O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1490 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS BANKO FONDĄ NR. 1490

2007-12-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žemės bankas (1924-05-17–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1924-05-17 Žemės banko įstatymu įsteigtas Žemės bankas.[1]

Bankas savo veikloje vadovavosi 1924-05-17 ir 1930-07-18 Žemės banko įstatymais, 1924-08-08 ir1932-08-03 Žemės banko statutais,[2] kitais teisės aktais.

Žemės bankas 1931 m. įsteigė savo vienintelį skyrių Klaipėdoje.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Žemės bankas nacionalizuotas.[3]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-29 nutarimu Nr.365 buvo įsteigta TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora, kuriai buvo perduoti Žemės banko aktyvai ir pasyvai.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Žemės bankas buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta akcinė bendrovė. Banko pagrindinis uždavinys buvo teikti kreditus Lietuvos žemės ūkiui.

Bankas teikė trumpalaikes paskolas ir kreditus, o nuo 1930 m. - ilgalaikes paskolas ir kreditus naujakuriams, kurie gavo žemės, vykdant žemės reformą, ūkininkams, ūkininkų kooperatyvams, vietos bei ūkio savivaldybės įstaigoms, finansavo žemės ūkio kredito kooperatyvus, žemės ūkio draugijas ir sąjungas, jų įmones, diskontavo vekselius ir kitus terminuotus pasižadėjimus, priėmė indėlius, pirko, pardavė ir saugojo vertybinius popierius, dokumentus, brangiuosius metalus, išieškojo skolas, prižiūrėjo finansuojamų įstaigų veiklą.

Žemės ūkio ministrui pavedus atliko Žemės reformos įstatymo 64 punktu numatytas funkcijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos žemės banko fondo Nr. 1490 dokumentai įrašyti 1965 m.

Dokumentai sutvarkyti ir 1966-01-20 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1980-04-22 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1997 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žemės bankas“.

Iš viso fonde Nr.1490 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti žemės banko įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas, akcininkų susirinkimo protokolas, banko veiklos apžvalga, metų balansas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1931 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.). 1924 m., Nr. 159.

[2] V.Ž., 1924 m., Nr. 159, Nr. 167; V.Ž., 1930 m., Nr. 333; V.Ž., 1932 m., Nr. 392.

[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[4] LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m. 135 psl.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 12:45