O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1578 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS BANKO TRAKŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. 1578

2007-11-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos banko Trakų skyrius (1923-06-27–1940-10-09)

TSRS valstybinio banko Trakų skyrius (1940-10-10–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos banko Trakų skyrius veiklą pradėjo 1923-06-27.[1] Lietuvos banko Trakų skyrius veikė Kaišiadoryse.

Savo veikloje vadovavosi 1922-08-11 Lietuvos banko įstatymu, 1922-11-10 Lietuvos banko statutu[2], Lietuvos banko aplinkraščiais ir kitais teisės aktais.

Lietuvos banko valdybos 1940-06-11 rašte nurodyta, kad nuo 1940 m. birželio mėn. vidurio Lietuvos bankas įsteigė naują skyrių Trakuose ir pavadino jį Lietuvos banko Trakų skyriumi, o iki tol Kaišiadoryse veikęs Lietuvos banko Trakų skyrius pavadintas Lietuvos banko Kaišiadorių skyriumi.[3] Lietuvos banko Trakų skyrius Trakuose pradėjo veikti 1940-06-17.[4]

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos bankas ir jo skyriai nacionalizuoti.[5]

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr.1873 Lietuvos bankas nuo 1940-10-10 reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontorą.[6]Lietuvos banko Trakų skyrius reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Trakų skyrių.

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontoros 1940-10-12 įsakymu Nr.3 paskirtas TSRS valstybinio banko Trakų skyriaus valdytojas.[7]

Tiksli data, kada 1941 m. birželio mėn. Lietuvos valstybinio banko Trakų skyrius atkūrė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos banko Trakų skyrius vykdė visas vietines banko operacijas: pirko ir pardavė vekselius, čekius, diskontavo vekselius, teikė paskolas, tvarkė bankų ir firmų tarpusavio atsiskaitymus, apmokėjo perlaidas, čekius, akredityvus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, sudarė pajamų ir išlaidų, einamųjų sąskaitų ir depozitinių sąskaitų apyskaitas, skyriaus metų sąmatas, balansus.

TSRS valstybinio banko Trakų skyrius buvo vieningo emisinio TSRS Valstybinio banko sudedamoji dalis.

Vadovaudamasis TSRS valstybinio banko nurodymais vykdė kreditinį, atsiskaitomąjį darbą, saugojo pinigus ir vertybes, atliko kitas banko operacijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos banko Trakų skyriaus fondo Nr. 1578 dokumentai įrašyti 1960 m. Dokumentai sutvarkyti ir 1960-10-15 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 188 apskaitos vienetai.

1975-06-19 rastos 3 fondui nepriklausančios bylos perkeltos į Trakų apskrities ipotekos fondo Nr.1580 apyrašą Nr.2.

1998-02-17 patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde. Iš apskaitos dokumentų išbraukti nuo 1960 m. nerasti 49 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1578 yra 1 apyrašas, 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti balansai, depozitinių pajamų ir išlaidų apyskaitos, apyvartos žinios, diskontuotų ir inkasuotų vekselių termininės, paskolų už vekselius sąskaitų knygos, asmenų indėlių ir sąskaitų registracijos knygos, darbuotojų atlyginimų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 755, ap. 2, b. 31, l. 12.

[2] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 104 –818; Nr. 118 - 916.

[3] LCVA. F. 1593, ap. 1, b. 5, l. 5.

[4] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 179, l. 1.

[5] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[6] LCVA. F. R-871, ap. 5, b. 2, l. 93.

[7] LCVA. F. 1704, ap. 1, b. 50, l. 16, 29.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 12:43