O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-385 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

M. BRAUNO BANKO NAMŲ LIKVIDATORIAUS FONDĄ NR. R-385

2008-01-    Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

M. Brauno banko namų likvidatorius (1940-08-09–1941-06-15, 1941–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR valstybinės nacionalizavimo komisijos 1940-07-30 nutarimu M. Brauno banko namai nacionalizuoti.[1]

Finansų ministro 1940-08-09 įsakymu Nr. 293 M. Brauno banko namų likvidaciją vykdyti paskirtas Lietuvos bankas.[2]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 nuo 1941-06-15 M.Brauno banko namų pastatus, inventorių, aktyvus ir pasyvus turėjo perimti TSRS valstybinis bankas.[3]

Finansų generalinio tarėjo 1941-12-01 įsakymu Nr. 320 Lietuvos bankas paskirtas vykdyti M. Brauno banko namų likvidaciją.[4]

1940–1944 m. dokumentuose likvidatoriaus pavadinimas rašomas įvairiai: ,,M. Brauno banko namų likvidatorius“, ,,M. Brauno banko namų likvidatorius Lietuvos bankas“.

Tiksli data kada, M. Brauno banko namų likvidatorius baigė veiklą, nenustatyta. M. Brauno banko namų likvidacija tęsėsi iki 1944 m.

Sudarytojo funkcijos

M. Brauno banko namų likvidatorius perėmė ir tvarkė likviduojamų M. Brauno banko namų aktyvus ir pasyvus, išduotas ir negražintas paskolas, sąskaitas, perėmė pastatus, inventorių, archyvą.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 9 M. Brauno banko namų likvidatoriaus Kaune bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2000 m. fondas pavadintas „M. Brauno banko namai Kaune“.

2008 m. rašant pažymą apie fondą nustatyta, kad fondą sudaro M. Brauno banko namų likvidatoriaus dokumentai. Fondas pavadintas ,, M. Brauno banko namų likvidatorius“.

Iš viso fonde Nr. R-385 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis.

Dokumentų apie M. Brauno banko namų ir M. Brauno banko namų likvidatoriaus veiklą yra fonduose Nr. 1292 ir Nr. 755.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su Lietuvos banku ir kitomis įstaigomis banko operacijų klausimais dokumentai, žinios apie skolas, atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] LCVA. F. R-164, ap. 1, b. 421, l. 1.

[2] LCVA. F. R-871, ap. 5, b. 488, l. 11.

[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 118-119.

[4] LCVA. F. R-969, ap. 5, b. 88, l. 48.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-22 12:32