O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1785 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KUPIŠKIO SMULKAUS KREDITO BANKO FONDĄ NR. 1785

2008-02-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kupiškio smulkaus kredito bankas (1925-01-25–1941-03-02)

Kupiškio žemės ūkio kredito draugija (1941-03-03–1941 m. birželio mėn.)

Kupiškio smulkaus kredito bankas (1941-07-16–[1942 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kupiškio smulkaus kredito banko įstatai 1924-11-19 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 350.[1]Bankas veiklą pradėjo 1925-01-25.[2]

Kupiškio smulkaus kredito bankas savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, Kupiškio smulkaus kredito banko įstatais, kitais teisės aktais.

Banko veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija (nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija).

Vadovaujantis 1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Kupiškio smulkaus kredito bankas turėjo būti nacionalizuotas. Tiksli data, kada bankas nacionalizuotas, nenustatyta.

Kupiškio smulkaus kredito bankas nuo 1941-03-03 vadinamas Kupiškio žemės ūkio kredito draugija.[3] Draugijos veiklą nutraukė prasidėjęs Sovietų sąjungos-Vokietijos karas.

1941-07-16 Kupiškio smulkaus kredito bankas atkūrė savo veiklą.[4]

Tiksli data, kada Kupiškio smulkaus kredito bankas baigė veiklą nenustatyta. Bankas 1942 m. dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kupiškio smulkaus kredito bankas buvo kooperacijos draugija, kuri rūpinosi savo narių materialine padėtimi, atstovavo narių interesams, teikė jiems ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, kreditus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, atliko tarpininkavimo operacijas, išieškojo skolas.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

Kupiškio žemės ūkio kredito draugija atstovavo savo narių interesams, teikė jiems kreditus, paskolas naujakuriams, neturtingiems valstiečiams.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-04-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kupiškio skyriaus perėmė 12 Panevėžio apskrities Kupiškio valsčiaus žemės ūkio kredito draugijos bylų.

1975 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Kupiškio smulkaus kredito bankas“.

Iš viso fonde Nr. 1785 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kupiškio smulkaus kredito banko visuotinių narių susirinkimų protokolai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1785, ap. 1, b. 2, l. 6 a. p.

[2] LCVA. F. 1785, ap. 1, b. 2, l. 6 a. p.

[3] LCVA. F. 1785, ap. 1, b. 10, l. 126 a. p. - 127.

[4] LCVA. F. 1785, ap. 1, b. 10, l. 146.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:24