylos, susirašinėjimo su bankais, užsienio firmomis ir kt. įstaigomis banko operacijų klausimais dokumentai, narių sąrašai, pajamų-išlaidų, paskolų, kreditorių registracijos knygos.

Bylos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas N. 2

 

Apyraše įrašyta žinios apie indėlius, einamąsias sąskaitas, išduotas paskolas, susirašinėjimo su Lietuvos banku, užsienio firma banko operacijų klausimais dokumentai, revizijos aktas, tarnautojų, įvairių sąskaitų sąrašai asmenų prašymai vekselių reikalais.

Bylos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 605, ap. 3, b. 109, l. 16.

[2] Vyriausybės žinios, 1930 m. II dalis, Nr. 140.

[3] LCVA. F. R-164, ap. 1, b. 421, l. 1.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 119.

[5] LCVA. F. R-969, ap. 5, b. 88, l. 47 a. p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 12:52