O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 7 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RADVILIŠKIO SMULKAUS KREDITO BANKO FONDĄ NR. 7

2008-02-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Radviliškio smulkaus kredito bankas (1923-09-28–[nenustatyta])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Radviliškio smulkaus kredito banko įstatai 1923-09-24 įregistruoti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 222.[1]Bankas veiklą pradėjo 1923-09-28.[2]

Radviliškio smulkaus kredito bankas savo veikloje vadovavosi 1919-11-05 Kooperacijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, Radviliškio smulkaus kredito banko įstatais kitais teisės aktais.

Banko veiklą kontroliavo Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija.

1931 m. rugsėjo mėn. Radviliškio smulkaus kredito bankas paskelbtas neišsimokančiu skolininku. 1933 m. banko turtą ir dokumentus likvidacijai baigti perėmė Subankrutavusio Radviliškio smulkaus kredito banko konkurso valdyba.[3] Tiksli data, kada Radviliškio smulkaus kredito bankas nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Radviliškio smulkaus kredito bankas buvo kooperacijos draugija, kuri rūpinosi savo narių materialine padėtimi, atstovavo narių interesams, teikė jiems ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, kreditus, priėmė terminuotus ir neterminuotus indėlius, atliko tarpininkavimo operacijas, išieškojo skolas, atliko kitas banko operacijas.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba, revizijos komisija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1977-11-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių skyriaus perėmė 12 Radviliškio smulkaus kredito banko bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1994-08-08 papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 7 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1929 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Lietuvos kooperacijos banko instrukcijos, Radviliškio smulkaus kredito banko susirašinėjimo su užsienio bankais, įmonėmis banko operacijų klausimais dokumentai, revizijų aktai, banko narių prašymai išstoti iš draugijos, pajamų ir išlaidų dokumentai, metų balansai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1929 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 387, ap. 4, b. 2489, l. 3.

[2] LCVA. F. 387, ap. 4, b. 2489, l. 53.

[3] LCVA. F. 387, ap. 4, b. 2489, l. 173, 177, 227-230.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 14:02