O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-376 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TSRS PRAMONĖS IR STATYBOS BANKO LIETUVOS RESPUBLIKINIO BANKO FONDĄ NR. R-376

2007-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos komercijos bankas (1940-07-26–1941-01-15)

TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinė kontora (1941-01-16 –1941 m. birželio mėn.)

TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinė kontora (1944 m.–1959-04-06)

TSRS statybos banko Lietuvos respublikinė kontora (1959-04-07–1987-09-24)

TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respublikinis bankas (1987-09-25–1990-10-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu Lietuvos komercijos bankas nuo 1940-07-26 nacionalizuotas.[1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-16 nutarimu Nr.34 buvo įsteigta TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinė kontora, kuriai buvo perduoti Lietuvos komercijos banko aktyvai ir pasyvai.[2]

TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinės kontoros veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos – Sovietų Sąjungos karas.

Tiksli data, kada 1944 m. TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinė kontora atkūrė veiklą, nenustatyta.

TSRS Ministrų Tarybos 1959-04-07 nutarimu Nr.369 „Dėl ilgalaikių įdėjimų bankų sistemos reorganizavimo“ TSRS pramonės bankas buvo pavadintas Visasąjunginiu kapitalinių įdėjimų finansavimo banku (TSRS statybos bankas). TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinė kontora buvo pavadinta TSRS statybos banko Lietuvos respublikinė kontora.

TSKP CK ir TSRS Ministrų Tarybos 1987-07-17 nutarimu Nr.821 „Dėl šalies bankų sistemos tobulinimo ir jų įtakos ekonomikos efektyvumui didinti stiprinimo“, TSRS statybos bankas pavadintas TSRS pramonės ir statybos banku.

TSRS pramonės ir statybos banko 1987-09-25 įsakymu Nr.20 TSRS statybos banko Lietuvos respublikinė kontora pavadinta TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respublikiniu banku.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990-10-02 įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ bei Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-10-02 nutarimu Nr.I-630 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių TSRS bankų įstaigų nuosavybės“ įgyvendinimo tvarkos“ TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respublikinis bankas buvo įtrauktas į Lietuvos banko struktūrą.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinė kontora teikė ilgalaikius kreditus respublikos pramonės, transporto ir ryšių įmonėms, organizavo banko skyrių veiklą ir ją kontroliavo.

TSRS statybos banko Lietuvos respublikinė kontora teikė ilgalaikius kreditus visoms respublikos pramonės įmonėms, kontroliavo lėšų, skirtų pramonės įmonių kapitalinei statybai, panaudojimą, organizavo banko skyrių veiklą ir ją kontroliavo.

TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respublikinis bankas teikė ilgalaikius kreditus pramonės ir statybos įmonėms bei organizacijoms, organizavo banko skyrių veiklą ir ją kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 34 TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinės kontoros 1941 m. veiklos bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

1999-06-23 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos banko perėmė 265 TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respublikinio banko 1944–1990 m. veiklos bylas, įrašytas į du apyrašus Nr.1: viename apyraše Nr.1 buvo įrašyta 39, kitame apyraše Nr.1 - 226 apskaitos vienetai. 1999-09-13 apyrašai pertvarkyti ir sujungti į apyrašą Nr.2, kuriame buvo įrašyti 266 apskaitos vienetai. Bylos peršifruotos.

Iš viso fonde Nr.R-376 yra 2 apyrašai, 300 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinės kontoros veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS pramonės banko Lietuvos respublikinės kontoros įsakymai veiklos klausimais, žinios apie realizuotus vekselius ir čekius, protestuotų vekselių žiniaraščiai, bendradarbiavimo su kitais bankais dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, firmų finansinės veiklos sekimo bylos, išvykusių į Vokietiją piliečių sąrašai, gyventojų prašymai grąžinti santaupas.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

TSRS pramonės ir statybos banko Lietuvos respublikinio banko veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti 1959–1990 m. veiklos įsakymai, Valdybos ir Techninės tarybos posėdžių protokolai, suvestiniai kredito ir skyrių darbo jėgos planai, darbo ir kadrų ataskaitos, kapitalinių įdėjimų plano įvykdymo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, metų balansai, banko ir skyrių reorganizacijos dokumentai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal įstaigos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 266 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 78.

[2] LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 5, l. 58.

[3] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-10-20, Nr.29, psl. 944.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:57