O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-384 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINIO KOMUNALINIO BANKO FONDĄ NR. R-384

2008-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos respublikinis komunalinis bankas (1940-11-23–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos respublikinis komunalinis bankas (1944-08-07–1959-04-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-23 nutarimu Nr. 341 buvo įsteigtas Lietuvos respublikinis komunalinis bankas,[1] kuriam buvo perduoti nacionalizuotų Tarptautinio banko, Ūkio banko ir Vilniaus miesto banko aktyvai ir pasyvai.

Lietuvos respublikinis komunalinis bankas buvo pavaldus Visasąjunginiam komunalinės ir gyvenamųjų namų statybos finansavimo bankui (CEKOMBANK).

Lietuvos respublikinio komunalinio banko veiklą nutraukė prasidėjęs 1941 m. Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos respublikinio komunalinio banko valdytojo 1944-08-07 įsakymu Nr. 1 Lietuvos respublikinis komunalinis bankas atkūrė veiklą.[2]

TSRS Ministrų Tarybos 1959-04-07 nutarimu Nr. 369 „Dėl ilgalaikių įdėjimų bankų sistemos reorganizavimo“ Visasąjunginis komunalinės ir gyvenamųjų namų statybos finansavimo bankas (CEKOMBANK) ir komunaliniai bankai likviduoti.[3] Lietuvos respublikinis komunalinis bankas buvo likviduotas, o jo aktyvai, pasyvai ir finansų operacijos perduoti TSRS valstybinio banko Lietuvos respublikinei kontorai ir TSRS statybos banko Lietuvos respublikinei kontorai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos respublikinis komunalinis bankas finansavo respublikos komunalinio ūkio ir gyvenamųjų namų statybos įmones ir organizacijas, organizavo banko skyrių veiklą ir ją kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1961-10-09 TSRS statybos banko Kauno skyrius perdavė Kauno miesto valstybiniam archyvui Komunalinio banko 1940–1941 m. 1 bylą.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1 Komunalinio banko 1940–1941 m. bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1999-06-23 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos banko perėmė TSRS komunalinio banko Lietuvos TSR komunalinio banko 1944–1958 m. 21 bylą, įrašytą apyraše Nr.1.

1999-10-06 apyrašai sujungti, senas apyrašas Nr. 1 papildomai įrašytas į apyrašą Nr. 1 kaip apskaitos vienetas.

2008 m. pakeistas TSRS komunalinio banko Lietuvos TSR komunalinio banko fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos respublikinis komunalinis bankas“.

Iš viso fonde Nr. R-384 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti banko valdytojo įsakymai veiklos klausimais, banko valdybos ir skyrių valdytojų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Visasąjunginiu komunalinės ir gyvenamųjų namų statybos finansavimo banku veiklos klausimais dokumentai, kadrų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1958 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941 m. 131 psl.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-384, ap. 1, b. 23, l. 71.

[3] LCVA. F.R-364, ap. 1, b. 321, l. 8.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:56