O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-383 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KREDITO BANKO FONDĄ NR. R-383

2008-01-            Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos kredito bankas (1940-07-26–1941-06-15, 1941–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1940-07-29 Bankų nacionalizavimo įstatymu nuo 1940-07-26 Lietuvos kredito bankas nacionalizuotas.[1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 nuo 1941-06-15 Lietuvos kredito bankas likviduotas. Banko namų pastatus, inventorių, aktyvus ir pasyvus turėjo perimti TSRS valstybinis bankas [2]

Tiksli data, kada 1941 m. Lietuvos kredito bankas atkūrė veiklą, nenustatyta.

Finansų generalinio tarėjo 1941-12-01 įsakymu Nr. 320 Lietuvos bankas paskirtas vykdyti Lietuvos kredito banko likvidaciją.[3]

Lietuvos banko 1942-02-14 nurodymu Lietuvos kredito bankas nuo 1942-02-16 turėjo nutraukti visas pinigines operacijas, o banko klientus nukreipti į Lietuvos banką.[4]

1942-02-28 aktu likviduojamo Lietuvos kredito banko aktyvai ir pasyvai perduoti Lietuvos bankui.[5]

Tiksli data, kada Lietuvos kredito bankas buvo likviduotas, nenustatyta. Likvidacija tęsėsi iki 1944 m.

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos kredito bankas steigė ir finansavo pramonės ir prekybos įstaigas, teikė joms kreditus.

Bankas teikė paskolas, atidarė specialias einamąsias sąskaitas, pirko ir pardavė įvairius vertybinius popierius, brangiuosius metalus, užsienio banknotus, diskontavo komercinius vekselius, priėmė saugoti ir valdyti vertybinius popierius, indėlius, vekselius, brangiuosius metalus, išieškojo skolas, kitose kredito įstaigose įkeitė bankui priklausančius vertybinius popierius, pardavė įkeistą bankui turtą varžytinėse, sudarė banko metų apyskaitas, balansus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 35 Lietuvos kredito banko bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-383 yra 1 apyrašas, 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Lietuvos kredito banko dokumentų yra Lietuvos kredito banko fone Nr. 1279.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti TSRS ir LTSR finansų liaudies komisarų, TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontoros valdytojo įsakymai, instrukcijos, aplinkraščiai, banko tarnautojų susirinkimų protokolai, žinios apie asmenų, nacionalizuotų įmonių indėlius ir einamąsias sąskaitas, vekselių inkasavimą, nebaigtą atsiskaitymą su užsienio firmomis, banko darbuotojus, apyvartos žiniaraščiai, susirašinėjimo su Finansų liaudies komisaru, TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikos kontora, Pabėgusių bei besislapstančių asmenų turtui konfiskuoti komisija, advokatais ir asmenimis veiklos klausimais dokumentai, banko kasos patikrinimo ir nacionalizuotų įmonių turto įkainavimo aktai, nacionalizuotų įmonių, turinčių banke einamąsias sąskaitas, banko akcininkų, vokiečių tautybės asmenų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] V. Ž. 1940 m., Nr. 721 – 5769.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 118-119.

[3] LCVA. F. R-969, ap. 5, b. 88, l. 48.

[4] LCVA. F. 1279, ap. 2, b. 2, l. 1.

[5] LCVA. F. 755, ap. 6, b. 34, l. 8-11.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-22 12:26