O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo r-387 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ SAVITARPIO KREDITO DRAUGIJOS „AMATBANKAS“ FONDĄ NR. R-387

2008-02-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ (1940-07-30–[1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR valstybinės nacionalizavimo komisijos 1940-07-30 nutarimu Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ nacionalizuotas.[1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-06-21 nutarimu Nr. 683 nuo 1941-06-15 Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija likviduota. Draugijos pastatus, inventorių, aktyvus ir pasyvus turėjo perimti TSRS valstybinis bankas. [2]

Tiksli data, kada 1941 m. Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ atkūrė veiklą, nenustatyta.

Finansų generalinio tarėjo 1941-12-01 įsakymu Nr. 320 „Amatbanko“ likvidaciją vykdyti paskirtas Lietuvos bankas.[3]

Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ pavadinimas fondo dokumentuose rašomas įvairiai: Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija, Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“ bei „Amatbankas“.

Tiksli data, kada likviduota Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugija „Amatbankas“, nenustatyta. 1944 m. „Amatbankas“ dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

„Amatbankas“ buvo savitarpio kredito draugija, kurios tikslas buvo teikti savo nariams, jų įmonėms bei firmoms kreditus.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, taryba.

Draugija diskontavo narių prekybinius vekselius, teikė nariams terminuotas paskolas, kreditus, atidarė specialiąsias einamąsias sąskaitas, priėmė užstatus prekybiniais ir solo vekseliais, vertybiniais popieriais, čekiais, užsienio valiuta, prekėmis, brangiaisiais metalais, indėliais, inkasavo vekselius, teikė čekius ir akredityvus užsienio valiuta, išieškojo skolas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 9 Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-387 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ veiklos 1928–1944 m. dokumentai yra Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savitarpio kredito draugijos „Amatbankas“ fonde Nr. 1340.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Liaudies teismų sprendimai, Socialinio draudimo skyriaus aplinkraščiai, „Amatbanko“ nacionalizavimo byla, susirašinėjimo su Lietuvos banku, užsienio firmomis, įstaigomis banko operacijų klausimais dokumentai, asmenų pareiškimai dėl protestuotų vekselių, „Amatbanko“ tarnautojų atlyginimų lapai, likvidacinis balansas, bendrovės S. T. D. Radio sekcija dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-164, ap. 1, b. 421, l. 1.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 10, l. 119.

[3] LCVA. F. R-969, ap. 5, b. 88, l. 47 a. p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 13:55