O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1593 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS BANKO MAŽEIKIŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. 1593

2007-10-   Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos banko Mažeikių skyrius (1923-01-01-1940-10-09)

TSRS valstybinio banko Mažeikių skyrius (1940-10-10–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos valstybinio banko Mažeikių skyrius (1941 m. birželio mėn.–1941-07-07)

Lietuvos banko Mažeikių skyrius (1941-07-08–1943-04-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos banko Mažeikių skyrius veiklą pradėjo 1923-01-01.[1]

Savo veikloje vadovavosi 1922-08-11 Lietuvos banko įstatymu, 1922-11-10 Lietuvos banko statutu[2], Lietuvos banko aplinkraščiais ir kitais teisės aktais.

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos bankas ir jo skyriai nacionalizuoti.[3]

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu Nr.1873 Lietuvos bankas nuo 1940-10-10 reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontorą.[4]Lietuvos banko Mažeikių skyrius reorganizuotas į TSRS valstybinio banko Mažeikių skyrių.

TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontoros 1940-10-12 įsakymu Nr.3 paskirtas TSRS valstybinio banko Mažeikių skyriaus valdytojas.[5]

Tiksli data, kada 1941 m. birželio mėn. Lietuvos valstybinio banko Mažeikių skyrius atkūrė veiklą, nenustatyta.

Laikinai einančio Lietuvos banko valdytojo pareigas 1941-07-08 įsakymu Nr.3 Lietuvos valstybinis bankas pavadintas Lietuvos banku.[6] Lietuvos valstybinio banko Mažeikių skyrius pavadintas Lietuvos banko Mažeikių skyriumi.

Rytų krašto reicho komisaro 1942-07-21 potvarkiu buvo paskirtas įgaliotinis Lietuvos bankams reorganizuoti. Generalinis komisaras Kaune 1942-08-10 raštu nurodė Lietuvos bankams vykdyti paskirto įgaliotinio nurodymus.[7].

Įgaliotinio Lietuvos bankams reorganizuoti nurodymu Lietuvos bankas 1943-04-16 aplinkraščiu Nr.245 pranešė skyriams, kad nuo 1943-04-30 banko operacijos nutraukiamos.[8]

Lietuvos banko Mažeikių skyrius dar veikė ir 1944 m.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos banko Mažeikių skyrius vykdė visas vietines banko operacijas: pirko ir pardavė vekselius, čekius, diskontavo vekselius, teikė paskolas, tvarkė bankų ir firmų tarpusavio atsiskaitymus, apmokėjo perlaidas, čekius, akredityvus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, sudarė pajamų ir išlaidų, einamųjų sąskaitų ir depozitinių sąskaitų apyskaitas, skyriaus metų sąmatas, balansus.

TSRS valstybinio banko Mažeikių skyrius buvo vieningo emisinio TSRS Valstybinio banko sudedamoji dalis.

Vadovaudamasis TSRS valstybinio banko nurodymais vykdė kreditinį, atsiskaitomąjį darbą, saugojo pinigus ir vertybes, atliko kitas banko operacijas.

Lietuvos banko Mažeikių skyrius nuo 1941 m. liepos mėn. veikė kaip valstybinio komercinio banko padalinys, vykdė kreditinį, atsiskaitomąjį, pinigų apyvartos darbą.

Nuo 1942-10-01 skyriaus veikla buvo siaurinama.

Lietuvos bankas 1942-08-21 aplinkraščiu Nr.184 skyriams pranešė, kad Lietuvos banko operacijos bus padalintos vokiečių bankams ir kitoms finansų įstaigoms (Gemeinschaftsbank, Handels und Kreditbank, Notebank, Sparkasse, Reichskreditkasse ir kt).[9]

Nuo 1943-04-30 Taupomosioms kasoms perduotos kreditų teikimo operacijos, Finansų kasoms - iždo operacijos: mokesčių priėmimas, valstybės vertybinių popierių pardavimas, depozitų, savivaldybių, biudžetinių išlaidų ir valstybinių bei savivaldybių įstaigų einamosios sąskaitos[10]

1944-06-03 skyriaus patalpose veikė Finansų kasa, Taupomoji kasa ir Notų bankas.[11]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos banko Mažeikių skyriaus fondas Nr. 1593 įrašytas 1961 m.

Dokumentai sutvarkyti ir 1961-04-16 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1593 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos banko valdytojo įsakymai, banko aplinkraščiai, susirašinėjimo banko operacijų, turto, parduodamo iš varžytinių, firmų nacionalizacijos, prekių eksporto, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai, turto, parduodamo iš varžytinių, aprašymo aktai, kilnojamo ir nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sutartys, anketinės žinios apie firmas, akcines bendroves, parduotuves ir jų savininkus, skyriaus pajamų ir išlaidų sąmatos, tarnautojų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1593, ap. 1, b. 8, l. 232.

[2] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 104 –818; Nr. 118 - 916.

[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[4] LCVA. F. R-871, ap. 5, b. 2, l. 93.

[5] LCVA. F. 1704, ap. 1, b. 50, l. 16, 29.

[6] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 1, l. 1, 2.

[7] LCVA. F. 755, ap.5, b.5, l. 93 - 94.

[8] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 20, 25.

[9] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 92.

[10] LCVA. F. 755, ap. 5, b. 5, l. 32; F. 1593, ap. 1, b. 8, l. 213.

[11] LCVA. F. 1593, ap. 1, b. 8, l. 126.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:29