O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 375 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIŲ KREDITO KOOPERATYVO VILNIUJE FONDĄ NR. 375

2012-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Baltarusių kooperatinis bankas Vilniuje. Ribotos atsakomybės draugija (Беларускi кооператыуны банк у Вiльнi. Таварыства з агранiчанай адказнасьцю. Bialoruski Kooperacyjny Bank w Wilnie. Spolka z ograniczoną odpowiedzialnoscią) (1925-02-14–1931-11-28)

Baltarusių kredito kooperatyvas Vilniuje. Ribotos atsakomybės draugija (Беларускi крэдытны коопэратыу у Вiльнi. Таварыства з агранiчанай адказнасьцю. Bialoruska Spoldzielnia Kredytowa w Wilnie. Spolka z ograniczoną odpowiedzialnoscią) (1931-11-29–1940-05-12)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Baltarusių kooperatinis bankas Vilniuje 1925-02-14 buvo įrašytas į Vilniaus apygardos teismo Kooperatyvų registrą eil. Nr. 307. 1

Baltarusių kooperatinis bankas Vilniuje veiklą pradėjo 1925-11-09.2

Nuo 1926-03-10 pradėjo veikti Baltarusių kooperatinio banko Vilniuje Pinsko ir Gluboko skyriai.3

Baltarusių kooperatinio banko Vilniuje Valdybos ir Stebėjimo tarybos (rados) 1929-06-15 posėdžio nutarimu nuo 1929-10-01 Gluboko skyrius buvo likviduotas.4

Baltarusių kooperatinį banką Vilniuje sudarė Valdyba, Stebėjimo taryba (rada) bei Revizijos komisija.

Baltarusių kooperatinio banko Vilniuje narių visuotinio susirinkimo 1931-11-29 nutarimu Baltarusių kooperatinis bankas Vilniuje pavadintas Baltarusių kredito kooperatyvu Vilniuje.5 Naują banko pavadinimą Vilniaus apygardos teismas Prekybos įmonių registre užregistravo 1932-08-19.

Baltarusių kredito kooperatyvo Vilniuje Valdybos ir Stebėjimo tarybos (rados) 1932-03-30 posėdžio nutarimu kooperatyvo skyrius Pinske buvo likviduotas.6

Baltarusių kredito kooperatyvo Vilniuje narių visuotiniame 1940-05-12 susirinkime buvo paskelbta apie kooperatyvo likvidavimą.7

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Baltarusių kooperatinis bankas Vilniuje, Baltarusių kredito kooperatyvas Vilniuje priėmė indėlius ir teikė kreditus, atliko kitas finansines operacijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo 1945 m. darbo ataskaitoje pažymėta, kad iš Baltarusių muziejaus gauti 1066 saugojimo vienetai neaprašytų dokumentų, iš kurių buvo sudaryta 60 fondų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Tikslios datos, kada Baltarusių kredito kooperatyvo Vilniuje dokumentai buvo aprašyti ir sudaryti apyrašai, nenustatytos.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1960-09-14 perdavė Baltarusijos TSR Spalio revoliucijos centriniam valstybiniam archyvui (dabar – Baltarusijos nacionalinis archyvas) 263 Baltarusių kooperatinio banko Vilniuje bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Taip pat buvo perduoti fondo lapas ir fondo byla.

2012 m. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti baltarusių organizacijų ir įstaigų dokumentai. Dalis dokumentų priklausė Baltarusių kredito kooperatyvui Vilniuje.

Sutvarkius dokumentus, 2012 m. birželio mėn. buvo sudarytas Baltarusių kredito kooperatyvo Vilniuje fondas Nr. 375.

Buvo sudarytos 208 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 375 yra 2 apyrašai, 208 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių, lietuvių, ukrainiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Baltarusių kooperatinio banko Vilniuje, Baltarusių kredito kooperatyvo Vilniuje narių visuotinių susirinkimų protokolai, banko veiklos ataskaitos, finansinių operacijų su Kooperatiniu tranzitiniu banku Rygoje dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai išduoti paskolą ir paskolas gavusių asmenų registracijos žurnalas, skolininkų ir vekselius turėjusių asmenų sąrašai, dokumentai apie stipendijų fondą, kasos knygos, bendrieji žurnalai, pajamų ir išlaidų orderiai, banko Pinsko ir Gluboko skyrių veiklos dokumentai, Baltarusių kooperatyvo „Rajnica“ pavieniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal banko struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso fondo apyraše Nr. 1 įrašyti 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1940 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių, lietuvių, ukrainiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Kooperatyvo narių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kooperatyvo narių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo apyraše Nr. 2 įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai baltarusių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 375, ap. 1, b. 3, l. 1.

2LCVA. F. 375, ap. 1, b. 17, l. 1.

3LCVA. F. 375, ap. 1, b. 3, l. 1.

4LCVA. F. 375, ap. 1, b. 17, l. 91.

5LCVA. F. 375, ap. 1, b. 17, l. 123.

6LCVA. F. 375, ap. 1, b. 17, l. 123.

7LCVA. F. 375, ap. 1, b. 35, l. 7.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:58