O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1341 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KOMERCIJOS BANKO FONDĄ NR. 1341

2007-11-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos komercijos bankas (1920-05-16–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos komercijos bankas įsteigtas 1920-05-16[1], veiklą pradėjo 1920 rugpjūčio mėn.[2]

Bankas savo veikloje vadovavosi 1920-05-16 Lietuvos komercijos banko įstatais, 1925-02-23 Akcinių bankų įstatymu[3] ir kitais teisės aktais.

Lietuvos komercijos banko įstatai 1927-06-22 įregistruoti Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, rejestro Nr.50.[4]

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos komercijos bankas nacionalizuotas.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos komercijos banko pagrindinis uždavinys buvo finansuoti Lietuvos prekybą ir pramonę.

Bankas pirko, pardavė brangiuosius metalus, teikė paskolas, atidarė specialias einamąsias sąskaitas, pirko ir pardavė vekselius, čekius, užsienio šalių banknotus, valstybės paskolos lakštus ir kitus valstybės garantuotus vertybinius popierius, akcijas, diskontavo komercinius vekselius, priėmė saugoti ir valdyti vertybinius popierius, vekselius, brangiuosius metalus, terminuotus ir neterminuotus indėlius, išieškojo skolas, sudarė banko metų apyskaitas, balansus, steigė, vadovavo ir kontroliavo savo skyrių, korespondentų veiklą Lietuvoje bei užsienyje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

1945-08-09 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas perėmė 200 Lietuvos komercijos banko 1920–1944 m. bylų. 1951-02-14 papildomai perimta 70 bylų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti ir 1952-01-23 sudarytas Lietuvos komercijos banko fondo apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyta 290 apskaitos vienetų.

1969-07-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 245 Lietuvos komercijos banko bylas, įrašytas fondo Nr.1341 apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr.1341 yra 1 apyrašas, 245 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Mokesčių departamento nutarimai, Lietuvos komercijos banko valdybos posėdžių, akcininkų susirinkimų, revizijos komisijos posėdžių protokolai, banko ir apskričių skyrių pranešimai apie išlaidas, žinios apie pereinamąsias sumas, vekselių diskonto sąskaitas, susirašinėjimo banko operacijų klausimais dokumentai, banko apyskaitos, išlaidų sąmatos, balansai, užsienio kreditorių ir debitorių sąrašai, personalo sąrašai.

Lietuvos ir užsienio bankų, akcinių bendrovių, fabrikų, firmų ir atskirų asmenų finansinės veiklos bylos.

Banko veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal svarbumą, bankų, akcinių bendrovių, fabrikų, firmų ir asmenų finansinės veiklos bylos - pagal bankų, akcinių bendrovių, fabrikų, firmų pavadinimus bei asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 245 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Laikinosios vyriausybės žinios, 1920 m., Nr. 31 – 62.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 4a, b. 3871, l. 60.

[3] Vyriausybės Žinios (toliau – V.Ž.). 1925 m., Nr. 190 – 1290.

[4] V.Ž. 1927 m., Nr. 263 – 1705.

[5] V.Ž. 1940 m., Nr. 721 – 5769.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 12:51