O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-364 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS ŽEMĖS ŪKIO BANKO LIETUVOS RESPUBLIKINĖS KONTOROS IRTSRS AGROPRAMONINIO BANKO LIETUVOS RESPUBLIKINIO BANKO FONDĄ NR. R-364

2008-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žemės bankas (1940-07-26–1940-11-28)

TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora (1940-11-29–1941 m. birželio mėn.)

TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora (1944-09-18–1959-04-07)

2. TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis bankas (1988-01-01–1990-10-02)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Žemės bankas nuo 1940-07-26 buvo nacionalizuotas.[1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-29 nutarimu Nr.365 buvo įsteigta TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora, kuriai buvo perduoti Žemės banko aktyvai ir pasyvai.[2]

TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos – Sovietų Sąjungos karas.

TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros valdytojo 1944-09-18 įsakymu Nr.1 TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora atkūrė veiklą.[3]

TSRS Ministrų Tarybos 1959-04-07 nutarimu Nr.369 „Dėl ilgalaikių įdėjimų bankų sistemos reorganizavimo“ TSRS žemės ūkio bankas likviduotas. TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora buvo likviduota, o jos aktyvai, pasyvai ir finansų operacijos perduotos TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinei kontorai ir TSRS statybos banko Lietuvos respublikinei kontorai.[4]

2. TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis bankas

TSRS sukurtiems agropramoniniams kompleksams aptarnauti 1987 m. įsteigtas TSRS agropramoninis bankas.

TSRS agropramoninio banko 1987-10-20 įsakymu Nr.126 nuo 1988-01-01 įsteigtas TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis bankas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990-10-02 įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-10-02 nutarimu Nr.I-630 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ įgyvendinimo tvarkos“ TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis bankas reorganizuotas į valstybinį Lietuvos žemės ūkio banką.[5]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora teikė ilgalaikius kreditus kolūkiams, valstybinėms žemės ūkio įmonėms ir organizacijoms, finansavo valstybines žemės ūkio bei vartotojų kooperacijos įmones, gyvenamųjų namų statybą kaime, vadovavo TSRS žemės ūkio banko skyrių veiklai ir ją kontroliavo.

2. TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis bankas buvo finansų įstaiga, kuri teikė ilgalaikius kreditus respublikos agropramoninio komplekso įmonėms ir organizacijoms, vadovavo TSRS agropramoninio banko skyrių veiklai ir ją kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 2 TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros 1940–1941 m. veiklos bylas, įrašytas apyraše Nr.2.

1970-02-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros perėmė 321 TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros 1944–1959 m. veiklos bylą, įrašytą apyraše Nr.1.

1999-05-25 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš AB Lietuvos žemės ūkio banko perėmė 412 TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinio banko 1987–1991 m. veiklos bylų, įrašytų apyrašuose Nr.3 ir Nr.4: apyraše Nr.3 buvo įrašyta 280, apyraše Nr.4 - 132 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas„TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinė kontora ir TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinis bankas“

Iš viso fonde Nr.R-364 yra 4 apyrašai, 735 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1959 m., 1987–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS ir Lietuvos TSR finansų ministerijų, TSRS žemės ūkio banko ir TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros tvarkomieji dokumentai, Lietuvos respublikinės kontoros bei TSRS žemės ūkio banko skyrių įsakymai veiklos klausimais, metų kredito planai, metų suvestinės apyskaitos, banko skyrių metų ir mėnesių balansai bei apyskaitos, revizijų ir patikrinimų aktai bei pranešimai, priėmimo perdavimo aktai, kredito draugijų veiklos ir finansų dokumentai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, kolūkių metų apyskaitų ir pajamų išlaidų sąmatų analizės, etatų sąrašai, banko skyrių likvidavimo dokumentai

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašytas 321 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1959 m. Dokumentai rusų, lietuvių, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS žemės ūkio banko Lietuvos respublikinės kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kreditų skyrimo respublikos žemės ūkiui dokumentai.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinio banko veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos respublikinio banko įsakymai veiklos klausimais, banko valdybos posėdžių protokolai, darbo planai, banko skyrių metų buhalterinės ataskaitos, kadrų ataskaitos, metų suvestinės administracijos valdymo išlaidų apyskaitos, kapitalinių įdėjimų planai ir ataskaitos, banko skyrių revizijų ir patikrinimų aktai, pranešimai bei reorganizavimo dokumentai, banko ir jo skyrių etatų sąrašai, kasos plano vykdymo ir pinigų cirkuliacijos analizės ir kt. finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal banko struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyta 280 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1987–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS agropramoninio banko Lietuvos respublikinio banko buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS agropramoninio banko tvarkomieji dokumentai mobilizaciniais, civilinės gynybos klausimais, Lietuvos respublikinio banko įsakymai veiklos klausimais, spec. dalies darbo planai ir ataskaitos, banko skyrių mobilizacinio rezervo balansai, veiklos patikrinimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros, slaptos raštvedybos bylų priėmimo perdavimo aktai ir dokumentų naikinimo aktai, darbuotojų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, kortelės ir kortelių apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašyti 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1988–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[2] LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m. 135 psl.

[3] LCVA. F.R-364, ap. 1, b. 1, l. 1.

[4] LCVA. F.R-364, ap. 1, b. 321, l. 8.

[5] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-10-20, Nr.29, psl. 944.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 14:00