O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1752 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO LENKŲ SMULKAUS KREDITO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1752

2008-02-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno lenkų smulkaus kredito bankas (1925-05-15–1928-08-26)

Kauno lenkų smulkaus kredito draugija (1928-08-27–[1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno lenkų smulkaus kredito banko įstatai 1925-04-18 įregistruoti Finansų prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 416.[1]Bankas veiklą pradėjo 1925-05-15.[2]

Kauno lenkų smulkaus kredito bankas savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, Kauno lenkų smulkaus kredito banko įstatais, kitais teisės aktais.

1928-08-27 Kauno lenkų smulkaus kredito bankas pavadintas Kauno lenkų smulkaus kredito draugija.[3]

Draugijos veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija).

Vadovaujantis 1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Kauno lenkų smulkaus kredito draugija nacionalizuota.[4]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 nuo 1941-06-15 Kauno lenkų smulkaus kredito draugija likviduota.[5]

Tiksli data, kada draugija atkūrė veiklą, nenustatyta.

Finansų generalinio tarėjo 1941-12-01 įsakymu Nr. 320 Lietuvos bankas paskirtas vykdyti Kauno lenkų smulkaus kredito draugijos likvidaciją.[6]

Tiksli data, kada Kauno lenkų smulkaus kredito draugija nutraukė veiklą, nenustatyta. 1944 m. draugija dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno lenkų smulkaus kredito bankas buvo kooperacijos draugija, kuri rūpinosi savo narių materialine padėtimi, atstovavo narių interesams, teikė jiems ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, kreditus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, atliko tarpininkavimo operacijas, išieškojo skolas, atliko kitas banko operacijas.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

Kauno lenkų smulkaus kredito draugija teikė ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, kreditus, atidarė specialias einamąsias sąskaitas, priiminėjo pašto pinigines perlaidas, korespondenciją ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1970-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 73 Kauno lenkų smulkaus kredito draugijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. 1752 yra 3 apyrašai, 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kauno lenkų smulkaus kredito banko įstatai, draugijos visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių, revizijos protokolai, bylos apie kredito suteikimą, susirašinėjimo su valiutų komisija, Lietuvos ir užsienio bankais banko operacijų klausimais dokumentai, revizijos aktas, draugijos narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugijos narius, draugijos metų balansai, tarnautojų atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta žinios apie kapitalus, fondus, indėlius, einamąsias sąskaitas, nacionalizuotos Kauno lenkų smulkaus kredito draugijos kilnojamo turto sąrašas, draugijos narių prašymai išstoti iš draugijos, tarnautojų atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta žinios apie banko operacijas, draugijos nacionalizavimo aktas, susirašinėjimo su TSRS valstybinio banko I Kauno skyriumi, pramonės trestu, Finansų liaudies komisaru banko operacijų klausimais dokumentai, draugijos skolininkų, tarnautojų, sąrašai, atlyginimų lapai, Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos socdraudimo skyriaus aplinkraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1752, ap. 1, b. 11, l. 1.

[2] LCVA. F. 1752, ap. 1, b. 50, l. 3 a. p.

[3] LCVA. F. 1752, ap. 1, b. 11, l. 2.

[4] LCVA. F. 1752, ap. 3, b. 2, l. 1.

[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 118 – 119.

[6] LCVA. F. R-969, ap. 5, b. 88, l. 48.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:25